November 2016

ספרים חדשים בספריה למשפטים נובמבר 2016

 

ADMINISTRATIVE LAW, REGULATION


03.1 משפט 10
מסדירים רגולציה : משפט ומדיניות / עורכים: ישי בלנק, דוד לוי-פאור ; עורכי משנה: איילת הוכמן, אלון חספר, דן לרגמן. תל אביב : הפקולטה למשפטים על-שם בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ו, 2016.
 

COMMUNICATIONS


56 CIV
Civic media : technology, design, practice / edited by Eric Gordon and Paul Mihailidis. Cambridge, MA : The MIT Press , 2016[000618335]

 

COMPUTERS


51.2 מרק [שמור[
מרקוס, איריס, מחבר. תקשורת, מחשבים, אינטרנט והרשתות החברתיות : דין, הלכה ומעשה / איריס מרקוס. פתח תקוה : אוצר המשפט  2016.
 

CONSTITUTIONAL LAW


62.2(73) HOO
Hoofnagle, Chris Jay, author. Federal Trade Commission privacy law and policy / Chris Jay Hoofnagle. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618127]

62.8 
מור
מורשת קלינגהופר : מגילת זכויות היסוד של האדם / בעריכת אלי קובייסי. תל אביב : המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש יוסף ספיר ז"ל, תשע"ו, 2016.
 

CORPORATIONS AND CORPORATE FINANCE


37.1 RIN
Ringe, Wolf-Georg, 1976- , author. The deconstruction of equity : activist shareholders, decoupled risk, and corporate governance / Wolf-Georg Ringe. Oxford : Oxford University Press, 2016.[000618111]

37
גרו חוק 2016 [שמור[
גרוס, יוסף, מחבר. חוק החברות / יוסף גרוס. מהדורה חמישית צפרירים : נבו, תשע"ז, 2016.
 

DISPUTE RESOLUTION


91.9(73) KOL
Kolb, Deborah M., author. When talk works : profiles of mediators / Deborah M. Kolb and associates. San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2001.[000618381]

 

ECONOMICS, FINANCE , TRADE


31.1 ELG
The Elgar companion to Ronald H. Coase / edited by Claude Ménard, Elodie Bertrand. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2016.[000618362]

31.1 FIN 2016
Fine, Ben, author. Marx's Capital / Ben Fine and Alfredo Saad-Filho. Sixth edition London : Pluto Press, 2016.[000618347]

31.1 HOD
Hodgson, Geoffrey Martin, 1946- , author. Conceptualizing capitalism : institutions, evolution, future / Geoffrey M. Hodgson. Chicago, IL : The University of Chicago Press, 2015.[000618346]

31.5(4) LOB
Łobocka-Poguntke, Inga, author. The evolution of EC consumer protection in the field of consumer credit / Inga Łobocka-Poguntke. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2012[000618393]

31.6 ECON KLE
Economics of legal history / edited by Daniel Klerman. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2015[000618361]

31.6 MALI
Malik, Fredmund F., author. Strategy for managing complex systems : a contribution to management cybernetics for evolutionary systems / Fredmund Malik ; translated from German by Jutta Scherer. Frankfurt : Campus Verlag, 2016.[000618348]

31.31 CONT
Contractual knowledge : one hundred years of legal experimentation in global markets / edited by Grégoire Mallard and Jérôme Sgard. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618104]

 

ENVIRONMENTAL LAW, ECOLOGY


75(4) WIL
Wilderness protection in Europe : the role of international, European and national law / edited by Kees Bastmeijer. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618056]

 

INTERNATIONAL LAW


98.71 ECO HAP
Economic sanctions and international law / edited by Matthew Happold and Paul Eden. Oxford : Hart Publishing, 2016[000618357]

98.7502 GUN [entrance floor]
Gunneflo, Markus, 1979- , author. Targeted killing : a legal and political history / Markus Gunneflo. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618062]

98 OTO
Otomo, Yoriko, author. Unconditional Life : the postwar international law settlement / Yoriko Otomo. Oxford : Oxford University Press, 2016.[000618101]

 

ISRAEL –ARAB CONFLICTS


99.1 QUI [entrance floor]
Quigley, John B., author. The international diplomacy of Israel's founders : deception at the United Nations in the quest for Palestine / John Quigley. New York, NY : Cambridge University Press, 2016[000618069]

 

JURIES


93.2(73) TWE [Reserve]
12 Angry men. Santa Monica, CA : Metro Goldwyn Mayer Studios INC, 2010[000618421]

 

