פרופ' בנדור אריאל

פרופ'
פרופ' בנדור אריאל
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד : 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

משפט חוקתי, משפט מינהלי

פירסומים

 •  

ספרים

מחבר

 1. חוקי-יסוד (עתיד להתפרסם ב-2017)
 2. עושה הכובעים – שיחות עם אהרן ברק (2009) – עם זאב סגל
 3. חוק-יסוד: הצבא (2000) – עם מרדכי קרמניצר

עורך

 1. ספר מרדכי קרמניצר וחוברת מורחבת של כתב-העת משפט וממשל לכבוד פרופ' מרדכי קרמניצר (עתידים להתפרסם ב-2016) – עם חאלד גנאים
 2. ספר יצחק זמיר על משפט, ממשל וחברה (2006) – עם יואב דותן

מאמרים בכתבי-עת

 1. "בשלות ועוד", משפטים על אתר (עתיד להתפרסם, 2016)
 2. "עבירות פליליות וזכויות חוקתיות", משפט וממשל (עתיד להתפרסם, 2016) – עם הדר-דנציג-רוזנברג
 3. Unconstitutional Criminalization, New Criminal Law Review (forthcoming, 2016) – coauthored with Hadar Dancig-Rosenberg
 4. How Proportional is Proportionality?, 13 International Journal of Constitutional Law 530 (2015) – with Tal Sela
 5. "המעמד החוקתי של זכויות נפגעי עבֵרה", עיוני משפט לו 605 (2015)
 6. The Reciprocal Engulfment of Law and Ethics in Israel: The Case of Appointments to Senior Positions, 23 Transnational Law & Contemporary Problems 229 (2014) – coauthored with Michal Tamir
 7. "מינוי בכירים בישראל: על הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה", משפט ועסקים יז 409 (2014) – עם מיכל טמיר
 8. "על המידתיות של המידתיות", משפטים מב 1097 (2012) – עם טל סלע
 9.  "מגמות במשפט ציבורי בישראל: בין משפט לשפיטה", משפט וממשל יד 377 (2012)
 10. The Constitutional Status of Human Dignity in Germany and Israel, 44 Israel Law Review 25 (2012) – coauthored with Michael Sacks
 11. Symposium: Justice Aharon Barak, The Judicial Discretion of Justice Aharon Barak, 47 Tulsa Law Review 465 (2011) – coauthored with Zeev Segal
 12. Symposium: Justice Aharon Barak, The Relevance of the Discourse of Judicial Activism v. Judicial Restraint, 47 Tulsa Law Review 331 (2011)
 13.  "מחקר אמפירי של המשפט בישראל – ממצאים ומשמעויות", עיוני משפט לד 351 (2011) – עם יפעת הולצמן-גזית
 14. Justiciability of the Israeli Fight against Terrorism, 39 George Washington International Law Review 149 (2007)
 15. "הגבולות של השופט ברק (או האם באמת קיים שיקול דעת שיפוטי)", משפט וממשל ט 263 (2006)
 16. Is It a Duck? On the Israeli Written Constitution, 6 Yale Israel Journal 53 (2005)
 17.  "על דין ודיבורים", דין ודברים א 327 (2005)
 18. Conceptualizing Yahoo! v. L.C.R.A.: Private Law, Constitutional Review and International Conflict of Laws, 25 Cardozo Law Review 2089 (2004) – coauthored with Ayelet Ben-Ezer
 19.  "ארבע מהפכות חוקתיות?", משפט וממשל ו 305 (2003)
 20.  "חיי המשפט הם היגיון, ולכן הכול שפיט – על פורמליזם משפטי ראוי", משפט וממשל ו 591 (2003)
 21. On Aristotelian Equality, the Fundamental Right to Equality, and Governmental Discretion, 8 Review of Constitutional Studies 1 (2003)
 22. The Constitution and Conflict-of-Laws Treaties: Upgrading the International Comity, 29 North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation 1 (2003) – coauthored with Ayelet Ben-Ezer
 23. The Israeli Constitution and the Fight against Terror, 13 Constitutional  Forum 37 (2003)
