פרופ' לורברבוים יאיר

פרופ'
פרופ' לורברבוים יאיר
טלפון: 
משרד : 
שעות קבלה: 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

משפט עברי, מחחשבת ההלכה, מחשבת ישראל, פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה של המשפט,

משפט ותרבות

 

זכיה בפרס תיגר למאמר מצטיין במשפט העברי

פירסומים

עברית

ספר-מחבר

1. מלך אביון - מלכות בספרות היהודית הקלאסית (צפוי להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשס"ח).

2. צלם אלוהים - הלכה ואגדה (תשס"ד).

ספר-עורך

1. הרמב"ן - קובץ מאמרים (יאיר לורברבוים ומשה אידל עורכים, צפוי להתפרסם בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשס"ח).

מאמרים בכתבי עת

הרמב"ם על מוסד החוק, על פורמליזם משפטי ועל ג"זירת הכתוב", תרביץ פב (חוברת א') 350-388 (2014)

גזרת מלך וגזרת הכתוב בספרות התלמודית, תרביץ פב (חוברת א') 5-42 (2014)

'רצוי להם ביותר שלא תושכל לציווי ולאיסור כל משמעת 'על השגבת טעמי המצוות' (עיון במורה נבוכים חלק ג' לא) 1-34.

ריאליזם הלכתי, שנתון המשפט העברי, כרך כז (תשע"ב-תשע"ג), עמודים 61-130

'רצוי להם ביותר שלא תושכל לציווי ולאיסור כל משמעת' על השגבת טעמי המצוות (עיון במורה הנבוכים חלק ג,לא) עמודים 1-34

"'כאילו החכמים והיודעים נמשכים אחר העניין הזה ברצון האלוהי' - על תפיסת המשל במורה הנבוכים לרמב"ם" תרביץ עא (א-ב) 87 (תשס"ב).

 "צלם אלוהים ומצוות פרייה ורבייה: חז"ל והרמב"ם" עיוני משפט כד (3) 695 (תשס"א).

 "'על דעתם של החכמים ז"ל לאעלתה ההגשמה מעולם' - אנתרופומורפיות בספרות חז"ל - סקירת מחקר ביקורתית" מדעי היהדות 40, 3 (תשס"א).

 "אדם, דם, דמות - על מיתת ההרג בספרות התנאים" מחקרי משפט טו 429 (תש"ס).

 "'הסיבה השביעית': על הסתירות במורה הנבוכים -עיון מחודש" תרביץ סט (ב) 211 (תש"ס).

 "קבלת הרמב"ן על צלם אלוהים" קבלה ה 287 (תש"ס).

 "הרמב"ם על צלם אלוהים: פילוסופיה והלכה -עברת הרצח, ההליך הפלילי ועונש המוות" תרביץ סח 533 (תשנ"ט).

 "על רצח, עונש מוות והאדם כצלם אלוהים בספרות התנאים" פלילים ז 223 (תשנ"ט).

פרקים בספר

1. "ממקדש לאדם -תמורות במוקד הקדושה בספרות חז"ל" ארץ ישראל והמקום הקדוש בספרות חז"ל (אלון גושן-גוטשטיין עורך, צפוי להתפרסם בהוצאת מאגנס).

2. "על אלגוריה, מטפורה וסמל במורה הנבוכים" תרבות יהודית בעין הסערה - ספר יובל למלאת שבעים שנה ליוסף אחיטוב 223 (אבי שגיא ונחם אילן עורכים, תשס"ב).

3. יאיר לורברבוים וחיים שפירא "'איגרת השמד לרמב"ם': ויכוח הרטמן-סולובייצ'יק בראי הפילוסופיה של המשפט" מחויבות יהודית מתחדשת: על עולמו והגותו של דוד הרטמן 345 (צבי זוהר ואבי שגיא עורכים, תשס"ב).

שפות זרות

ספר-מחבר

1. In the Image of God: Theosophy and Law in Classical Judaism (Forthcoming, University of California Press).

2. Yair Lorberbaum & Michael Walzer, Jewish Political Tradition Vol. 1 (2000).

מאמרים בכתבי עת

Two Concepts of Gezerat Ha-Katuv A Chapter in Maimonides' Legal and Halakhic Thought (2014)

Yitshak and God's Separation Anxiety, Journal of Jewish Thought & Philosophy 21 (2013) pp.105-142

On Contradictions, Rationality, Dialectics and Esoterism in Maimonides's 'Guide of the Perplexed', 55 The Review of Metaphysics 95 (2002).

 La mistica de Nahmanides, La Cultura DelLlibre: Herencia de Passat, Vivencia de Futur, Acres Del Congres Internacional 'Cultura Sefaradita Al Mediterrani', 53 (1999).

פרקים בספר

1. Blood and the Image of God: On Murder and Beheading in Early Rabbinic Literature, in The concept of human dignity in human rights discourse (David Kretzmer & Eckart Klein eds., 2002).

2. Sanctity of Life in Biblical and Early Rabbinic Law, Myth and Ritual, in The concept of human dignity in human rights discourse 45 (David Kretzmer & Eckart Klein eds., 2002).

