ד"ר שטרן שי

ד"ר
ד"ר שטרן שי
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד : 

פירסומים

1. Shai Stern, When One's Right to Marry Makes Others “Unmerry”, Albany L. Rev. (forthcoming, 2015).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648133

2. Shai Stern, Just Remedies, 68 Rutgers L. Rev. (forthcoming 2015).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639523

3. Shai Stern, Expropriation Effects on Residential Communities, in Rethinking Expropriation Law: Context, Criteria & Consequences Of Expropriation (B Hoops, E Marais, LCA Verstappen, H Moatert, J Sluysmans (eds)) (forthcoming,  2015).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2640161

4. Shai Stern, Takings, Community and Value: Reforming Takings Law to Fairly Compensate Common Interest Communities, 23 J. L. & Pol'y. 141 (2014).

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jlawp23&div=7&g_sent=1&collection=journals; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482178

5. Shai Stern, Taking Community Seriously: Lessons from the Israeli Disengagement Plan, 47 Isr. L. Rev. 149 (2014).

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=5EEADDB685592DD2B9EA62AF57835F5D.journals?aid=9164071&fileId=S0021223713000307

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212815

6. שי שטרן "הכלה והדרה במרחב הישראלי: הזכות לקניין כמפתח לפתרון סוגיית ההדרה הגיאוגרפית" עיוני משפט לז 138 (2014).

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2700097

7. שי שטרן, "חרדים לקהילה" מחקרי משפט ל 511 (2015)

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2700129

8. שי שטרן, "מדינת "כל קהילותיה"? הצעה לשינוי מערכת היחסים בין מדינת ישראל לקהילה החרדית" בפרט ובכלל 1, 175 (2015)

http://www.idi.org.il/media/4341729/Judaism_Sovereignty_and_Human_Rights_1.pdf

9. Inclusion and Exclusion in the Israeli Space: the Right to Property as a Key to Resolve Israel's Geographic Exclusion Debate, 37 TAU L. Rev. 95 (2013) (in Hebrew, draft available).


 

קורות חיים

 

השכלה:

2012-2014       דוקטורט, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

2009-2012       תואר מוסמך LLM, בהצטיינות, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

                        2002-2006       תואר ראשון LLB, בהצטיינות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

 

ניסיון הוראה ומחקר

                        2014  ואילך      חבר סגל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

2010-2014       עוזר הוראה בקורסים בדיני קניין ותיאוריות של קניין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

2009-2014       עוזר הוראה בקורסים בדיני קניין ומשפט וחברה, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר.

2003-2011       עוזר הוראה בקורסים בדיני קניין ומשפט ציבורי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

2003-2005       חבר מערכת כתב העת "מחקרי משפט", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

 

ניסיון מקצועי אחר

2006-2011       עורך דין במשרד ש.הורוביץ ושות'. התמחות בתחום פתרון סכסוכים, נדל"ן ותכנון ובניה.

 

מלגות ופרסים:

2011-2013       עמית במרכז מיתר ללימודים מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

                        2011-2014       חוקר צעיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, במסגרת התכנית "זכויות האדם והיהדות".

2011-2014       חוקר צעיר במרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב (תכנית "חיים יחד").

2005,2006       רשימת הדיקאן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

 

הצגה בכנסים ובסדנאות:

     2014        "Taking community seriously: expropriation effects on residential communities" - Colloquium about the Context, Criteria and Consequences of Expropriation Law, at the Koninklijk Nederlands Instituut in Rome.

 

2013         Founder and Chairman of the Organizing Committee of the Future Generation Conference – the first conference for Israeli Ph.D candidates in law, which took place at Tel Aviv and Bar Ilan Universities

 

2013        "The Right to be Wrong" – at the Law in a Transnational World" conference, Tel Aviv University

 

2012        "The Disengagement Plan: Seeds of Change in the Israeli Property Concept" – at the Young Property Lawyers Forum (YPLF), South African Research Chair in Property Law (SARCPL), Stellenbosch University, South Africa

 

2012        "Takings and Distribution" – Societal Justice Workshop, Bar Ilan University Faculty of Law