 24. The UN Convention of the Rights of the Child Meets the American Constitution: Toward a Supreme Law of the World, 11 International Journal of Children's Rights 273 (2003) – coauthored with Shulamit Almog
 25. "בטחון-פנים בישראל: המסגרת המשפטית", עיונים בביטחון לאומי 3, 21 (2002)
 26.  "הטיית משפט, הכרת פנים מחשבות ביקורתיות על 'משפט כספרות'", מחקרי משפט יח 85 (2002)
 27. Constitutionalism and Trust in Britain: An  Ancient Constitutional Culture, A New Judicial Review Model, 17 American University International Law Review 683 (2002) – coauthored with Zeev Segal
 28.  "עבר פלילי ללא הרשעה", משפט וצבא 16, 95 (2002)
 29.   "קלישאות חוקתיות בין ביטוי ציבורי לכבוד פרטי", משפטים לב 623 (2002) – עם מיכל טמיר
 30.  "אווירת-צבא בביקורת שיפוטית בין שפיטות לפופולריות", פלילים ט 413 (2001)
 31. [התפרסם גם בספר צבא חברה ומשפט (דפנה ברק-ארז עורכת, 2002) 413]
 32.  "שיריוּן וחוקה פסק-דין ברגמן והשיח החוקתי בישראל", משפטים לא 821 (2001)
 33. "חוקי-היסוד כבסיס לחוקה הצעה לחוקת ישראל", משפט וממשל ה 15 (2000)
 34.  "היועץ המשפטי לממשלה המשפט והמימשל", הפרקליט מד 423 (2000) – עם זאב סגל
 35. Investigating the Executive Branch in Israel and in the United States: Politics as Law, The Politics of Law, 54 University of Miami Law Review 193 (2000)
 36.  arties in Israel: Between Law and Politics, 1 San Diego International Law Journal 101 (2000)
 37.  "משפט מינהלי מול המציאות", מחקרי משפט טו 365 (2000)
 38.  "הסמכות המינהלית של יצחק זמיר", משפט וממשל ה 571 (2000)
 39. Prior Restraint, Incommensurability, and the Constitutionalism of Means, 68 Fordham aw Review 289 (1999)
 40. "בני-אדם כאמצעי-בלבד ההיבט המשפטי", דברים א 76 (1998)
 41. "בגנות היחסיות של זכויות-היסוד", משפט וממשל ד 343 (1998)
 42. "נגד ביטול הבחירה הישירה של ראש הממשלה", משפט וממשל ד 11 (1997)
 43. Are There Any Limits to Justiciability?, 7 Indiana International & Comparative Law eview 311 (1997)
 44.  "גבייה של הודאת נאשם וקבילותה מטרות, אמצעים, ומה שביניהם", פלילים ה 245 (1996)
 45.  "התפתחויות בזכויות-היסוד של האדם במשפט הפלילי הדיוני", ספר השנה של המשפט הישראלי תשנ"ו 481 (1996)
 46. "דינו של הסכם פוליטי", משפט וממשל ג 297 (1995)
 47.  "הביקורת השיפוטית על-פי השופט מנחם אלון", משפטים כה 481 (1995) – עם שולמית אלמוג
 48.  "פגמים בחקיקת חוקי-היסוד", משפט וממשל ב 443 (1995)
 49. "המעמד החוקתי של תקנון הכנסת", משפטים כב 571 (1994)
 50. "עבירה פלילית ומניעה מוקדמת", פלילים ג 240 (1993)
 51. "לקט פסקי-דין סקירה וביקורת", משפט וממשל א 221-213, 531-509 (1992-1993); רשימת הנושאים: פסילה מכהונה במועצה מקומית; האם מכרז ציבורי בא אל קצו עם כריתת החוזה?; חובתה של רשות מינהלית להתחשב ב"מעין מצג" שניתן לאזרח; אישום פלילי בעבירות מינהליות; סמכויות מקבילות, רישום טעמים ופרסום הנחיות; הטבות למתחרים עסקיים זכות-העמידה לעתור נגדן וסבירותן; החוקיות של הוראות פתיחה באש האם שאלה תיאורטית?.
 52.  "המשפט המינהלי כתורת מינהל", משפט וממשל א 164 (1992)
 53.  "בעיות בקודיפיקציה של החלק הכללי של המשפט המינהלי", מחקרי משפט ט 155 (1992)
 54.  "שיקול-הדעת של בית-המשפט הגבוה לצדק מה הדין?", משפטים כא 161 (1991)
 55.  "חופש לשון-הרע", משפטים כ 561 (1991)
 56.  "חוזי המדינה וחוק התקציב", משפטים יט 185 (1989)
 57.  "זכות המועמדות בבחירות לכנסת", משפטים יח 269 (1988)
 58.  "השפיטות בבית-המשפט הגבוה לצדק", משפטים יז 592 (1987)
 59.  "חופש הביטוי מעל לוחות-המודעות", משפטים יז 171 (1987)

