ספטמבר, 2017

רביעי, ספטמבר 27 2017

.
17:00 - 20:00
09:00 - 18:00
09:00 - 16:00
כנס "צובה" במשפט עברי
14:00 - 20:00
09:00 - 19:00
09:00 - 17:00
כנס צובה השמיני במשפט עברי