פרופ' אלברשטיין מיכל

פרופ'
פרופ' אלברשטיין מיכל
טלפון: 
משרד : 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

תורת המשפט, יישוב סכסוכים, תורת משפט טיפולית, טראומה וזיכרון, אתיקה ומשפט של בריאות הציבור.

http://jcrlab.com/

 

 

תקשורת

אוגוסט 2009

יוני 2009

מרץ 2009

נובמבר 2008

מאי 2008

פירסומים

עברית

ספר-מחבר

1. תורת הגישור (הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה והוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2007).

פרקים בספר

 1. "מדד הפורמליזם: כתיבתה של השופטת דורנר כמקרה מבחן" ספר דורנר 57 (שולמית אלמוג, דורית בייניש ויעד רותם עורכים, הוצאת נבו, 2009).
 2. "על כשלים, רציונליות מוגבלת, וקולות נגדיים: תרבויות של מו"מ, ושל משפט" משפטים על אהבה 657 (הוצאת רמות, אשר מעוז עורך, 2005).

מאמרים בכתבי עת

 1.  מיכל אלברשטין ואביטל מרגלית, "פיוס בחסות המשפט: על כוחה של התנצלות ומגבלותיה" עתיד להתפרסם בספר "אדם לאדם אח" בעריכת בני פורת וידידיה שטרן
 2.  מיכל אלברשטין, נדב דוידוביץ', "תורת משפט טיפולית ובריאות הציבור: עיון ראשוני ישראלי" מחקרי משפט
 3.  מיכל אלברשטין, "צדק מהיר מול צדק נשגב: אנטומיה של יחסי פרקטיקה ותיאוריה בישוב סכסוכים" עתיד להתפרסם בעלי משפט
 4.  מיכל אלברשטין, "על החיפזון והצדק הפרוצדוראלי בבית הדין לעבודה: תצפיות בגישור ושפיטה" מאזני משפט
 5.  מיכל אלברשטין, "מדד הפורמליזם המשפטי: תרבויות ותבניות של פסיקה ישראלית" עתיד להתפרסם במחקרי משפט
 6. "התנגדות לגישור: בין זכויות, תודעה משפטית ורב תרבותיות" מחקרי משפט (עתיד להתפרסם).
 7. (בשיתוף עם שולמית אלמוג) "חינוך משפטי ומדעי הרוח: בין פרשנות לתורת הפרשנות", דין ודברים ג 21 (תשס"ז).
 8. "הרעיון הפרגמטי במשפט וביישוב סכסוכים: אנטומיה של תורות משפט משתנות" משפט ועסקים ה 55 (תשס"ו).
 9. "גישור בין קרבן לתוקף בסרט 'החגיגה': אנטומיה של קהילה מייצרת משפט: כוח ומגבלות" מחקרי משפט כב 81 (2005).
 10. "על מקום המשפט, ועגנון כסגנון פרשני: סקירה של ספרה של שולמית אלמוג: עיר, משפט, סיפור" המשפט ט 525 (2004).
 11. "מרינגר ועד ברדה והמצב האפורטי: עיון בסגנונות פרשניים משתנים בפסיקתו של בית המשפט העליון" מחקרי משפט יט 633 (2003).

שפות זרות

ספר-מחבר

 1. Pragmatism and Law: From Philosophy to Dispute Resolution (Ashgate, 2002).

ספר - עורך

 1. TRAUMA'S OMEN: ISRAELI STUDIES IN IDENTITY, MEMORY AND REPRESENTATION (Michal Alberstein, Nadav Davidovitch, Rakefet Zalashik, eds.) Bar Ilan Law University Press (Forthcoming 2012)
 2. Trauma and Memory: Reading, Healing and Making Law (Michal Alberstein, Nadav Davidovitch & Austin Sarat eds.) (Stanford University Press, 2007).