מאמרים בספרים

 1. "מצבי חירום", ספר דורית ביניש (קרן אזולאי, איתי בר-סימן-טוב, אהרן ברק ושחר ליפשיץ עורכים, עתיד להתפרסם, 2016)
 2. "המעמד החוקתי של יהודיות המדינה", ספר טובה שטרסברג-כהן (אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן ומורן סבוראי עורכים, עתיד להתפרסם, 2016)
 3. "המעמד החוקתי של שיוריות המשפט הפלילי", ספר אליהו מצא 373 (אהרן ברק, אילה פרוקצ'יה, שרון חנס ורענן גלעדי עורכים, 2015) – עם הדר דנציג-רוזנברג
 4. The Constitutional Significance of the Jewishness of Israel, The Israeli Nation-State: Political, Constitutional, and Cultural Challenges 118 (Fania Oz-Salzberger & Yedidia Stern eds., 2014)
 5. Are Immigration Rights Constitutional Rights in Israel, Contemporary Challenges to the Nation State: Global and Israeli Perspectives 175 (Anita Shapira & Yedidia Stern eds., 2014)
 6. The Purpose of the Israeli Constitution, Israeli Constitutional Law in the Making – Comparative and Global Perspectives 41 (Gideon Sapir, Aharon Barak & Daphne Barak-Erez eds., 2013)
 7. "טובת ילדים, זכויות האדם", ספר יצחק זמיר על משפט, ממשל וחברה 93 (יואב דותן ואריאל בנדור עורכים, 2006) – עם שולמית אלמוג
 8. "שוויון ושיקול דעת שלטוני על שוויון חוקתי ושוויון מינהלי", ספר שמגר מאמרים – חלק א 287 (אהרן ברק – יושב-ראש המערכת, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ו"המשפט", 2003)
 9. "המעמד  המשפטי של חוקי-יסוד", ספר ברנזון כרך שני – בני סברה 119 (אהרן  ברק  וחיים ברנזון עורכים, 2000)
 10. "מפלגות: העניין  המשפטי", קץ המפלגות הדמוקרטיה הישראלית  במצוקה 274 (דני  קורן עורך, 1998)
 11. "חופש  הרבייה  כזכות-יסוד", הריון  מסוג אחר 115 (אבינועם בן-זאב ושולמית אלמוג עורכים, 1996) – עם שולמית אלמוג
 12. "דיני  מפלגות  בפסיקת  בתי-המשפט  בישראל", חוק המפלגות בישראל 63 (דן אבנון עורך, 1993)

שיחות

 1. "דליה דורנר – זיכרונות", ספר דליה דורנר 15 (שולמית אלמוג, דורית ביניש ויעד רותם עורכים, 2009) – עריכה על בסיס תמלילים של שיחות עם שולמית אלמוג, ידידיה שטרן ואריאל בנדור
 2. "על משפט, ממשל וחברה: שיחה עם יצחק זמיר", ספר יצחק זמיר על משפט, ממשל וחברה 15 (יואב דותן ואריאל בנדור עורכים, 2006) – עם יואב דותן
 3. "שופט וסופר – שיחה עם יצחק אנגלרד ואברהם ב' יהושע", מחקרי משפט יח 17 (2002) – עם שולמית אלמוג

ביקורות ספרים קצרות

 1. International Legitimacy and the Politics of Security: The Strategic Deployment of Lawyers in the Israeli Military, by Alan Craig, 29 Israel Studies Review 155 (2014)
 2. "הרשות השופטת בישראל" מאת יעקב צמח, משפט וממשל א 541 (1993)

