July 2016

ספרים חדשים בספריה למשפטים יולי 2016

AGRICULTURE


47 סופ 2015
סופר, ארנון, מחבר. החקלאות - אבן יסוד בבטחונה של ישראל / ארנון סופר. מהדורה חמישית חיפה : קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, 2015.[000617921]
 

BAKING AND CREDIT


33.1 סיר דינ [שמור]
סירקין, ארי, מחבר. דיני בנקאות : זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים. תל אביב : בורסי, תשע"ו, 2016.
 

BUSINESS ASSOCIATION


36.2 NOT
Not-for-profit law : theoretical and comparative perspectives / edited by Matthew Harding, Ann O'Connell, and Miranda Stewart. Cambridge : Cambridge University Press, 2014.[000617733]

 

CIVIL PROCEDURE


91.6 נרק ]שמור[
נרקיס, שלומי,מחבר. הליכי ערעור בבית-הדין הרבני הגדול : הלכה ומעשה / שלומי נרקיס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016.
 

COMPUTERS & LAW


51.2 PRI CHE
Privacy and legal issues in cloud computing / edited by Anne S.Y. Cheung, Rolf H. Weber. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing., 2015[000617449]

 

CONSTITUTIONAL LAW


62.4 NOR
Norton, Brenda J.,1969- ,author. A question of balance : a study of legal equality and state neutrality in the United states, France, and the Netherlands / Brenda J. Norton. Lanham : Lexington Books, 2016.[000617515]

62.5 BRO
Brown, Alexander,1974- ,author. Hate speech law : a philosophical examination / Alexander Brown. New York, NY : Routledge, 2015.[000617671]

62.5
קמי מרש [שמור]
קמיני, רותי, מחבר. המרשם הפלילי / רותי קמיני. תל אביב : פרלשטיין גינוסר, תשע"ו, 2016.
 

CONTRACTS, OBLIGATIONS


22 מרק 2016 [שמור]
מרקוס, איריס, מחבר. תרופות בדיני חוזים : הלכה ומעשה / איריס מרקוס. מהדורה חדשה ומעודכנת פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016
 

CORPORATIONS AND CORPORATE FINANCE


37.6 LEZ
Lezcano Navarro, José Maria,author. Piercing the corporate veil in Latin American jurisprudence : a comparison with the Anglo-American method / José Maria Lezcano Navarro. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016.[000617526]

 

CRIMINAL LAW


80(100) FIC
Fichtelberg, Aaron,author. Hybrid tribunals : a comparative examination / Aaron Fichtelberg. New York, NY : Springer, 2015.[000617700]

 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE


31.6 DEV
Devlin, Alan(Alan James),author. Fundamental principles of law and economics / Alan Devlin. Abingdon, Oxon : Routledge, 2015.[000617830]

 

ENVIRONMENTAL LAW, ECONOMY


75.4 GIL
Gillespie, Alexander,author. Waste policy : international regulation, comparative and contextual perspectives / Alexander Gillespie. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2015.[000617703]

75.6 PEE
Peel, Jacqueline,author. Climate change litigation : regulatory pathways to cleaner energy / Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.[000617737]

75(100) BOS
Bosselmann, Klaus,author. Earth governance : trusteeship of the global commons / Klaus Bosselmann. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2015[000617870]

75 IMP
Implementing environmental law / edited by Paul Martin and Amanda Kennedy. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2015.[000617711]

 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS


13.2(100) BEC
Beckmann-Hamzei, Helen,1980- ,author. The child in ICC proceedings / Helen Beckmann-Hamzei. Cambridge : Intersentia, 2015[000617445]

13.2
אור
אורון, ישראל,מחבר. דו"ח פסיכולוגי-פורנזי בענין: שימוש מוטעה בכלי הערכה פסיכולוגיים בקביעת הורה משמורן : עיון בהמלצות הועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין / ישראל אורון ( אוסטריי). חיפה : אוניברסיטת חיפה, המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, 2015.

13.6 IGN
Ignovska, Elena, author. Sperm donation, single women and filiation / Elena Ignovska. Cambridge : Intersentia, 2015[000617672]

13.7(73) ZIE
Ziegler, Mary,1982- ,author. After Roe : the lost history of the abortion debate / Mary Ziegler. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2015[000617717]

13.7
ליפ
ליפשיץ אבירם, פנינה, מחבר. אזון עדין : מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי : בין זכויות האישה לזכויות העובר / פנינה ליפשיץ-אבירם. צפרירים : נבו, תשע"ו, 2016
 

HEALTH


76.2 נרק 2016 [שמור]
נרקיס, שלומי,מחבר. סוגיות בפקודת הסמים המסוכנים / שלומי נרקיס. מהדורה חדשה ומעודכנת פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016
 

IMMIGRATION & EMIGRATION


60.1 MIG
Migration in the Mediterranean : mechanisms of international cooperation / edited by Francesca Ippolito and Seline Trevisanut. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.[000617730]