JURISPRUDENCE , PHILOSOPHY OF LAW


06.3 EXPA
The expanding spaces of law : a timely legal geography / edited by Irus Braverman, Nicholas Blomley, David Delaney, and Alexandre (Sandy) Kedar. Stanford, CA : Stanford Law Books, an imprint of Stanford University Press, 2014.[000618344]

06.3 NEW 1
The new legal realism, Volume I : translating law-and-society for today's legal practice / edited by Elizabeth Mertz, Stewart Macaulay, Thomas W. Mitchell. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618130]

06.3 NEW 2
The new legal realism, Volume II : studying law globally / edited by Heinz Klug, Sally Engle Merry. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618528]

 

LABOUR LAW


57.2(73) GRO
Grossman, Joanna L., author. Nine to five : how gender, sex, and sexuality continue to define the American workplace / Joanna L. Grossman. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618061]

57(100) GLO DAH
Global justice and international labour rights / edited by Yossi Dahan, Hanna Lerner, Faina Milman-Sivan. Cambridge : Cambridge University Press, 2016[000618119]

 

MEDICAL JURISPRUDENCE


29.5 ADV MIL
Advances in psychology and law / Monica K. Miller, Brian H. Bornstein, editors. Switzerland : Springer, 2016.[000618200]

 

NATURALIZATION AND CITIZENSHIP


60.2 IRV
Irving, Helen, author. Citizenship, alienage and the modern constitutional state : a gendered history / Helen Irving. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618078]

 

PUBLIC FINANCE


72.4(100) KIN
King, Jeff, 1973- , author. The doctrine of odious debt in international law : a restatement / by Jeff King. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618094]

 

REAL PROPERTY, LAND LAW


17.1 PRI
Private communities and urban governance : theoretical and comparative perspectives / Amnon Lehavi, editor. Switzerland : Springer, 2016.[000618343]

17(42) COW
Cowan, David (David S.), author. Housing law and policy / David Cowan. Cambridge : Cambridge University Press, 2011.[000618345]

 17
וינ  [שמור[
וינרוט, אברהם מחבר. דיני קנין : פרקי יסוד / אבי וינרוט. תל אביב : לשכת עורכי הדין, תשע"ז, 2016.
 

RELIGION


61.1 ENC
Encyclopedia of law and religion / general editors: Gerhard Robbers, W. Cole Durham, Jr. ; associate editor: Donlu Thayer. Leiden : Brill Nijhoff, 2016.[000618374]

 

SECURED TRANSACTIONS


34.3 SEC GUL
Secured transactions law reform : principles, policies and practice / edited by Louise Gullifer and Orkun Akseli. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000616551]

 

SECURITIES AND STOCK EXCHANGE


38.1(73) HAZ 2016
Hazen, Thomas Lee, 1947- , author. Treatise on the law of securities regulation / by Thomas Lee Hazen. Seventh edition St. Paul, MN : Thomson Reuters, 2016[000618159]

 

SUPREME COURTS


64 U.S. BLAC
Black, Ryan C., 1982- , author. U.S. Supreme Court opinions and their audiences / Ryan C. Black, Ryan J. Owens, Justin Wedeking, Patrick C. Wohlfarth. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618057]

 

TAXATION


73 הלו ]שמור[
הלוי, שירן, מחבר. ידיעת המס / שירן הלוי. [מבשרת ציון] : אבני השהם, תשע"ו, 2016.

73.1  הלו [שמור[
הלוי, שירן, מחבר. תקוני חקיקה / שירן הלוי. ]מבשרת ציון] : אבני השהם, תשע"ו, 2016.

73 THU 2016
Thuronyi, Victor, author. Comparative tax law / Victor Thuronyi, Kim Brooks, Borbala Kolozs. Second edition Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016[000618354]

 

TORTS


27.2 COM
Comparative defamation and privacy law / edited by Andrew T. Kenyon. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618066]

 

משפט עברי


צ LIF
Lifshitz, Joseph Isaac, author. Rabbi Meir of Rothenburg and the foundation of Jewish political thought / Joseph Isaac Lifshitz. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618068]


צ פיק
פיקאר, אריאל מחבר. לראות את הקולות : מסורת, יצירה וחירות פרשנית / אריאל פיקאר ; עורך ומביא לדפוס: דב אלבוים. תל אביב : בית-יצירה עברית, 2016.

צ רב
רב בעולם החדש : עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית / עורכים אבינועם רוזנק, נפתלי רוטנברג. ירושלים : מכון ון ליר, תשע"א, 2010.

ש דיב
Debate : כתב עת משפטי בדיני חברות, ניירות ערך, משפט עסקי, הבראה ופירוקים [כתב עת] א, 2014- מושב חרות : GCL - משפט משווה גלובלי, 2014-