ד"ר שטרן שי

ד"ר
ד"ר שטרן שי
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד : 

פירסומים

לקובץ pdf לחץ כאן

Articles:

  1. Shai Stern, Property’s Tipping Point, Cardozo Law Review (forthcoming 2018).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2944969

  1. Shai Stern, Remodeling Just Compensation: Applying Restorative Justice to Takings Law Doctrine, 30 The Canadian Journal of Law & Jurisprudence 413 (2017).

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-and-jurisprudence/article/remodeling-just-compensation-applying-restorative-justice-to-takings-law-doctrine/7DCA253A492F2B4C9805C40307280EE3

  1. Shai Stern, Just Remedies, 68 Rutgers Law Review 719 (2016).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639523

  1. Shai Stern, When One's Right to Marry Makes Others “Unmerry”, 79 Albany L. Rev. (2016).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648133

  1. Shai Stern, Takings, Community and Value: Reforming Takings Law to Fairly Compensate Common Interest Communities, 23 J. L. & Pol'y. 141 (2014).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482178

  1. Shai Stern, Taking Community Seriously: Lessons from the Israeli Disengagement Plan, 47 Isr. L. Rev. 149 (2014).

https://www.cambridge.org/core/journals/israel-law-review/article/taking-community-seriously-lessons-from-the-israeli-disengagement-plan/3661A663C3DC3A5EDD785FE173715FBF

מאמרים בעברית:

7. שי שטרן "הכלה והדרה במרחב הישראלי: הזכות לקניין כמפתח לפתרון סוגיית ההדרה הגיאוגרפית" עיוני משפט לז 138 (2014).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2700097

8. שי שטרן, "חרדים לקהילה" מחקרי משפט ל 511 (2015)

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2700129

9. שי שטרן, "מדינת "כל קהילותיה"? הצעה לשינוי מערכת היחסים בין מדינת ישראל לקהילה החרדית" בפרט ובכלל 1, 175 (2015)

http://www.idi.org.il/media/4341729/Judaism_Sovereignty_and_Human_Rights_1.pdf

10. שי שטרן "כניסה, משטר ויציאה: קהילות מגורים במשפט הישראלי" משפט וממשל יח, 7 (2017).

http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawGov/Volume17/01-shtern.pdf

Book chapters:

  1. Shai Stern, Expropriation Effects on Residential Communities, in Rethinking Expropriation Law: Context, Criteria & Consequences Of Expropriation (B Hoops, E Marais, LCA Verstappen, H Mostert, J Sluysmans eds., 2015).
  2. Shai Stern, Safe Space: the Ultraorthodox Community and its Spatial Autonomy, in Law, Society and Culture (Yoram Margaliot & Haim Zicherman eds., forthcoming 2018) (in Hebrew).

 

 

 

 

 

 

 

קורות חיים

לקובץ pdf לחץ כאן

השכלה:

2012-2014       דוקטורט, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

2009-2012       תואר מוסמך LLM, בהצטיינות, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

                        2002-2006       תואר ראשון LLB, בהצטיינות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

 

ניסיון הוראה ומחקר

                        2014  ואילך      חבר סגל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

2010-2014       עוזר הוראה בקורסים בדיני קניין ותיאוריות של קניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

2009-2014       עוזר הוראה בקורסים בדיני קניין ומשפט וחברה, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר.

2003-2011       עוזר הוראה בקורסים בדיני קניין ומשפט ציבורי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

2003-2005       חבר מערכת כתב העת "מחקרי משפט", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

 

ניסיון מקצועי אחר

2006-2011       עורך דין במשרד ש.הורוביץ ושות'. התמחות בתחום פתרון סכסוכים, נדל"ן ותכנון ובניה.

 

מלגות ופרסים:

2011-2013       עמית במרכז מיתר ללימודים מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

                        2011-2014       חוקר צעיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, במסגרת התכנית "זכויות האדם והיהדות".

2011-2014       חוקר צעיר במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב (תכנית "חיים יחד").

2005,2006       רשימת הדיקאן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.