December 2016

ספרים חדשים בספריה למשפטים דצמבר 2016

 

ADMINISTRATION OF JUSTICE, JUDICIAL PROCESS


 05.12 שקד [שמור[
שקד, יעקב, מחבר. בית משפט לענינים מקומיים : הלכה ומעשה / יעקב שקד. תל אביב : בורסי, תשע"ז, 2016.

05(561) COS
Cosgel, Metin, author. The economics of Ottoman justice : settlement and trial in the Sharia courts / Metin Cosgel ,Boğaç Ergene. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618433]

 

BANKING AND CREDIT


33.4 EZR
Ezrachi, Ariel, 1971- , author. Virtual competition : the promise and perils of the algorithm-driven economy / Ariel Ezrachi, Maurice E. Stucke. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2016.[000618363]

 

CIVIL PROCEDURE


 91.8 הלו [שמור]
הלוי, גבריאל, מחבר. דיני אכיפת חיובים : הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות / גבריאל הלוי. תל אביב : בורסי, תשע"ז, 2017.

91.9(4) CUL
Cultures of conflict resolution in early modern Europe / edited by Stephen Cummins and Laura Kounine. Farnham : Ashgate, 2016.[000618310]

91.15
אופ תבע ]שמור[
אופיר, אלעד, מחבר. תבענות יצוגיות בישראל / אלעד אופיר. תל אביב : בורסי, תשע"ז, 2017.

91.15 ביט [שמור[
ביטון, רועי, מחבר. המפתח המאוגד והמקיף של תביעות יצוגיות במדינת ישראל / רועי ביטון, נופר טל. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016
 

COMMERCIAL LAW


32.5(42) AND
Andrews, Neil, author. Arbitration and contract law : common law perspectives / Neil Andrews. Switzerland : Springer, 2016.[000618195]

32.5(100) GHO
Ghouri, Ahmad Ali, author. Interaction and conflict of treaties in investment arbitration / Ahmad Ali Ghouri. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2015.[000618205]

32 FLE
Flexibility in modern business law : a comparative assessment / Mark Fenwick, Stefan Wrbka, editors. Tokyo : Springer, 2016.[000618294]

 

CONFLICT OF LAWS, PRIVATE INTERNATIONAL LAW


97(4) CAL 2016
Calster, Geert van, author. European private international law / Geert van Calster. Second edition. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618238]

 

CONSTITUTIONAL LAW


62.5 EKO
Eko, Lyombe, author. The regulation of sex-themed visual imagery : from clay tablets to tablet computers / Lyombe Eko. New York, NY : Palgrave Macmillan, 2016.[000618318]

62.8 CLAP HUM 2015
Clapham, Andrew, author. Human rights : a very short introduction / Andrew Clapham. Second edition. Oxford : Oxford University Press, 2015.[000618240]

62.8 JEN
Jensen, Steven L. B., 1973- , author. The making of international human rights : the 1960s, decolonization, and the reconstruction of global values / Steven L.B. Jensen. New York, NY : Cambridge University Press, 2016[000618064]

62.65 PER SEX
Perlin, Michael L., 1946- , author. Sexuality, disability, and the law : beyond the last frontier? / Michael L. Perlin and Alison J. Lynch. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2016.[000618270]

62.85(54) PUR
Puri, Jyoti, author. Sexual states : governance and the struggle over the antisodomy law in India / Jyoti Puri. Durham, NC : Duke University Press, 2016.[000618273]

62.85 SEX
Sexuality, citizenship and belonging : trans-national and intersectional perspectives / edited by Francesca Stella, Yvette Taylor, Tracey Reynolds and Antoine Rogers. New York, NY : Routledge, 2016.[000618137]

62 DEM
Democratizing constitutional law : perspectives on legal theory and the legitimacy of constitutionalism / Thomas Bustamante, Bernardo Gonçalves Fernandes, editors. Switzerland : Springer, 2016.[000618251]

 

CONTRACTS OBLIGATIONS


22(4) DIG
Digital revolution : challenges for contract law in practice / Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer (eds.). Baden-Baden : Hart Publishing, 2016.[000618258]

22.6 EDE 2016
Edelman, James, author. Unjust enrichment / James Edelman and Elise Bant. Second edition Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618102]

 

COOPERATIVES


36.5 קדם
קדם, אבנר, מחבר. הקודקס המקיף לדיני האגודות השתופיות : מגזר חקלאי, פרטי ומסחרי / אבנר קדם. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016.
 

