כרך כט 1 של כתב העת "מחקרי משפט" התפרסם בימים אלה

 

שלום רב,

כרך כט 1 של כתב העת "מחקרי משפט" התפרסם בימים אלה,

כרך מיוחד לרגל פרישתו של השופט אליעזר ריבלין מביהמ"ש העליון.

תוכן העניינים:.

אסף יעקב - רפואה ציבורית ורפואה פרטית - הידורו שני סטנדרטים יחד?

רונן פרי - להיות או לא-להיות? זו כבר אינה השאלה

יפעת ביטון -"היריון זה לא מחלה"? תיעול מחדש בתעלת הלידה של נזקי אבדן העוברה או פגיעה בה

אריאל פורת - רשלנות "לפני מעשה" והתנהגות סבירה "לאחר מעשה"

ישראל גלעד - על ההיקף הראוי של הכרה בסיבתיות משפטית בעוולת הרשלנות

אביחי דורפמן - יחסי זהירות אסימטריים בעוולת הרשלנות: מזיקים, ניזוקים והיחסים שביניהם

גיא שני - אחריות נזיקית בגין אי-מניעת פשע: חובתו של בעל עסק למנוע מעשה פלילי של צד שלישי

בני שמואלי - אחריות נזיקית כלפי בריאים שנחשפו לסיכון או: הגברת סיכון - הדור הבא

אמל ג'בארין - הזכות לאנונימיות, זכות הגישה לערכאות, סמכות טבועה ומה שביניהן