רשימות בביטאונים מקצועיים – מבחר

 1. "עמדה על שלה", עורך הדין 24, עמ' 78 (2014)
 2. "כי כה אמרה הכנסת", עורך הדין 16, עמ' 48 (2013)
 3. "אסור משפטית, אבל לא בהכרח פלילי", עורך הדין 9, עמ' 22 (2010)
 4. "חופש אקדמי ומעורבות הממשלה בניהול האוניברסיטאות", אקדמיה 20, עמ' 27 (2009)
 5. "פוליטיקה כמשפט והגישה הביקורתית למשפט", בטאון אוניברסיטת חיפה 8 (2001)
 6. Politics as Law and the Critical Legal Studies, Outlook – The Journal of the University of Haifa 36 (2001)
 7. "מתי מפטרים רמטכ"ל", עורך הדין 25, עמ' 28 (2001)

מחקר

Initial Periodic Report of the State of Israel Concerning the Implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) (2001) כתיבת החלקים המשפטיים – עם שולמית אלמוג

קורות חיים

לקובץ pdf לחץ כאן

א.פרטים בדבר השכלה גבוהה

 1. 1994 – דוקטור למשפטים, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 2. 1988 – בוגר במשפטים (בהצטיינות), הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 3. 1999-1998 מלומד אורח (Visiting Scholar), בית-הספר למשפטים, אוניברסיטת ייל

ב.דרגות אקדמיות

1.סמסטר סתיו 2015 Visiting Professor, Osgoode Hall Law School, York University

2.השנה האקדמית 2015-2014  Distinguished Visiting Professor, Francis King Carey School of Law and Alma Gildenhorn Institute of Israel Studies, University of Maryland

3. עד היום – פרופסור מן המניין ומופקד הקתדרה למחקר משפטי ע"ש פרנק צ'רץ', אוניברסיטת בר-אילן  2008

 1. 2008-2001 פרופסור חבר, אוניברסיטת חיפה
 2. 2001-1998 מרצה בכיר, אוניברסיטת חיפה
 3. 1998-1992 מדריך, מדריך דוקטור ודרגה מוצעת מרצה בכיר, אוניברסיטת חיפה

ג.תחומי מחקר והוראה עיקריים

 • משפט חוקתי
 • משפט מינהלי
 • משפט פלילי
 • משפט השוואתי

ד.תפקידים באקדמיה – מבחר

אוניברסיטת בר-אילן

 1. 2015 עד היום – חבר הוועדה המרכזת
 2. 2015 עד היום – יושב-ראש הוועדה לדיון בנושא מינוי ראשי מכונים ומרכזים
 3. 2015 עד היום – יושב-ראש הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים, הפקולטה למשפטים
 4. 2015 עד היום – חבר ועדת הקבע של בית-הספר ללימודים מתקדמים
 5. 2011 עד היום – ראש המרכז לתקשורת ומשפט (בהקמה)
 6. 2014-2012, 2015 עד היום – חבר הסנאט
 7. 2014-2012 – חבר ועדת הערעורים על החלטות ועדת המינויים והקידומים העליונה של האוניברסיטה
 8. 2012 עד היום – ממונה על קשרי קהילה והערכת איכות, הפקולטה למשפטים
 9. 2012 עד היום – חבר הוועדה לבקשות גמלאים של האוניברסיטה לשימוש בכספי הקרן לקשרי מדע בינלאומיים
 10. 2014-2011 – חבר ועדת הספרים של הוצאת אוניברסיטת בר-אילן
 11. 2012-2009 – חבר ועדת המינויים והקידומים העליונה של האוניברסיטה ויו"ר ועדת המשנה למינויים במדעים מדויקים ובמדעי החיים
 12. 2014-2008 – חבר הוועד המנהל, המרכז למשפט מסחרי
 13. 2008 עד היום – חבר המועצה האקדמית העליונה של האוניברסיטה
 14. 2008 עד היום – ראש בית ההוצאה לאור, הפקולטה למשפטים. בתקופה זאת יצאו לאור או מצויים בשלבי פרסום כ-15 ספרי משפט מקוריים, וביניהם ספרים מאת פרופ' מיכאל בירנהק, פרופ' דפנה ברק-ארז (שני ספרים), פרופ' נטע זיו, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' ניר קידר ופרופ' גדעון ספיר.
 15. 2010 – חבר הוועדה לבדיקת כללי הפעילות הציבורית בקמפוס, אוניברסיטת בר-אילן
 16.  2012-2010 – חבר הוועדה לבדיקת הליכי המינויים והקידומים, אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת חיפה

