פרופ' ברנד יצחק

פרופ'
פרופ' ברנד יצחק
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד : 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

יחסי גומלין בין דת ומשפט, הלכה ורציונליות, התפתחות ההלכה - מתנאים לאמוראים

פירסומים

עברית

פרקים בספר

ספר - "יש מאין"-עסקאות בנכסים מופשטים במשפט התלמודי (התקבל לאחרונה לפרסום בהוצאת מאגנס)

'Yesh Me'Aiin' – Transactions in Icorporeal Estate in Talmudic Law (accepted for publication in Magness Press)

1. "שופט וכהן, רב ודיין" ספר 'הרב' (שם זמני) (ידידיה צ' שטרן עורך, צפוי להתפרסם, 2008-9).

2. "דיבר הכתוב כנגד היצר" - ספר אנגלרד (צפוי להתפרסם, 2008-9).

3. "פילוסופיה בשירות ההלכה - עיון בבעיית האישיות המשפטית" ההלכה והפילוסופיה של ההלכה: עיון רב תחומי (אבינועם רוזנק עורך, צפוי להתפרסם, 2008-9).

4. "ישראל שחטא - לאום, חברה ודת" בסידרה: משפט, חברה ותרבות - זהות יהודית (הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, אשר מעוז ואביעד הכהן עורכים, צפוי להתפרסם, 2008-9).

 

מאמרים בכתבי עת

1.משפט המלך שבדרשת הר"ן - הגות, הלכה ופולמוס, ציון ע"ה (תש"ע), עמ' 425-393
2. "'הנושא ונותן בדברים' - בין התחייבות חוזית להסתמכות נזיקית" מחקרי משפט (צפוי להתפרסם, 2008-9).

3. "בין 'פלגינן דיבורא' לבין 'עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה'" עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון 69 (עמיחי רדזינר ויעקב חבה עורכים).

4. ""מאזני צדק" - משפט שמים ומשפט ארץ, עיון בדיני מידות ומשקלות" JSIJ 6 (2007).

5. "'תנורו של עכנאי' - אגדה בלב פולמוס, תרביץ עה 437 (תשס"ו).

6. "גדול כבוד הבריות" סידרא כא 5-34 (2006).

7. "תקנת השבים, עיוני הלכה ומשפט" דיני ישראל כ-כא 437 (תש"ס-תשס"א).

8. "עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיה למשפט" שנתון המשפט העברי כא 71 (תשנ"ח-תש"ס).

שפות זרות

מאמרים:

חלוקת מתנות כהונה - כשלים ולקחים (עומד להתפרסם ב"סידרא" הקרוב)

"Distribution of the Priestly Gifts and Tithes: Failures and Lessons", Sidra (20 pgs) [Heb] (forthcoming)

"דבר שלא בא לעולם"-הלכה וגלגוליה (עומד להתפרסם בשנתון המשפט העברי הקרוב)

" 'Davar She'lo Ba La'olam' – A Metamorphosis of Halacha", Shenaton Hamishpat Ha-Ivri (32 pgs) [Heb] (forthcoming)

על גבולות החשדנות – הלכה מוסר וחברה (עומד להתפרסם בספר אלון)

"On Suspicious – Halacha, Moral and Society", Book in Memory of Menachem Elon (Hebrew University) (22 pgs) [Heb.]

 

  1.  Can Wondrous Signs Determine Law? A Comparison of Two Talmudic Traditions, REJ
  2. "Non-Jewish Courts and the Courts of the State of Israel: Halacha, Reality and Ideology" Daimon 8 (2008) (forthcoming).
  3. "Business in Intangibles: From Philosophy to Law" Commercial Jewish Law, Jewish Law Association Studies XIX 1 (special volume) (Bernard Jackson & Jonathan Cohen - eds.) (forthcoming, 2008-9).

פרסומים בהכנה

Religious Recognition of Autonomous Secular Law - The Life Situation of RaN's Homily
משפט העדה - מעורבות העם בהליך השיפוטי

קורות חיים

השכלה:

1989-1992 לימודי תואר ראשון בפקולטה למשפטים, באוניברסיטה העברית בירושלים.