CORPORATIONS AND CORPORATE FINANCE


37.1(4) FOT
Fotis, Panagiotis, 1972- , author. The competitive effects of minority shareholdings : legal and economic issues / Panagiotis Fotis and Nikolaos Zevgolis. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618298]

37.1
שפי [שמור[
שפינדל, ערן, מחבר. מאבק בעלי מניות : עילת הקפוח בחברה פרטית וצבורית / ערן שפינדל, יעל זכות. תל אביב : בורסי, תשע"ז, 2017

37.6 חוב
חובות אמונים בחברה : ניתוחי פסיקה גלובלית / ורד שיידמן, עורכת ראשית. מודיעין : GCL - משפט משווה גלובלי, 2013-.
 

CREDITOR'S RIGHTS , BANKRUPTCY, SECURITY


34.2(4) MOS 2016
Moss, Fletcher and Isaacs on the EU regulation on insolvency proceedings / edited by Gabriel Moss, Ian F. Fletcher, Stuart Isaacs. Third edition Oxford : Oxford University Press, 2016.[000618266]

34.2(73) MAR
Markell, Bruce A., author. A short & happy guide to bankruptcy / Bruce A. Markell, Lawrence Ponoroff. St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2016[000618285]

 

CRIMINAL LAW


80(100) GUI
Guilfoyle, Douglas, author. International criminal law / Douglas Guilfoyle. Oxford : Oxford University Press, 2016.[000618288]

 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE


31.2(100) REC
Reconceptualising global finance and its regulation / edited by Ross P. Buckley, Emilios Avgouleas, Douglas W. Arner. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618249]

31.31 GUZ 2016
Pauwelyn, Joost, author. International trade law / Joost H.B. Pauwelyn, Andrew T. Guzman, Jennifer A. Hillman. Third edition New York, NY : Wolters Kluwer, 2016[000618358]

 

ENERGY


49.3(4) LEA
Leal-Arcas, Rafael, author. Energy security, trade and the EU : regional and international perspectives / Rafael Leal-Arcas, Costantino Grasso, Juan Alemany Ríos. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2016.[000618505]

 

ENVIRONMENTAL LAW, ECOLOGY


75 ENV PIN
Environmental crime and collaborative state intervention / edited by Grant Pink, Rob White. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2016.[000618272]

75 MA
Ma, Yun, author. Conservation and recreation in protected areas : a comparative legal analysis of environmental conflict resolution in the United States and China / Yun Ma. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016.[000618080]

 

EVIDENCE


92.3(100) APP
Appazov, Artur, author. Expert evidence and international criminal justice / Artur Appazov. Cham : Springer, 2016.[000618196]

 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS


13.1(73) RHO
Rhode, Deborah L., author. Adultery : infidelity and the law / Deborah L. Rhode. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2016.[000618252]

 13.4
מרק קוד [שמור[
מרקוס, איריס, מחבר. הקודקס המקיף לדיני המזונות במדינת ישראל / איריס מרקוס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016

 13.7
אמי
אמיר, דלילה, מחבר. הפלות כסוגיה מושתקת בישראל : על פרספקטיבה פמיניסטית ובין-לאומית ועל דילמות ממסדיות ואישיות / דלילה אמיר. תל אביב : רסלינג, 2015
 

HEALTH


76.1 CHA
Chapman, Audrey R., author. Global health, human rights, and the challenge of neoliberal policies / Audrey R. Chapman. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618058]

 

INHERITANCE & SUCCESSION


 20.1 נרק מור 2016 [שמור[
נרקיס, שלומי, מחבר. מורה דרך לעניני צוואות : עריכת צוואות והתנגדויות / שלומי נרקיס. מהדורה מעודכנת ומורחבת פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016.[000618535]

20 PAS
Passing wealth on death : will-substitutes in comparative perspective / edited by Alexandra Braun and Anne Röthel. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618095]

 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY


41.1(73) SCO
Scott, Gini Graham, author. Internet book piracy : the fight to protect authors, publishers, and our culture / Gini Graham Scott. New York, NY : Allworth Press, 2016.[000618259]

41.1 SCH
Schmitz, Sandra V. I., author. The struggle in online copyright enforcement : problems and prospects / Sandra V. I. Schmitz. Baden-Baden : Hart Publishing, 2015.[000618077]

41.7(73) FAS 2014
Fashion law : a guide for designers, fashion executives, and attorneys / edited by Guillermo C. Jimenez, and Barbara Kolsun. Second edition. New York, NY : Fairchild Books, 2014.[000617846]

 

INTERNATIONAL LAW


98.2 KENN
Kennedy, David, 1954- , author. A world of struggle : how power, law, and expertise shape global political economy / David Kennedy. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2016.[000618129]

98.3 POU
Pouliot, Vincent, 1979- , author. International pecking orders : the politics and practice of multilateral diplomacy / Vincent Pouliot. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618134]

98.75
לימ ]שמור[
לימון, גיל, מחבר. המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי / גיל לימון. ירושלים : המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים, תשע"ו, 2016.
 