 1. 2007-2005 דיקן הסטודנטים
 2. 2005-2002 – דיקן הפקולטה למשפטים
 3. 2007-2002 חבר הסנאט
 4. 2007-2002 חבר בחבר הנאמנים
 5. 2004-2003 – חבר הוועד המנהל
 6. 2002-1995 חבר בוועדת המכרזים
 7. 2000-1999 חבר בוועדת הערעורים בענייני משמעת סטודנטים
 8. 2000-1999 עורך ראשי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
 9. 2002-2000 – פוסק בענייני משמעת סטודנטים
 10. 2002-2001 – חבר מועצת הרשות ללימודים מתקדמים.
 11. 2002-1999 ממונה על הכנת תוכנית הלימודים לתואר שני, הפקולטה למשפטים
 12. 2002-2001 יושב-ראש הוועדה ללימודי מוסמך, הפקולטה למשפטים

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 1. 2015 עד היום – יושב-ראש ועדת המינויים
 2. 2015 עד היום – חבר המועצה האקדמית העליונה

המועצה להשכלה גבוהה

 1. 2002 עד היום – יו"ר וחבר בכ-15 ועדות משנה של המועצה להשכלה גבוהה, בין היתר לגיבוש אמות-מידה ללימודי תואר "מוסמך" במשפטים לכלל המוסדות להשכלה גבוהה, לבדיקת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים לתואר ראשון ולתואר שני במשפטים, ולבדיקת היתכנות לימודי משפטים באנגלית

ה.תפקידים ציבוריים – מבחר

 1. 2014-2008 – יושב-ראש העמותה למשפט ציבורי בישראל; במסגרת זאת – ייזום פרסי גורני למשפט ציבורי
 2. 2013 עד היום – שופט בית-המשפט הצבאי לערעורים, בדרגת סגן אלוף (במילואים)
 3. 2013-1994 – שופט בית-המשפט הצבאי שומרון ובית-המשפט הצבאי יהודה (במילואים).
 4. 2013 – חבר ועדת האיתור למשרת פרקליט המדינה (נציג האקדמיה)
 5. 2013 – חבר הוועדה בעניין עיטור על פעילות למאבק בסחר בבני אדם (נציג האקדמיה)
 6. 2012-2006 – ראש צוות מטעם מפכ"ל המשטרה לבחינת המדיניות להוצאת צווי איסור פרסום; בעקבות עבודת הצוות נערכה רפורמה בתחום
 7. 2006-2005 – חבר בוועדה מייעצת לבחינת מדיניות ההגירה של מדינת ישראל, שמונתה על-ידי שרי הפנים והמשפטים לפי החלטת הממשלה
 8.  2002-1998 חבר במועצה לבתי-דין מינהליים, משרד המשפטים
 9.  2005-2002 – חבר הוועד המנהל, המכון להשתלמות שופטים
 10. 2005-2003 חבר הוועד המנהל, האגודה הישראלית לפרלמנטריזם
 11. 2005-2000 חבר המועצה הציבורית לגיבוש חוקה בהסכמה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
 12. 2004-2000 חבר בוועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו של הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, משרד המשפטים

ו.עריכה – מבחר

 1. 2008 עד היום – ראש בית ההוצאה לאור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
 2. 2000-1999 עורך ראשי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
 3. 1998-1996 עורך כתב-העת משפט וממשל, אוניברסיטת חיפה
 4. 1990-1989 עורך כתב-העת משפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

ז. הנחיה לתארים מתקדמים

הנחיה של כ-20 סטודנטים לתואר שלישי ו-10 סטודנטים לתזה לתואר שני – אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב.