1993-1995 לימודי תואר שני בפקולטה למשפטים (ובחוג לתלמוד), באוניברסיטה העברית בירושלים.

1998-2002 לימודי תואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

נסיון מקצועי אחר:

1993 ואילך תרגול והוראת משפט עברי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל-אביב.

 

תחומי הוראה:

מבוא למשפט עברי; ההלכה כשיטת משפט דתית; חיוב וקניין במשפט העברי; ערכים ורציונאליות בפסיקת הלכה; אתיקה רפואית הלכתית.

מלגות ופרסים:

2008 -פרס ריקליס .

2004 פרס ע"ש השופט משה זילברג.

מלגות ע"ש שופף בשנים תשנ"ח-תשס"א.

1996 - פרס ע"ש בחנה (לתלמידי מוסמך).

1995, 1997 -פרס ע"ש יעקב הרצוג.

1991, 1993- פרס ע"ש יעקב דרורי.

 

אירגון כנסים סמינרים וימי עיון מדעיים:

2008 - כנס בין לאומי: "משפט ומקרא" (בשיתוף עם ד"ר אלי עסיס).

2007 כנס גבורות לכבוד השופט צבי טל.

2006 כנס חוק דיני ממונות (בשיתוף עם ד"ר יעקב חבה).

2005 ערב עיון לכבוד פרישתו של השופט טירקל (בשיתוף עם ד"ר חיים שפירא).

2003 כנס 'דת ודין' , אוניברסיטת בר-אילן.

השתתפות בכנסים סמינרים וימי עיון מדעיים:

2007 ההלכה והפילוסופיה של ההלכה: "הלכה ואידיאולוגיה"- כנס בינלאומי: "אתיקה רפואית הלכתית - עיון בפסיקתו של הרב וולדינברג", ואן ליר, ירושלים.

2006 כנס בין לאומי לכבוד השופט אנגלרד: "דיבר הכתוב כנגד היצר".

2006 כנס "לקראת קודיפיקציה": "קודיפיקציה בבית המדרש של התנאים.

2005 ההלכה והפילוסופיה של ההלכה - כנס בינלאומי: 'בעיית האישיות המשפטית - מפילוסופיה להלכה', האוניברסיטה העברית, ירושלים.

2004 הכנס הראשון של האקדמיה המשפטית בישראל: 'תנורו של עכנאי - אגדה בלב פולמוס', אוניברסיטת בר-אילן.

2002 השתלמות שופטים, נווה-אילן.

2001 כנס דיין ודיון, אוניברסיטת בר-אילן.

הרצאות בכנסים מדעיים:
5.7.11 - The King's Law - The Life Situation (zits im leben) of HaRan's Homily,
SBL, King's College, London
21.6.11 - המשפט הפלילי העברי כנרטיב - עיון בדרשת הר"ן, כנס משפט עברי ומשפט פלילי, צובה
31.10.2010 - ערכאות של גויים: העמדה החרדית-לאומית, כנס בין קודש לחוק - בעקבות פרשת עמנואל, אוניברסיטת בר- אילן
3.8.10 - Judgment by the People: Popular Involvement in the Judicial Process, IOSOT, University of Helsinki, Finland
8.7.10 - דבורקין בבית המדרש, כנס משפט עברי ותורות משפט, צובה
2009 - חוק מוות מוחי-נשימתי: ההיבט ההלכתי - השתלמות שופטים, נוה אילן
2.8.2009 - "מלך כשופט", הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
12.2008 -: "בתי הדין לדיני ממונות - ההיבט החינוכי". כנס בתי הדין לדיני ממונות - חזון ומציאות

הנחיית תלמידי מחקר:

מנחה תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.

שיפוט עבודות אקדמיות/מאמרים/ספרים:

שיפוט עבודות מוסמך.

שיפוט מאמרים בכתבי עת שונים (משפט עברי).

קורסים

99-007-01 חיוב וקניין במשפט העברי

99-015-01/02 אתיקה, הלכה ורפואה

99-112-01 מבוא למשפט עברי (תיכון דתי, ישיבות תיכוניות, אולפנות)

99-434-01 הלכה: בין דת למשפט (סמינריון)

99-574-01 ערכים וטעמים במבחן ההלכה