June 2015

ספרים חדשים בספריה למשפטים מאי  2015
 

ADMINISTRATIVE LAW
67 בקש
בקשי, אביעד,מחבר. היעוץ המשפטי והממשלה : ניתוח והמלצות / אביעד בקשי. ירושלים: פורום קהלת למדיניות, תשע"ה, 2014
 

ARTS & LAW
10.4(73) GRE
Greenberg, Marc H.,author. Comic art, creativity and the law / Marc H. Greenberg. Cheltenham, UK Edward Elgar 2014[000616196]

 

BIBLE AND LAW
ב4 BURT
Burt, Robert,1939- ,author. In the whirlwind : God and humanity in conflict / Robert A. Burt. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2012.[000616562]

 

CIVIL PROCEDURE
91.9 STOR
Stories mediators tell / editors: Eric Galton, Lela P. Love. Chicago, IL : American Bar Association, Section of Dispute Resolution, 2012.[000616529]

 

COLLECTIONS
03.1 גבא
עו"ד מאיר גבאי - ספר לזכרו / עורכים: אהרן ברק, מיכל נבות. תל אביב : בורסי, תשע"ה, 2015

03.1
מצא [שמור]
ספר אליהו מצא : קובץ מאמרים לכבודו של השופט אליהו מצא המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס / עורכים: אהרן ברק, אילה פרוקצ'יה, שרון חנס, רענן גלעדי. שריגים-ליאון : נבו, תשע"ה, 2015.
 

COMMERCIAL ARBITATION
32.5(100) BOR INT COM 2014
Born, Gary,1955- ,author. International commercial arbitration / Gary B. Born. Second edition Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014[000615880]

 

COMMUNICATION
56 PRI
Price, Monroe E.,1938- ,author. Free expression, globalism and the new strategic communication / Monroe E. Price. New York, NY : Cambridge University Press, 2015.[000616338]

 

COMPUTERS
51.2 TKA
Tkacz, Nathaniel,author. Wikipedia and the politics of openness / Nathaniel Tkacz. Chicago, IL : University of Chicago Press, 2015.[000616547]

 

CONSTITUTIONAL LAW
62.2(73) SOM 2014
Soma, John T.,author. Privacy law in a nutshell / by John T. Soma, Stephen D. Rynerson, Erica Kitaev. Second edition. St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2014[000615929]

62.8(82) DES
Desaparición : Argentina's human rights trials / Gabriele Andreozzi (ed.). Oxford : Peter Lang, 2014.[000616342]

62.85(73) HER 2014
Hertz, Frederick,author. Making it legal : a guide to same-sex marriage, domestic partnership & civil unions / Frederick C. Hertz with Emily Doskow. 3rd edition Berkeley, CA : Nolo, 2014.[000615918]

 

CORPORATIONS AND CORPORATE FINANCE
37.4 EMP
Empowering organizations through corporate social responsibility / Ruth Wolf, Theodora Issa, and Monica Thiel, [editors]. Hershey, PA : Business Science Reference, 2015.[000616247]

 

37 בהט 2015 [שמור]
בהט, יחיאל,מחבר. חברות : החוק החדש והדין / יחיאל בהט. מהדורה יג בני ברק : בורסי, תשע"ה, 2015.
 

CRIMINAL LAW
80.4 SHAR
Shariff, Shaheen,author. Sexting and cyberbullying : defining the line for digitally empowered kids / Shaheen Shariff. New York, NY : Cambridge University Press, 2015.[000616544]

80.6(42) RIC
Richardson, Matthew,author. Cyber crime : law and practice / Matthew Richardson. London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2014.[000615924]

 

80 רום [שמור]
רום, אלעד,מחבר. טעות בחוק הפלילי / אלעד רום. שריגים-ליאון : נבו, תשע"ה, 2015.
 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE
31.31 FER INT
Ferrari, Franco,1965- ,author.. International sales law - CISG in a nutshell / by Franco Ferrari, Marco Torsello. St. Paul, MN : West, 2014[000616193]

 

EDUCATION
77(73) IMB 2014
Imber, Michael,author. Education law / Michael Imber, Tyll van Geel, J.C. Blokhuis, Jonathan Feldman. Fifth edition. New York, NY : Routledge, 2014.[000616542]

 

ELECTRONIC  COMMERCE
33.4 ג'בר [שמור]
ג'ברין, אמל,מחבר. דיני מסחר אלקטרוני צרכני / אמל ג'בארין. תל אביב : בורסי, תשע"ה, 2015
 

ENVIRONMENTAL LAW, ECOLOGY
75 MAY
May, James R.,author. Global environmental constitutionalism / James R. May and Erin Daly. New York, NY : Cambridge University Press, 2015.[000616266]

 

EQUITY AND EQUITY PROCEDURE
93 רוז [שמור]
רוזובסקי, איל,מחבר. סודות הליטיגציה / איל רוזובסקי. תל אביב : בורסי, תשע"ה, 2015.
 