שמות הסטודנטים המונחים לתואר שלישי שקיבלו תואר דוקטור:

 1. ד"ר נחמיה (חמי) אבנרי – אוניברסיטת חיפה
 2. ד"ר אבישי אדד (הנחיה משותפת עם פרופ' נילי כהן) – אוניברסיטת בר-אילן
 3. ד"ר אביעד איגרא (הנחיה משותפת עם פרופ' מיכל אלברשטין) – אוניברסיטת בר-אילן
 4. ד"ר שלמה ארדמן – אוניברסיטת בר-אילן
 5. ד"ר ציפי גושפנץ (הנחיה משותפת עם פרופ' יואב ורדי ופרופ' אסא כשר) – אוניברסיטת תל-אביב
 6. פרופ' אורן גזל-אייל (הנחיה משותפת עם השופטת דורית ביניש) – אוניברסיטת חיפה
 7. ד"ר ולדיסלב טרנופולסקי – אוניברסיטת חיפה
 8. ד"ר יהודה כהן (הנחיה משותפת עם פרופ' אלון הראל) – האוניברסיטה העברית בירושלים
 9. ד"ר ישגב נקדימון – אוניברסיטת חיפה
 10. ד"ר אלעד פלד (הנחיה משותפת עם ד"ר חאלד גנאים) – אוניברסיטת חיפה
 11. ד"ר מאיה פלד-רז (הנחיה משותפת עם פרופ' עמוס שפירא) – אוניברסיטת חיפה
 12. ד"ר יצחק רז – אוניברסיטת בר-אילן

ח. שיפוט ספרים, מאמרים ועבודות לתארים מתקדמים

שיפוט עשרות ספרים, מאמרים לכתבי-עת בארץ ובעולם ועבודות והצעות מחקר לתואר שני ולתואר שלישי.

ט. הרצאות מוזמנות והרצאות בכנסים – מבחר

1.2014: "The Constitutional Status of the Ultima Ratio Doctrine: Between Substance and Procedure", Fifth Annual Loyola Constitutional Law Colloquium, Loyola University Chicago School of Law

2.2014: "Criminal Law as a Last Resort: The Constitutional Perspective", Inaugural Conference of the International Society of Public Law, Florence – with Hadar Dancig-Rosenberg

3.2014: "Law Meets Painting: On the Universal Ambivalence towards Prostitution", Seventeenth Annual Conference of the Association for the Study of Law, Culture and the Humanities, University of Virginia

4.2013: "Criminal Law and Constitutional Rights", Fourth Annual Loyola Constitutional Law Colloquium, Loyola University Chicago School of Law – with Hadar Dancig-Rosenberg

5.2011: "The Relevance of the Discourse of Judicial Activism v. Judicial Restraint", Tulsa Law Review Symposium Honoring the Work of Justice Aharon Barak, Tulsa Law School

6.2010: "Are Immigration Rights Constitutional Rights in Israel", International Seminar on Minority Rights to Language and Education: Models and Perspectives in Europe and in Israel, Faculty of Law, University of Trento, Italy

7.2008: "Human dignity as a constitutional Concept in Germany and Israel", German-Israeli Colloquium – Human Dignity and the Criminal Law, Cologne University Faculty of Law, Germany – with Michael Sacks

8.2007: (1) "human Dignity in Constitutional Law; (2) Physical Punishment of Children",  German-Israeli Colloquium – Human Dignity and the Criminal Law, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem, Israel

9.2006: "Multiculturalism and the Law Concerning Foreigners: Israeli Perspectives", International Conference on Equality and Diversity in Europe, University of Helsinki, Finland

10.2006: "Freedom of Expression: Clear Policies, Vague Laws, and a Handful of Clichés", Fulbright Israel/USIEF Anniversary Symposium on International Influences on national Legal Systems, Hebrew University of Jerusalem, Israel

11.2005: "A Jewish and Democratic State", International Conference on World War II and its Impact on the Law: 60 Years After, University of Haifa Faculty of Law, Israel

12.2005: ""Multiculturalism and Public Law in Israel: Aspects Regarding the Law Concerning Foreigners", International Conference on Law and Multiculturalism: Different Perspectives, Insubria University Faculty of Law, Como, Italy

