תואר ראשון במשפטים ותואר שני במשפט עברי ולימודי חושן משפט

יועץ התכנית: ד"ר יצחק ברנד.

 

הפקולטה למשפטים מקיימת תכנית מיוחדת ללימודי תואר שני במשפט עברי, המשותפת לפקולטה למשפטים, למכון הגבוה לתורה ולמדרשה לבנות באוניברסיטה. מטרת התכנית היא להכשיר משפטנים ומשפטניות בתחום המשפט העברי על מנת שיעסקו במחקר במשפט עברי וירכשו כלים ליישומו בתחומי המשפט השונים.מסיימי המסלול הישיר לתואר שני יהיו זכאים בתום ארבע שנות לימוד לתואר ראשון ושני במשפטים.

ייחודה של התכנית הוא בכך שמלבד לימודי המשפטים בפקולטה הסטודנטים לומדים גם בכולל ובמדרשה לבנות,שם קיים מסלול לימודים מיוחד ללימודי חושן משפט (דיני ממונות, דיני בתי דין, דין אזרחי ודין פלילי) ונושאים נבחרים באבן העזר (דיני אישות).

1. מבנה הלימודים במסלול:

1.1. על הסטודנטיות במסלול זה ללמוד נוסף על תכנית הלימודים הרגילה:

א. שנה ב' - מקצועות בחירה בהיקף של 4 נ"ז והקורס "סדנת חושן משפט א'" בהיקף של 4 נ"ז.

ב. שנה ג' - מקצועות בחירה במשפט עברי בהיקף של 4 נ"ז וסמינריון נוסף.

ג. שנה ד' - סיום מכסת הקורסים לתואר הראשון וכן מכסת הקורסים לתואר השני הכוללת 14 נ"ז (מקצועות
   בחירה או מקצועות בחירה במשפט עברי), סמינר מחקרי "סדנא רב- תחומית למצטיינים" ושני סמינריונים.

1.2. לסטודנטיות המצטרפות בשנה ג' לתכנית, מבנה הלימודים במסלול זה, נוסף על תכנית הלימודים הרגילה:

א. שנה ג' - מקצועות בחירה בהיקף של 4 נ"ז, מקצועות בחירה במשפט עברי בהיקף של 4 נ"ז וסמינריון 
     נוסף על הסמינריון הנדרש (על חשבון מכסת הקורסים והסמינריונים של שנה ד') וכן "סדנת חושן משפט
     א'" בהיקף של 4 נ"ז.

ב. שנה ד' - סיום מכסת הקורסים לתואר הראשון בתוספת "סדנת חושן משפט ב'" בהיקף של 4 נ"ז, סיום
    מכסת הקורסים לתואר השני בהיקף של 14 נ"ז במקצועות בחירה או מקצועות בחירה במשפט עברי, 
    סמינר מחקרי "סדנא רב- תחומית למצטיינים" ושני סמינריונים.

 

2. תכנית הלימודים במדרשה לבנות בהיקף 20-25 ש"ש ומערכת השעות מתואמות עם הפקולטה למשפטים.

3. פתיחת התכנית בכל שנה מותנית במספר הנרשמים.