פרקים בספר

 

 1. The Measure of Formalism in Traumatic Cases: The Court as a Therapeutic Agent in: Trauma's Omen: Israeli Studies in Identity, Memory and Representation (Michal Alberstein, Nadav Davidovitch, Rakefet Zalashik, eds.) Bar Ilan Law University Press and Hakibutz Hameuchad (Forthcoming 2014)  (in Hebrew)
 2. (with Avital Margalit) Reconciliation in the Courtroom: On the Power and Limitations of Apology forthcoming in In Search of Solidarity: An Israeli Journey (Yedidia Z. Stern and Benjamin Porat, eds.) The Israel Democracy Institute (2014) 402 (in Hebrew).
 3. The Measure of Formalism: Justice Dorner's Writing as a Case Study in Dorner's Book (Shulamit Almog, Yaad Rotem and Dorit Beinish, eds., Nevo Publishing, 2009) 57. (in Hebrew)
 4. Israeli-Jewish Cultural aspects of an Event of Violence: Between Biblical Codes and Zionist Ideology, in Restoring Justice after Large Scale Violent Conflicts 252 (Ivo Aersten, Jana Arsovska, Holger-C.Rohne, Marta Valinas eds., Willen Punlishing, 2008).
 5. Forgiveness across Cultures: Genocide in the West and elsewhere (El Perdon a traes delas culturas: Genocidio en Occidente y en otro lugares) in Memoria y reconstruccion de la paz: Enfoques Multidisciplinares en Contextos Mundiales 59 (Rosa M Medina Domenech, Beatriz Molina Rueda, Maria Gracia-Miguel eds., Universidad de Granada, Catarara, 2008) (in Spanish)
 6. Trauma and Memory: between collective and subjective experiences" (Trauma y Memoria: entre la experencia individual y colectivia), Memoria y Reconstruccion de la Paz: Enfoques Multidisciplinares en Contextos Mundiale 41 (Rosa M Medina Domenech, Beatriz Molina Rueda, Maria Gracia-Miguel, eds., Universidad de Granada, Catarara, 2008) (in Spanish) (with Nadav Davidovitch)
 7. The Secrets of Mediation and Trauma in Contemporary film: A Search from the Perspective of Restorative Justice, Trauma and Memory: Reading, Healing and Making Law 263 (Austin Sarat, Nadav Davidovitch, Michal Alberstein, eds., Stanford University Press, 2007)
 8. Trauma and Memory: Between Individual and Collective Experiences, Trauma and Memory: Reading, Healing and Making Law 3 (Austin Sarat, Nadav Davidovitch, Michal Alberstein, eds., Stanford University Press, 2007) (with Austin Sarat and Nadav Davidovitch)
 9. Mediating Paradoxically: Complementing the Paradox of 'Relational Autonomy' with the 'Paradox of Rights' in Thinking Mediation, in Paradoxes and Inconsistencies in Law 225 (Hart Publishing, Oren Perez & Gunther Teubner eds., 2006)
   
 10. On Biases, Bounded Rationality and Other Voices: Cultures of Mediation and Law, in Trials of Love 657 (Orna Ben Naftali, Hannah Naveh, eds., Ramot, 2005) (in Hebrew)

 