JURISPRUDENCE, PHILOSOPHY OF LAW


06.4 PLA MEY
Plato, author. Plato : laws 1 and 2 / translated with an introduction and commentary by Susan Sauvé Meyer. Oxford : Oxford University Press, 2015.[000618271]

LAW ENFORCEMENT, CRIMINOLOGY, CRIMINAL JUSTICE


82(4) MOD
Modernisation of the criminal justice chain and the judicial system : new insights on trust, cooperation and human capital / Annie Hondeghem, Xavier Rousseaux, Frédéric Schoenaers, editors. Cham : Springer, 2016.[000618291]

 

LEGAL HISTORY


04 U.S. WHI LAW
White, G. Edward, author. Law in American history / G. Edward White. Oxford : Oxford University Press, 2012[000618215]

 

LEGISLATION


65(73) GOV
Government at work : policymaking in the twenty first century Congress / edited by Sunil Ahuja and Robert Dewhirst. Lanham : Lexington Books, 2016.[000618191]

 

LOCAL GOVERNMENT


 69.6שפי 2016 [שמור[
שפיר, עפר, מחבר. אגרות והיטלי פתוח ברשויות מקומיות / עפר שפיר. מהדורה שלישית צפרירים : נבו, תשע"ו, 2016
 

MINORITIES


59.7 MCD
McDougall, Gay J., author. The first United Nations mandate on minority issues / by Gay McDougall. Leiden : Brill Nijhoff, 2016[000618261]

 

PENOLOGY, PUNISHMENT, CORRECTIONAL LAW


83.1(73) RIV 2016
Rivkind, Nina, author. Cases and materials on the death penalty / Nina Rivkind, Steven F. Shatz, Sam Kamin, Justin Marceau. Fourth edition. St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2016.[000618256]

 

REAL PROPERTY, LAND LAW


17.1 שרק [שמור]
שרקון, אילן, מחבר. דיני זכויות בניה בישראל / אילן שרקון. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2016.

17.8 LAN
Land law and urban policy in context : essays on the contributions of Patrick McAuslan / edited by Thanos Zaretaloudis. Abingdon, Oxon : Birkbeck Law Press, 2017.[000618455]

17(73) BERN 2016
Bernhardt, Roger, author. Real property in a nutshell / Roger Bernhardt, Ann M. Burkhart. Seventh edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2016[000617841]

 

RELIGION


61.2 חוק
חוקי ישראל עפ"י ההלכה : חוק המכר, חוק המתנה, חוק השכירות והשאילה / בעריכת שלום אטלי. ירושלים : המכון לחקיקה הלכתית, [תשע"ב].
 

SUPREME COURTS


64.2 JUD PER
Judicial activism : an interdisciplinary approach to the American and European experiences / Luis Pereira Coutinho, Massimo La Torre, Steven D. Smith, editors. Cham : Springer, 2015.[000618309]

64 LEG
The legitimacy of highest courts' rulings : judicial deliberations and beyond / edited by Nick Huls, Maurice Adams, Jacco Bomhoff. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2009.[000618460]

 

TAXATION


73.7 RIX
Rixen, Thomas, 1974- , author. The political economy of international tax governance / Thomas Rixen. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2008.[000618128]

 

TECHNOLOGY


50 KNO
Knowledge, technology and law / edited by Emilie Cloatre and Martyn Pickersgill. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016.[000618118]

 

TORTS


27.3 DIE
Dietrich, Joachim, author. Accessories in private law / Joachim Dietrich and Pauline Ridge. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618059]

27.7 UNC
Uncertain causation in tort law / edited by Miquel Martin-Casals, Diego M. Papayannis. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618096]

27(42) MUL
Mulheron, Rachael P., author. Principles of tort law / Rachael Mulheron. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618414]

27(73) HYL
Hylton, Keith N., author. Tort law : a modern perspective / Keith N. Hylton. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618415]

 

TRIALS


03.6(73) GRU
Grumet, Louis, author. The curious case of Kiryas Joel : the rise of a village theocracy and the battle to defend the separation of church and state / Louis Grumet with John Caher. Chicago, IL : Chicago Review Press, 2016.[000618287]
Kiryas Joel Union Free School District (Monroe, N.Y.)

 

WOMEN


14 SCU
Scutt, Jocelynne A., author. Women and Magna Carta : a treaty for rights or wrongs? / Jocelynne A. Scutt. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2016.[000618260]

 

משפט עברי


ע פיק
פיקאר, אריאל , מחבר. הלכה בעולם חדש : שיח רבני בחברה מודרנית / אריאל פיקאר. ירושלים : מכון שלום הרטמן, תשע"ב, 2012 

ע22 HER‎‏ הרצ
הרצוג, יצחק איזיק, מחבר. המוסדות העקריים של המשפט העברי / הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ; תרגם וערך: משה הרשקוביץ. ראשון לציון : משכל, 2016