13.2004: "The Rights of the Civilian Population in the Occupied Territories in Times of Armed Conflicts: The Role of the Israeli Courts", International Conference on Civilian Peace Building in the Middle East, on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs, Berne, Switzerland

14.2004: "Justifiability of the Fight against Terrorism", International Conference on War, Terrorism and Rogue States, Bar-Ilan University, Israel

15.2004: "Determining Liberties: Human Needs, Human Rights and Literature", Annual Meeting of the Association of Studies of Law, Culture and Humanities, University of Connecticut – with Shulamit Almog

16.2004: "The Israeli Constitution and the Fight against Terror", Huston University School of Law

17.2004: "The Israeli Constitution and the Fight against Terror", SMU School of Law, Dallas

18.2004: "The Israeli Constitutionalism: Between Legal Formalism and Judicial Activism", international conference on "Constitutionalism in the Middle East: Israeli & Palestinian Perspectives", the Center for Comparative Constitutionalism, University of Chicago

19.2003: "Israeli Law Concerning Foreigners", the first Conference ("Human Rights as a Review Criteria of Legislation and Jurisdiction") in the series "Law Systems in Exchange: Dialogue among Lawyers in Israel, Poland and Germany", Berlin, Germany

20.2003: "Formalism as Legal Justice", "Law, Justice, Religion and State", a joint conference of Bar-Ilan University, Hebrew University of Jerusalem, Tel-Aviv University, University of Haifa, Herman Cohen Academy and the Israeli Supreme Court)

21.2003: "The Israeli Constitution and the Fight against Terror", Center for Constitutional Studies, University of Alberta, Canada

22.2001: "Legal Scholarship and Utopian Studies", Annual Conference of the International Society for Utopian Studies, Buffalo NY – with Shulamit Almog.

23.2001: “Power and Consent in Legal Regulation of Heterosexual Intercourse", Critical Legal Conference, Kent University, Great Britain – with Shulamit Almog

24.2000: “Awakening a Sleeping Beauty: 52 Years of Israeli Constitutional Revolution”, Annual Conference of the American Society for Law and History, Princeton – with Shulamit Almog

25.2000: "The Slates of Law", the annual conference of the International Society for Utopian Studies, Vancouver, Canada – with Shulamit Almog

26.2000: “Awakening a Sleeping Beauty: 52 Years of Israeli Constitutional Revolution”, the annual conference of the Australia and New Zealand Law and History Society, the Law Faculty, Australian National University, Canberra – with Shulamit Almog

27.1999: “Politics as Law”, the Critical Legal Conference (Spectres of Law – Legal Theory at the Fin de Siecle), University of London (Birkbeck College), Great Britain

28.1999: “The Phenomenon of Legalization of Politics from a Comparative Perspective”, the annual conference of the Canadian Association of Law and Society, Sherbrooke University, Canada

 

י. ארגון כנסים משפטים

ייזום וארגון של כנסים רבים, וביניהם כ-15 כנסים של המרכז לתקשורת ומשפט, הכנסים השנתיים של העמותה למשפט ציבורי, כנס משותף לעמותה ולפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים לרגל הענקת פרס ישראל לפרופ' רות גביזון, ומספר רב של כנסים אקדמיים, חלקם בינלאומיים, באוניברסיטת חיפה.

יא. פרקטיקה

 • 1989 עד היום חבר לשכת עורכי-הדין. ההתמחות נעשתה בשנים 1989-1988 אצל שופט בית-המשפט העליון (אז) ד"ר שלמה לוין ואצל עורך-הדין (אז) ד"ר מישאל חשין
 • מתן חוות-דעת וייצוג משפטי, בעיקר בבית-המשפט העליון, בתחומים של משפט ציבורי; כיום יועץ במשרד נקדימון, קיסר
 • פרשנות משפטית בתקשורת המשודרת והכתובה; בין 2003-2000 – פרשן לענייני משפט, "ידיעות אחרונות"

קורסים

99-204-01/02 משפט חוקתי

99-271-01 סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים  (סמינריון)

99-712-01 חוקי יסוד