מאמרים בכתבי עת

 1. “Judicial Conflict Resolution (JCR): A New Jurisprudence for Emerging Judicial Practice” forthcoming in Cardozo Law Journal of Conflict Resolution 2015.
 2.  “The Success–Failure Anxiety in Conflict Resolution: Between Law, Narrative and Field Building” forthcoming in International Journal of Conflict Engagement and Resolution 2014.
 3. “The Law of Alternatives: Conflict Resolution as The Art of Reconstruction” forthcoming in Studies in Law Politics and Society 2014.
 4. “Experimenting with Conflicts Constructively: In Search of Identity for the Field of Conflict Resolution” in 1 International Journal of Conflict Engagement and Resolution (2013) 135.
 5. "The Mediation Revolution in Israel: Current Mapping of Intersections of Conflict Resolution and Law", forthcoming in The Israel Journal on Conflict Resolution 2013
 6. (with Jay Rothman) "Individuals, Groups, Intergroups: Theorizing about The Role of Identity in Conflicts", 28 Ohio St. J. on Disp. Resol. 631 2013
 7. “Measuring Legal Formalism: Reading Hard Cases with Soft Frames” 57 Studies in Law, Politics and Society ( 2012 ) 2003.
 8. (with Amy Cohen) Progressive Constitutionalism and Alternative Movements in Law, ­72 Ohio St. L.J. 1083 (2011)
 9. The Measure of Legal Formalism: Cultures and Frames of Israeli Legal Writing 27 Bar Ilan Law studies (2012) 349 (in Hebrew)
 10. Fast Justice v. Sublime Justice: Anatomy of Practice Theory Relationship in Conflict Resolution Alei Mishpat (forthcoming, 2011) (in Hebrew)
 11. (with Nadav Davidovitch) Apologies in the Health Care System: From Clinical Medicine to Public Health 74 Law & Contemp. Probs. 151 (2011)
 12.  ADR and Transitional Justice as Reconstructing The Rule of Law 2011 J. Disp. Resol. 127 (2011)
 13. (with Nadav Davidovitch) Therapeutic Jurisprudence and Public Health: Israeli Perspectives, 26 Bar Ilan Law studies (2010) 549. (in Hebrew)
 14. "On Hastiness and Procedural Justice at Tel Aviv Labor Court: Observations of Mediations and Litigations" 7 Maazanei Mishpat (2010) 119. (in Hebrew)
 15. The Jurisprudence of Mediation: Between Formalism, Feminism and Identity Conversations 11 Cardozo Journal of Dispute Resolution 1 (2009).
 16. Measure of Legal Formalism in Traumatic Cases: Stylistic Analysis Hamishpat (2009) 6. (in Hebrew).
 17. (with Nadav Davidovitch) The Traumatic Memories of Nazi Medical Atrocities: Moving Toward a More Focused Analysis, 19 Korot: The Israel Journal of the History of Medicine and Science (2008) 105.
 18. ADR and Collective Trauma: Constructing Healing Forums, 10 Cardozo Journal of Conflict Resolution 11 (2008)
 19. (with Nadav Davidovitch) Therapeutic Jurisprudence and Public Health: A Broad Perspective on Dialogue, Thomas Jefferson Law Review, 2008; 30: 507-533
 20. Resistance to mediation: Rights, Legal Consciousness and Multiculturalism, 24 Bar-Ilan L. Stud 1 (2008). (in Hebrew)
 21. Restorative Justice as Internalization of the Role of Law: Combining Restoration with Retribution in the Film Festen 8 Cardozo Journal of Conflict Resolution (2007) 405.
 22. Forms of Mediation and Law: Cultures of Dispute Resolution, 22 Ohio State Journal on Dispute Resolution 321 (2007)
 23. (with Shulamit Almog) Law and the Humanities and Legal Education: Poetics of Interpretation, 3 Haifa University Law Review - Din Udvarim 21 (2007). (in Hebrew)
 24. The Pragmatic Idea in Law and Conflict Resolution: Anatomy of Evolving Jurisprudential Theories, 5 Mishpat Ve'asakim 55 (2006). (in Hebrew)
 25. Therapeutic Keys of Law: Reflections on Paradigmatic Shifts and the Limits and Potential of Reform Movements” A Book Review of: Judging in a Therapeutic Key: Therapeutic Jurisprudence and The Courts (Bruce J. Winick and David B. Wexler, eds.), 39 (1) Israel Law Review 301 (2006)
 26. Victim-Offender Mediation in the Film ‘Festen’: Anatomy of a Community Making Law: Strengths and Limitations, 22 Bar-Ilan L. Stud. 81 (2005) (in Hebrew)
 27. Negotiating for Justice, Fighting for Law: The Dialectic of Promoting and Settling Disputes in the Current Global Era, 31 Stud. L., Pol' & Soc'y 45 (2004)
 28. On The Place Of The Law and Agnon as an Interpretive Style: Reviewing Shulamit Almog’s Book: City, Law, Story, 9 Hamishpat 525 (2003) (in Hebrew)
 29. From Ringer to Barda and the Aporethic Condition, 19 Bar-Ilan L. Stud. 633 (2003) (in Hebrew)
 30. Negotiating through Paradoxes: Rationality, Practicality, and Naive Realism, 22 Stud. L., Pol' & Soc'y 197 (2001).
 31. Getting to Where? On Peace Making and Law Teaching at Harvard Law School, 10 L. & Critique 323 (1999)

 

פרסומים בהכנה

עברית

ספר - מחבר

 1. תורת המשפט.

 

ספר - עורך

 1. טראומה בישראל: על מאבקי זהות ופיוס.

מאמרים בכתבי עת

 1. תורת משפט טיפולית ובריאות הציבור: עיון ראשוני ישראלי.
 2. תורת משפט וגישור.
 3. "צדק מהיר מול צדק נשגב: אנטומיה של יחסי פרקטיקה ותיאוריה בישוב סכסוכים".

פרקים בספר

 1. "פסקי דין טראומטיים" טראומה בישראל: על מאבקי זהות ופיוס.

שפות זרות

ספר - עורך

 1. צדק מאחה (Cambridge Scholars Publishing).

