יום פתוח לתכנית המצוינות לתואר ראשון

שלום רב,

מצ"ב תכנית המפגש.