60.3 HOL
Holzer, Vanessa, author. Refugees from armed conflict : the 1951 Refugee Convention and international humanitarian law / Vanessa Holzer. Cambridge : Intersentia, 2015[000617460]
Refugees

 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY


41.7 TAK
Takenaka, Toshiko, author. Patent enforcement in the US, Germany and Japan / by Toshiko Takenaka, Christoph Rademacher, Jan Krauss, Jochen Pagenberg, Tilman Mueller-Stoy, Christof Karl. Oxford : Oxford University Press, 2015.[000617720]

 

INTERNATIONAL LAW


98.6 SHA QUE
Shany, Yuval,author. Questions of jurisdiction and admissibility before international courts / Yuval Shany. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000617506]

98.7 FRO HEI
From Cold War to cyber war : the evolution of the international law of peace and armed conflict over the last 25 years / Hans-Joachim Heintze, Pierre Thielborger, editors. Cham : Springer, 2016[000617708]

 

JUDGES


05.2 GAR
Garoupa, Nuno,author. Judicial reputation : a comparative theory / Nuno Garoupa and Tom Ginsburg. Chicago, IL : The University of Chicago Press, 2015.[000617511]

 

JURISPRUDENCE, PHILOSOPHY OF LAW


06.1 BUD
Budziszewski, J.,1952- ,author. Commentary on Thomas Aquinas's Treatise on law / J. Budziszewski. New York, NY : Cambridge University Press, 2014.[000617738]

06 BEN ZHA
Bentham's theory of law and public opinion / edited by Xiaobo Zhai, Michael Quinn. Cambridge : Cambridge University Press, 2014.[000617736]

06 REAS PAV
Reasons and intentions in law and practical agency / edited by George Pavlakos, Veronica Rodriguez-Blanco. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.[000617723]

 

LEGAL COLLECTIONS


03.1 בסי ]שמור[
בסימן טראומה : עיונים ישראליים בזהות, זיכרון וייצוג / עורכים: מיכל אלברשטין, נדב דוידוביץ’, רקפת זלשיק. [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשע"ו, 2016

03.1
משפט 9
זהות יהודית / עורכים: אשר מעוז, אביעד הכהן ; עורכי משנה: דלית קן-דרור פלדמן, עמית איתי. תל אביב : הפקולטה למשפטים על-שם בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ד, 2014.
 

MEDICAL JURISPRUDENCE


29.4(71) BAU
Baum, Daniel Jay, author. Life or death : a matter of choice? / Daniel J. Baum. Toronto : Dundurn, 2015.[000617748]

29.7 BHA
Bhatia, Neera,author. Critically impaired infants and end of life decision making : resource allocation and difficult decisions / Neera Bhatia. Abingdon, Oxon : Routledge, 2015[000617507]

 

REAL PROPERTY, LAND LAW


17 LAW
Law and economics of possession / edited by Yun-chien Chang. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.[000617728]

17
כהן-א [שמור[
כהן, איל, מחבר. עכבון בעת חדלות פרעון / אייל כהן. תל אביב : בורסי, תשע"ו, 2016.
 

RELIGION


61.1 NEH
Nehushtan, Yossi,1971- ,author. Intolerant religion in a tolerant-liberal democracy / Yossi Nehushtan. Oxford : Hart Publishing, 2015.[000617518]

61.1
בן-פ
בן-פורת, גיא, מחבר. הלכה למעשה : חילונו של המרחב הציבורי בישראל / גיא בן-פורת. חיפה : פרדס, תשע"ו, 2016
 

SYSTEMS OF LAW


07.3 POP
Pope Benedict XVI's legal thought : a dialogue on the foundation of law / edited by Marta Cartabia, Andrea Simoncini. New York, NY : Cambridge University Press, 2015.[000617721]

 

TAXATION


73.5 אלפ [שמור]
אלפסי, משה,מחבר. הקודקס המקיף של דיני המיסוי המוניציפלי בישראל / משה אלפסי. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016.

73.7 INT AVI
International tax law / edited by Reuven S. Avi-Yonah. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016.[000617660]

73.65(73) HOP 2016
Hopkins, Bruce R., author. The law of tax-exempt organizations / Bruce R. Hopkins. Eleventh Edition. Hoboken, NJ : Wiley, 2016[000617709]

 

TORTS


27.2 מרק [שמור[
מרקוס, איריס, מחבר. סוגיות בחוק אסור לשון הרע בראי בית-משפט לעניני משפחה / איריס מרקוס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016
 

TRADE REGULATION


42.1(73) SUL 2014
Sullivan, E. Thomas, author. Understanding antitrust and its economic implications / E. Thomas Sullivan, Jeffrey L. Harrison. Sixth edition. New Providence, NJ : LexisNexis, 2014.[000616171]

 

משפט עברי

ע ווז חשי
ווזנר, שי עקביא,מחבר. חשיבה משפטית בישיבות ליטא : עיונים במשנתו של הרב שמעון שקופ / שי עקביא ווזנר. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ו, 2016.
שקופ, שמעון יהודה