מאמרים בכתבי עת

 1. A Jurisprudence of Mediation: On Formalism, Rights and Identity Conversations.
 2. On apologizing and being right: cultures of apology, and law.
 3. Law as public health: on the medicalization of law and the legalization of medicine" (with Nadav Davidovitch).

קורות חיים

השכלה:

2000-1997 S.J.D אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

1997-1996 LL.M [התואר לא התקבל בפועל (waived) ונבלע בתואר הדוקטור] אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

1993-1990 B.A אוניברסיטת ת"א. סיום תואר ראשון בפילוסופיה, בהצטיינות.

1993-1989 LL.B אוניברסיטת ת"א. סיום תואר ראשון בהצטיינות. רשימת הדיקן בשנים 1990-1989, 1992-1991.

השכלה קלינית - ישוב סכסוכים:

2000 הכשרה למגשרים בתכנית הגישור של הארוורד, אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

2000-1999 השתתפות בפורום יישוב סכסוכים של PON (Dispute Resolution Forume), אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

1999 סדנת המשא ומתן של PON (Program On Negotiation), אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

1997 סמינר בנושא גישור, אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

1997-1996 סמינר בין תחומי ללימוד תיאוריות של משא ומתן, אוניברסיטת הארוורד: ביה"ס למנהל עסקים, ביה"ס למנהל ציבורי ע"ש קנדי, ביה"ס למשפטים.

1996 יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, פרופ' פרנק סנדר, אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

הוראה וביקורים אקדמיים (לרבות פוסט-דוקטורט) במוסדות אקדמיים אחרים בחו"ל:

2007 מרצה נלווית ב-Whittier Law School, הוראה בתכנית קיץ "Summer in Israel".

2006 מרצה נלווית ב-Cardozo Law School, ארה"ב, העברת סמינר בנושא "Multicultural Dispute Resolution".

2006-2005 פרופסורית חברה אורחת בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת Fordham, ארה"ב, הוראת קורס Alternative Dispute Resolution.

2004 מרצה אורחת בסמינר מחלקתי, Cardozo Law School, ארה"ב : "Mediation Going Public: cultures of Dispute Resolution and Law".

2003 מרצה אורחת בסמינר מחלקתי, אוניברסיטת Birkbek, אנגליה:"Anatomy of a Community Making Law: Readings in Festen and Contemporary Mediation".

1999 עוזרת הוראה בכתיבה משפטית לתלמידי LL.M., אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

2000-1999 העברת סמינר על תיאוריות במשפט, אוניברסיטת הארוורד, ביה"ס למשפטים.

ניסיון מקצועי אחר:

2009 ואילך: חברות בועדת פרס העבודה המצטיינת של סטודנטים לתארים מתקדמים בתחום משפט וחברה.

2000 ואילך: מנהלת המרכז האינטרדיסיפלינרי ע"ש פלורנס אונגר וד"ר שמואל גולדשטיין למשפט, רציונאליות, אתיקה וצדק חברתי.

2000 ואילך: הוראת יישוב סכסוכים וקורס בנושא היבטים תיאורטיים של יישוב סכסוכים, בית הספר למשפטים של המכללה למנהל.

2001-2000 שותפה לגיבוש תכנית אקדמית בגישור עבור עובדים סוציאליים בוגרי תואר שני.

2000-1999 הוראה, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת הארוורד.

1999 עוזרת הוראה, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת הארוורד.

1998-1997 העברת קורסים שנתיים בשיטות משפט ומשפט מנהלי, קורסי בחירה ביישוב סכסוכים וסדנת מיומנויות כתיבה לשנה ראשונה, בית הספר למשפטים של המכללה למנהל.

1996-1994 עוזרת הוראה: שיטות משפט, משפט מנהלי; בודקת בחינות בדיני עונשין; מתרגלת, בית הספר למשפטים של המכללה למנהל.

1995-1994 התמחות בלשכת כב' השופטת דליה דורנר, בית המשפט העליון.

1996-1993 עוזרת הוראה: שיטות משפט (1995-1993), משפט מנהלי (1996-1995); עוזרת מחקר בשיטות משפט, הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב.

1994-1993 התמחות בפרקליטות מחוז תל אביב, ובכלל זה טיפול עצמאי בתיקים והופעה בבתי משפט.

חברות במוסדות מחקר וארגונים שונים:

2008 ואילך: אחראית לתכנית דיאלוג "דע את אחר" בין מורים פלסטינים ומורים יהודים אורתודוכסים.