3. Imago Dei im Judentum: Fruh-Rabbinische Literatur, Philosophie und Kabbala. Die Lehre von Gott, vom Menschen und vom Anfang im Talmudischen und Kabbalistischen Judentum, in Gottesbegriff, Waltursprung und Menschenbild in den Weltreligionen 67 (Peter Koslowski ed., 2000).

פרסומים בהכנה

ספר - מחבר

1. תפוחי זהב במשכיות הכסף - הרמב"ם על משלים.

מאמרים בכתבי עת

1. Transformation in Maimonides' approach to Parables.

פרקים בספר

1. Transformation in Maimonides' approach to Aggadah.

קורות חיים

השכלה:

1997 .Ph.D האוניברסיטה העברית (מדעי היהדות).

1991 .M.A האוניברסיטה העברית (מחשבת ישראל ופילוסופיה).

1987 .LL.B האוניברסיטה העברית (משפטים).

 

הוראה וביקורים אקדמיים במוסדות אקדמיים אחרים:

בארץ:

1993-1992 מתרגל בפילוסופיה של המשפט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.

1993-1990 מתרגל בפילוסופיה יהודית בימי הביניים, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית.

1998 מרצה אורח, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

 

בחו"ל:

2007 - חוקר אורח, בה"ס למשפטים ע"ש קארדוזו, ישיבה אוניברסיטה, ניו יורק.

2007-2005 מופקד על הקתדרה ע"ש גרוס (Gruss), ביה"ס למשפטים, אוניברסיטת פנסילבניה.

2000 מרצה אורח בדרגת פרופסור (Professor, Cardozo LawSchool, New York).

1999 מרצה אורח בדרגת פרופסור (Professor), המחלקה לדתות, אוניברסיטת ייל, ארה"ב.

1995 מרצה אורח בדרגת Assistant Professor במחלקה לדתות, אוניברסיטת פרינסטון, ארה"ב.

1996-1993 עוזר מחקר, המכון ללימודים מתקדמים, פרינסטון, ארה"ב (Institute for Advanced Study).

2002-1993 הרצאות באוניברסיטאות: פנסילבניה, שיקאגו, פרינסטון, ייל, סטנפורד, ברקלי-GTU, הרוורד, קרדוזו.

ניסיון מקצועי אחר:

1999 ואילך חבר סגל בית הספר מנדל (בית הספר למנהיגות חינוכית ועמיתי ירושלים).

1991 ואילך חבר המכון ללימודים מתקדמים, מכון שלום הרטמן.

1987-1988 עריכת דין (תחום התמחות: מקרקעין).

1987 רישיון עריכת דין.

 

תחומי הוראה:

משפט עברי, תיאוריה פוליטית, פילוסופיה של המשפט ומחשבת ישראל.

מלגות ופרסים:

2007 פרס גולדשטיין-גורן לספר הטוב ביותר במחשבת ישראל בשנים 2007-2004.

2007-1993 מלגות מחקר מטעם המכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן, ירושלים.

2001 פרס פ' אונגר וש' גולדשטיין לפרסום מעולה בתחום חקר הרציונאליות.

1999 מלגת מחקר של התוכנית למדעי היהדות, Yale University.

2000-1998 מלגת אלון.

1998 פרס א"א אורבך, לעבודת דוקטור מצטיינת, האיגוד העולמי למדעי היהדות וקרן הזיכרון לתרבות יהודית.

1996 פרס ריקליס למחקר מצטיין במשפט עברי.

1996-1993 מלגות מחקר ומחייה של ה- Institute for Advanced Study, Princeton.

1996-1992 מלגת המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית.

1995 פרס אברהם כץ בספרות עברית, האוניברסיטה העברית.

השתתפות בכנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:

2005 מרצה אורח בסדרה Religion and Law(אוניברסיטת Brown, פרובידנס), רוד איילנד.

2005 הרצאה בכנס בינלאומי "הלכה ואגדה", ביה"ס למשפטים אוניברסיטת הרווארד.

2004 הרצאה בכנס בין לאומי "הרמב"ם - בין שמרנות לחידוש" (האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת הרוארד ומרכז שז"ר), ירושלים ובוסטון.

2004 הרצאה בכנס בינלאומי "הרמב"ם - 800 שנה למותו",University of London .

2003 הרצאה בכנס בינלאומי "ספר בראשית והמשפט", ביה"ס למשפטים אוניברסיטת הרווארד.

2001 הקונגרס העולמי למדעי היהדות, המושב המיוחד לזכרו של פרופ' א"א אורבך (זוכי פרס אורבך).

2000 כנס בינלאומי על מחשבת חז"ל, בית מורשה.

2000 כנס בינלאומי לפילוסופיה, מכון שלום הרטמן.

 

הנחיית תלמידי מחקר:

הנחיית תלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי.

שיפוט עבודות אקדמיות/מאמרים/ספרים:

שיפוט עבודות לתואר שני ושלישי.

שיפוט מאמרים רבים בכתבי עת וספרים להוצאות אקדמיות