ד"ר רגב - מסלם שירי

ד"ר
ד"ר רגב - מסלם שירי
טלפון: 
פקס : 
משרד : 
שעות קבלה: 

פירסומים

Shiri Regev-Messalem (2014) “Trapped in Resistance: Collective Struggle Through Welfare Fraud in Israel” 48(4) Law and Society Review 741-772.

Leila J. Rupp, Verta Taylor, Shiri Regev-Messalem, Alison Fogarty, Paula England (2014) “Queer Women in the Hookup Scene: Beyond the Closet?" 28 Gender & Society 212-235

Shiri Regev-Messalem (2013) “Claiming Citizenship: The Political Dimension of Welfare Fraud” 38 Law & Social Inquiry 993-1018

Shiri Regev-Messalem. 2014. “The Boundaries of Citizenship and Changes in the Welfare State: the Victory of the Liberal Discourse of Citizenship and the Exclusion of Poor Women” 14 Avoda, Hevra Ve-Mishpat 7-31. (Hebrew)

Shiri Regev-Messalem. (Forthcoming 2015). “Maternal Citizenship: Israeli Women’s Welfare Fraud as a Political Act.” in Antologia Al Capitalism ve-Migdar, Eds. Dana Olmert, Rona Brier Garb, Arna Kazin, and Yofi Tirosh, Van-Leer Publishing.(Hebrew)

Shiri Regev-Messalem. 2013. “Following Fineman’s Public Responsibility Theory: Analyzing the Israeli elder-care system.” 5 Maasei Mishpat 27-34. (Hebrew)

 

  Shiri Regev-Messalem (2014) “Trapped in Resistance: Collective Struggle Through Welfare Fraud in Israel” 48(4) Law and Society Review 741-772.

Leila J. Rupp, Verta Taylor, Shiri Regev-Messalem, Alison Fogarty, Paula England. 2014. “Queer Women in the Hookup Scene: Beyond the Closet?" Gender & Society 28(2), pp. 212-235.

Shiri Regev-Messalem. 2013. “Claiming Citizenship: The Political Dimension of Welfare Fraud.” Law & Social Inquiry 38(4), pp. 993-1018.

שירי רגב-מסלם "שינויים במדינת הרווחה וגבולות האזרחות: נצחונו של שיח האזרחות הליברלי והדרתן של נשים עניות"  עבודה חברה ומשפט, יד 7 (2014).

שירי רגב-מסלם "אזרחות אמהית: הונאות רווחה של נשים עניות בישראל כאקט פוליטי" אנתולוגיה על קפיטליזם ומגדר (עורכות: דנה אולמרט, רונה ברייר גארב, ארנה קזין ויופי תירוש, הוצאת מכון ון ליר, עתיד להתפרסם 2015).

שירי רגב-מסלם "בעקבות תיאורית האחריות הציבורית של פיינמן: ניתוח משטר הסיעוד הישראלי" מעשי משפט ה 27 (2013).

 

פרסומים בהכנה

הרגולציה של המשפחה בחוק הבטחת הכנסה

היחס בין תפיסות של ערך ותפיסות של ערך כלכלי של עבודות טיפול מסביב לשעון של זקנים בישראל.

עיצוב המשפט את תפקידו של מטפל סיעודי בסכסוכי ירושה.

תיאוריה של משפחה במדיניות רווחה

קומודפיקציה של יחסים (גימלת הבטחת הכנסה עבור טיפול בבן משפחה)

קורות חיים

השכלה:

2012-2013: פוסט דוקטוראט, מרכז מינרבה לזכויות האדם, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.

2005-2011: דוקטורט, הפקולטה למשפטים, Stanford University.

1997-2001: תואר ראשון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

1996-2001: תואר נלווה במדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב (בהצטיינות יתרה).

1999-2000: השלמת תואר ראשון, מדע המדינה, University of Washington.

קריירה:

2013-היום: חברת סגל אקדמי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

2012-2013: עורכת ראשית של כתב העת "מעשי משפט: כתב עת לתיקון חברתי".

2011-2013: מנחה אקדמית, הקליניקה ליזמות עסקית ולצדק כלכלי, אוניברסיטת תל אביב.

2008: עוזרת הוראה,  בית הספר למשפטים, אוניברסיטת סטנפורד.

2008-2011: עוזרת מחקר, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת סטנפורד.

2002-2005: היועצת המשפטית ומן העובדות המייסדות של ארגון "איתך-מעכי: משפטניות למען צדק חברתי".

2001-2002: מתמחה למנהלת מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה.

וועדות ותפקידים בתוך בר אילן:

2013-היום: מנהלת אקדמית של מערך הקליניקות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

וועדות ותפקידים מחוץ לבר אילן:

2012-2015: מייסדת וחברת וועד, עמותת "רשת בטחון חברתי".

2012-2015: חברת הנהלה, עמותת "איתך-מעכי: משפטניות למען צדק חברתי".

מענקי מחקר:

2015-2019 מענק מחקר הקרן הלאומית למדע

2016-2018 קרן מחקרים, המוסד לביטוח לאומי

מלגות ופרסים:

2015-2018 מלגת אלון

2014: השתתפות בסדנת החוקרים הצעירים.

2010-2011: מילגת הצטיינות לתלמידי דוקטורט, מכון מישל ר. קליימן למחקר מגדרי, אוניברסיטת סטנפורד.

2008-2011: מילגת פישמן למימון לימודי הדוקטורט.

2005: מלגת ג'רלד ג' ליברמן, לתלמידי תואר שני, אוניברסיטת סטנפורד.

1996-1997: מצטיינת רקטור, אוניברסיטת תל אביב.

1996-1997: מצטיינת דיקן, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

הנחיית תלמידי מחקר:

חופית שרים, תואר שני עם תיזה, 2016