2007 ואילך: חברות בועדת המשמעת, אוניברסיטת בר-אילן.

2007 ואילך: חברות בועדת קליטות, הפקולטה למשפטים, בר אילן.

2007 חברות במערת כתב העת האקדמי The Israeli Journal of Contract Resolution and Negotiation.

חברות בועדת ההיגוי של המכון האקדמי לחקר ישוב סכסוכים והגישור של המכללה למנהל.

2000-1999 Harvard Law School, Byes Fellow.

מלגות פרסים ומענקים:

2004 התקבל הציון "טוב מאוד" על הצעת מחקר כחוקרת ראשית במסגרת מוקד ידע לקרן הלאומית למדע בנושא בריאות והגירה - תת נושא של משפט, בריאות והגירה.

2004-2001 מלגת אלון למדען המצטיין.

2000-1999 Byes Fellowship, Harvard Law School for Excellent Doctoral Students.

1992-1991 מצטיינת דיקאן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

1990-1989 מצטיינת דיקאן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

אירגון כנסים סמינרים וימי עיון מדעיים:

ניהול קונפליקט עמנואל: בין גישור ומשפט" בכנס "בין קודש לחוק: בעקבות פרשת בית הספר בעמנואל" שהתקיים באוניברסיט בר אילן בתאריך 31.10.2010

"אל מול המקסם הבינתרבותי: נשים בדואיות לכודות בסרט 'אספלט צהוב'" בכנס "מעמדן של נשים ערביות" שהתקיים באוניברסיטת חיפה בתאריך 27.10.2010

2010 (מאי) חברות בוועדה מארגנת של כנס האגודה הבינלאומית של "משפט וחברה", שיקאגו.

2009 (פברואר) חברות בוועדה מארגנת של הכנס השני בנושא מגדר ושיח, אוניברסיטת בר אילן.

2008 (דצמבר) חברות בועדה המארגנת של כנס משפט וחברה הישראלי הראשון.

2008 (מאי) ארגון כנס (במשותף עם ד"ר נדב דוידוביץ') בנושא "חשיבה מחודשת על משפט ואתיקה של בריאות הציבור"

2008 (אפריל) ארגון כנס (במשותף עם חברי הקליניקה לגישור) בנושא "משמעות הרפורמות במערכת המשפט בהנהגת שר המשפטים."

2007 (דצמבר) ארגון ערב לכבוד צאת ספרה של פרופ' שולמית אלמוג: "משפט וספרות בעידן דיגיטלי"

2007 (מאי) כנס בינ"ל בנושא תורת המשפט הטיפולית: Therapeutic Jurisprudence, בהשתתפות Professor David Wexler מייסד התנועה.

2006 (מרץ) כנס בנושא "צדק מאחה ותגובה לאלימות קיצונית".

2003 ארגון כנס בינלאומי ובינתחומי:Trauma and Memory: Subjective Collective Experiences: Legal, Medical and Cultural Perspectives. בכנס חברו פסיכיאטרים, רופאים, אנשי בריאות הציבור, משפט, פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה וקרימינולוגיה לדיון בנושא טראומה ובדרכים להתמודדות עמה.

2003 ליישוב סכסוכים, היבטים אינטרדיסיפלינריים של מו"מ בחברה רב תרבותית (בית הספר למשפטים של המכללה למנהל).

2002 יום עיון בנושא "זהות, פיוס וגישור", בשיתוף עם המחלקה לקרימינולוגיה.

2002 כנס בנושא "Legal Paradoxes" בפרנקפורט.

השתתפות בכנסים סמינרים וימי עיון מדעיים:

2008 (דצמבר) מדד הפורמליזם בפסקי דין טראומטיים של בית המשפט העליון - כנס משפט וחברה הישראלי באוניברסיטה העברית.

2008 (נובמבר) מדד הפורמליזם - תרבויות של כתיבה משפטית ישראלית - סמינר מחלקתי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

2008 (אוקטובר) ישראל רב תרבותית - מפרגמטיזם, לזכויות, ולקראת שיח זהות - קולקיום המחלקה ללימודי יהדות באוניברסיטת UIC Chicago.

2008 (אוקטובר) דרכים ממסדיות להכנסת תרפיה לקרבנות לתוך מערכת בתי המשפט: המקרה של בתי משפט פותרי בעיות בנושא אלימות במשפחה - המחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת CHICAGO UIC.