EVIDENCE
92.2(42) EAS
Easton, Susan M.,author. Silence and confessions : the suspect as the source of evidence / Susan Easton. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014.[000616431]

 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS
13.4 דרו [שמור]
דרור, אריאל,מחבר. חלוקת רכוש בהליך גרושין / אריאל דרור. תל אביב : בורסי, תשע"ה, 2015
 

GOVERNMENT AND POLITICAL SCIENCE, POLITICAL THEORY
63 MAY
May, Larry,author. Limiting Leviathan : Hobbes on law and international affairs / Larry May. Oxford : Oxford University Press, 2013.[000615922]

 

63 לב-א
לב-ארי, רפאל,מחבר. המנהיגים בנתיבים דמוקרטיים : הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל / רפאל לב-ארי. [תל אביב] : רעיונות, תשע"ד, 2014.
 

IMMIGRATION & EMIGRATION
60.3(4) SMY
Smyth, Ciara,author. European asylum law and the rights of the child / Ciara Smyth. Abingdon, Oxon : Routledge, 2014.[000616416]

 

60.7 מדר
מדריך לזיהוי קורבנות עבדות ועבודת כפייה : מבוסס על סדנאות זיהוי קורבנות סחר בבני אדם, עבדות ועבודת כפייה / [עורכת: טל רביב]. [ישראל] : ג’וינט ישראל, [2015].
 

INTERNATIONAL LAW
98.5 שיף
שיף, אמירהמחבר. תאורית המוכנות והסכמי שלום ב"סכסוכים עיקשים" : מחקר השוואתי / אמירה שיף. רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב. מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, 2015.
 

98.91 IMM
Immunities in the age of global constitutionalism / edited by Anne Peters, Evelyne Lagrange, Stefan Oeter and Christian Tomuschat. Leiden ; Brill Nijhoff, 2014[000616409]

 

JURISPRUDENCE, PHILOSOPHY OF LAW
06 SCH FOR
Schauer, Frederick F.,author. The force of law / Frederick Schauer. Cambridge, Mass : Harvard University Press, 2015.[000616672]

 

LANGUAGE DICTIONARIES
01.2 ENG KAP 2013 [Reference]
Kaplan, Steven M.,author. Essential English/Spanish and Spanish/English : legal dictionary / Steven M. Kaplan. Second edition. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013.[000615919]

 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH
08.3(51) KOS
Kossof, Paul,author. Chinese legal research / Paul Kossof. Durham, NC : Carolina Academic Press, 2014.[000616135]

 

MEDICAL JURISPRUDENCE
29.9 ביו [שמור]
ביו-אתיקה כחול לבן / עורך: גיל סיגל ; עורכת משנה: אפרת טיקטין רם. ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ה
 

PENOLOGY, PUNISHMENT, CORRECTIONAL LAW
83.1(6) KAR
Karimunda, Aimé Muyoboke,author. The death penalty in Africa : the path towards abolition / by Aimé Muyoboke Karimunda. Farnham : Ashgate, 2014[000615920]

83.1(73) AME ACK 2014
America's experiment with capital punishment : reflections on the past, present, and future of the ultimate penal sanction / edited by James R. Acker, Robert M. Bohm, Charles S. Lanier. Third edition. Durham NC : Carolina Academic Press, 2014.[000616278]

83.1 CAP SCH
Capital punishment : a hazard to a sustainable criminal justice system? / edited by Lill Scherdin. Farnham : Ashgate Publishing Limited, 2014.[000615927]

 

SYSTEMS OF LAW
07.6 JA CHA
The changing role of law in Japan : empirical studies in culture, society and policy making / edited by Dimitri Vanoverbeke, Jeroen Maesschalck, David Nelken, Stephan Parmentier. Cheltenam, UK : Edward Elgar, 2014[000616296]

07.65 BRA
Introduction to Brazilian law / edited by Fabiano Deffenti, Welber Barral. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2011.[000615932]

 

TORTS
27(42) WIN 2014
Peel, Edwin,author. Winfield and Jolowicz on tort / Edwin Peel, James Goudkamp. Nineteenth edition London : Sweet & Maxwell, 2014.[000616311]

 

משפט עברי
נ יהו2 תשע"ד
יהודה בן ברזילי,. ספר השטרות / להרב הנשיא יהודה ב"ר ברזילי הברצלוני ; על פי כתב יד אוקספורד עם מבואות, הערות והגהות מאת יוסף יהושע ריבלין. מהדורה שניה בני ברק : מכון "ספונים" למשנת הקדמונים, תשע"ד.

ע20 ריב תשע"ה
ריבלין, יוסף יהושע בן שמואל שלום. משנת הנחלות : דיני ירושה וצוואות / מאת יוסף. [מהדורה שניה] בני ברק : מכון "ספונים" למשנת הקדמונים, תשע"ה.