תואר שני במחלקה למשפטים

 

הפקולטה למשפטים מתכבדת להודיע על הרשמה במסלולים הבאים :

 

לשופטים, משפטנים ועורכי דין - תחילת לימודים 24/10/2017
 

לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות - תחילת לימודים 03/08/2017

 

לבוגרי מדעי החברה, הרוח ויהדות - תחילת לימודים 03/08/2017


 

לרישום לתואר השני

 

למידע נוסף ניתן לפנות : בדואר אלקטרוני ma.law@biu.ac.il בטלפון: 03-5318835 או בפקס 03-7384188