2008 (אוקטובר) מדדי הפורמליזם המשפטי: קריאה בתורת משפט ובהחלטות משפטיות - סמינר פקולטה בי"ס למשפטים אוניברסיטת Loyola, שיקגו.

2008 (יוני) ADR וטראומה קולקטיבית: בניית אפיקים מרפאים - כנס בינלאומי שנתי בנושא תורת משפט טיפולית, סן חואן, פורטו ריקו.

2008 (מאי) אלטרנטיבות למשפט: בריאות הציבור, גישור וישוב סכסוכים.

2008 (אפריל) מדד הפורמליזם: תרבותיות תורת משפטיות מזווית ישראלית וגלובאלית - המחלקה למשפטים, האוניברסיטה האירופית בפירנצה איטליה.

2007 (יולי) כנס משפט וחברה, ברלין. הצגת נושא Legal Education and the Humanities: Poetics of interpretations (בשיתוף עם שולמית אלמוג).

2007 (יוני) תורת משפט טיפולית ובריאות הציבור: הזדמנות לדיאלוג, כנס בינלאומי תורת משפט טיפולית, פדובה איטליה.

2007 (יוני) גישור לאחר ההתמדות: בין יחסים, פרוצדורה ונרטיב, קולוקוויום על השלב הבא של גישור: כיוונים חדשים ואתגרים בין-תרבותיים, אוניברסיטת חיפה.

2007 (מאי) כנס תורת המשפט הטיפולית. הצגת נושא: Dialectic of the Dissatisfaction with the Administration of Justice.

2007 (מאי) כנס בינלאומי בנושא ויקלימולוגיה ומשפט. הרצאת פתיחה: Institutionalized Methods during Corporate the Victims Therapy into the Criminal Justice System: The case of Problems Solving Courts for Dramatic Violence.

2007 (מאי) כנס באוניברסיטה העברית, ירושלים. הצגת נושא: צדק מהיר מול צדק נשגב: אנטומיה של יחסי פרקטיקה ותיאוריה בישוב סכסוכים.

2007(מרץ) כנס בנושא משפט ומדעי הרוח באוניברסיטת חיפה.הצגת נושא: משפט ומדעי הרוח בין פרשנות לתורת הפרשנות.

2007(ינואר) כנס בנושא: ישוב סכסוכים ואומנות. הצגת נושא: גישור ומשפט בסרט החגיגה: עירוב גבולות.

2006 כנס אקדמי בינ"ל בנושא משפט ובריאות הנפש. הצגת נושא: Therapeutic Jurisprudence and Public Health: The Potential for a Dialogue.

2006 כנס בינ"ל בגרנדה, ספרד. נושא: Traumatic Memory.

2006 (אוקטובר) סימפוזיון בנושא A.D.Rוצדק חברתי. הצגת נושא: A.D.R and Collective Trauma: Constructing Healing Forums.

2006 (יוני) סדנה - גישור בשלב שאחרי התמסדות: בין פרוצדורה, יחסים וגישור. הצגת נושא: The Next Phase on Mediation: New Directions and Multicultural Challenges.

2006 כנס C.D.Cבאטלנטה. מאמר מוצג: Apologizing Across Cultures: Regulating Apology and Public Health.

2006 (מרץ) כנס משפט וחברה בסירקוס, ארה"ב. הצגת נושא: Mediation Going Public Cultures of Mediation and Law.

2005 כנס בינלאומי בחיפה בנושא מלחה"ע ה-ןן והשפעתה על המשפט. מאמר מוצג: "Forgiveness across cultures: Genocide in the west and Elsewhere".

2004 כנס בינלאומי במרכז הבינתחומי בהרצליה: האיחוד האירופי וישוב סכסוכים אזוריים. מאמר מוצג Multicultural Europe: coping with conflicts through identity conversations".

2004 כנס משפט וחברה, שיקגו, ארה"ב. הצגת נושא: "Mediation and trauma in contemporary film: A Search from the Perspective of Restorative Justice".

2003 כנס בנושא טראומה וזיכרון:Between Collective and Subjective Experiences: Legal, Medical and Cultural Perspectives", אוניברסיטת בר אילן. הצגת נושא: "The secrets of Mediation and Trauma in Contemporary Film: A Search from the Perspective of Restorative Justice".

2003 מרצה אורחת בסמינר מחלקתי, אוניברסיטת Birkbek, אנגליה. מושא: "Anatomy of a community making law: Readings in Festen and Contemporary Mediation."

2003 כנס משפט וחברה בפיטסבורג, ארה"ב. הכותבת בפאנל המוקדש לתגובה לספר: Pragmatism and Law: From Philosophy to Dispute Resolution; השתתפות בפאנל נוסף בו הוצג המאמר: "Advancing Through Paradoxes: Complementing the Paradox of Self-Determination with the Paradox of Rights in Thinking Mediation".

2003 הרצאה בשולחן עגול אקדמי, המכון האקדמי לחקר ישוב סכסוכים והגישור של המכללה למנהל בנושא: "לון פולר והגישור כצורה של סדר חברתי".

2003 כנס לזכרו של חיים כהן באוניברסיטת חיפה. הצגת הנושא: "גישור ומשפט: עירוב גבולות".

2002 כנס משפט וחברה בונקובר, קנדה. המאמר המוצג: "Negotiating for Justice, Fighting for Law: The Dialectic of Promoting and Settling Disputes at Once in the Current Global Era".

2001 כנס משפט וחברה בבודפשט. המאמר המוצג: "A Jurisprudence of Dispute Resolution: An Inquiry from an Israeli Perspective".

2001 כנס בנושא התנהלות מוסדית של ביהמ"ש העליון, אוניברסיטת בר-אילן. הצגת הנושא: "מרינגר ועד ברדה, והגולגולת הדקה של הסגנון הפרשני: עיון בסגנון פרשנות תלמודי מול תכליתי, תוך חיפוש אחר תורת משפט עכשווית".

2000 כנס משפט וחברה במיאמי, ארה"ב. המאמר המוצג: "Alternative Hierarchies: The Changing Role of Dispute Resolution in Contemporary Society - In Search of a Progressive Mediation".

1999 כנס בנושא "התנועה הביקורתית במשפט: רטרוספקציה ומבט לעתיד", אוניברסיטת Birkbek, לונדון. הצגת נושא:: "Getting to Where? On Peace Making and Law Teaching at Harvard Law School".

שותפות מחקרית עם חברי סגל במוסדות אחרים:

הקמת מרכז מידע בנושא בריאות והגירה יחד עם ד"ר נדב דוידוביץ' באוניברסיטת בן גוריון. כתיבת מאמר משותף עם הנ"ל בנושא משפט כבריאות הציבור בתורת המשפט הטיפולית.

השתתפות בפרויקט בינלאומי העוסק בצדק מאחה בחסות האיחוד האירופי COST A21 ‘Restorative Justice Developments in Europe'. במסגרת הפרויקט יערך המפגש הבא בישראל ויתלווה אליו כנס בנושא צדק מאחה בשיתוף עם המחלקה לקרימינולוגיה בבר-אילן.

מתוכננת בזמן השבתון כתיבת מאמר משותף עם Jacqueline M. Nolan-Haley מבית הספר למשפטים שבאוניברסיטת פורדהאם בארה"ב.

השתתפות בפרויקט מחקרי בינלאומי העוסק בעברה של אירופה בארגונו של פרופ' כריסיטיאן יורגס (Christian Joerges) מהאוניברסיטה האירופית בפירנצה (EUI).

חברות או מעורבות אחרת בועדות אקדמיות ארציות/עולמיות וועדות פרס :

2000-present Member of the steering committee of The Israeli Academic Research Institute of Conflict Resolution and Mediation (ICRM).

2000-present Member of steering committee of an interdisciplinary graduate program in conflict management.

הנחיית תלמידי מחקר:

הנחיית תלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי.

שיפוט עבודות אקדמיות/מאמרים/ספרים:

שיפוט עבודות מחקר לתואר שני ולתואר שלישי.

סקירה של מאמרים לכתבי עת בארץ.

תפקידים ציבוריים:

2002 ואילך חברות בדור ההמשך: חוקה בהסכמה של המועצה הישראלית לדמוקרטיה.

תחומי הוראה:

תורת המשפט, תורת משפט טיפולית, מו"מ בתרבות, גישור וישוב סכסוכים.

קורסים

99-103-01 תורת המשפט

99-295-01 סמינר רב תחומי למצטיינים

99-389-01 דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

99-481-01 תורת המשפט הטיפולי

99-688-01 משא ומתן וגישור

99-985-01 גישור ויישוב סכסוכים