פרופ' רדזינר עמיחי

פרופ'
פרופ' רדזינר עמיחי
טלפון: 
משרד : 
שעות קבלה: 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

משפט עברי (משפט תלמודי וחקר ההלכה המודרנית), חקר ההיסטוריה של המשפט בא"י במאה העשרים ובמדינת ישראל.

פירסומים

לקובץ pdf לחץ כאן

רוב הפרסומים ניתנים להורדה מכאן: http://biu.academia.edu/amihairadzyner

ספר - מחבר

דיני קנסות – מחקר במשפט התלמוד, הפקולטה למשפטים בירושלים: המכון לחקר המשפט העברי והמכון למחקרי חקיקה ע"ש סאקר, תשע"ד, 666, XII עמודים.

ספר - עריכה

 (בשיתוף עם ד"ר יעקב חבה) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז.

מאמרים

1.    "'הפקר בי"ד הפקר' במשפט התלמודי", סידרא טז (תש"ס), עמ' 133-111.

2.   "P. Yadin 21-22: Sale or Lease?", in: R. Katzoff and D. Schaps (eds.), Law in the Documents  of the Judaean Desert, Brill, Leiden 2005, pp. 145-163.

3.   "התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית 'נמצא אחד מהן קרוב או פסול' והשלכותיה על יסודות דיני העדות)", דיני ישראל כ-כא (תש"ס-תשס"א) [=עיוני הלכה ומשפט - ספר היובל לכבוד פרופ' א' קירשנבאום], עמ' 551-515.

4.  "הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו, ובית הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות", מחקרי משפט כא (תשס"ד), עמ' 243-129.

5.  "תלמיד חכם שלא נספד כהלכה: יעקב שמואל צורי ומחקריו במשפט העברי על רקע תולדות מחקר תחום זה", שנתון המשפט העברי כג (תשס"ה), עמ' 349-253.

6. ע' רדזינר וש' פרידמן, "המחוקק הישראלי והמשפט העברי: חיים כהן בין מחר לאתמול", עיוני משפט כט (תשס"ה), עמ' 244-167.

7. "'המשפט העברי' איננו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך)", אקדמות טז (תשס"ה), עמ' 167-139.

8. "הוראת המשפט העברי והפקולטה למשפטים: בין חזון יישומי למציאות תיאורטית", אוניברסיטת בר-אילן: מרעיון למעש (ד' שוורץ, עורך), רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשס"ו, עמ' 489–529.

9. "'המשפט העברי' בין 'לאומי' ל'דתי': הדילמה של התנועה הדתית-לאומית", מחקרי משפט כו, תש"ע, עמ' 91­–178.

10. "'צדק צדק תרדוף': תפיסות שונות של צדק שיפוטי במשנת התנאים", צדק שלי, צדק שלך: צדק בין תרבויות (י"צ שטרן, עורך), מרכז זלמן שז"ר תש"ע, עמ' 59–110.

11. “Talmudic Law as Religious Law: The Source of the Desire to Limit Judicial Powers”, Maarav - A Journal for the Study of the Northwest Semitic Languages and Literatures, vol. 12 (2006), pp. 121-153.

12. “Jewish Law in London: Between Two Societies”, Jewish Law Annual 18 (2009), pp. 81-135.

13. "'קנסות' כתשלומי נזק בספרות התנאים", שנתון המשפט העברי כד (תשס"ז), עמ' 287–358.

14. "על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: 'סדרי המשפטים', תרפ"א", מחקרי משפט כה (תשס"ט), עמ' 37–75.

15. "מדוגמטיקן להיסטוריון: אשר גולאק וחקר המשפט העברי באוניברסיטה העברית, 1925–1940", מדעי היהדות 43 (תשס"ה-תשס"ו), עמ' 169-200.  

16.  "על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות תש"ג", דיני ישראל כה (תשס"ח), עמ' 185–260.

17. “Between Scholar and Jurist: The Controversy over the Research of Jewish law using comparative methods at the early time of the field”, Journal of Law and Religion 23 (2007-8), pp. 189-248.

18. "מלחמות היהודים: עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בא"י המנדטורית", חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאשה: נשים זכויות ומשפט בתקופת המנדט (בעריכת פרופ' מרגלית שילה, ד"ר רות הלפרין-קדרי, ד"ר אייל כתבן), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשע"א, עמ' 151-198.

19. "A Constitution for Israel: The Design of the Leo Kohn Proposal, 1948", Israel Studies 15.1 (2010), pp. 1-24.

20. "מלבוב לתל-אביב: פסיקות 'גט מוטעה' בשל הפרת הסכם הגירושין בבתי הדין הרבניים בעקבות תיק (אזורי ת"א) 9322-29-1 (19.3.06) ואחרים", משפטים לט (תשס"ט), עמ' 155–231.

21. "יסודותיה הנשכחים של פקודת סדרי שלטון ומשפט והמאבק הנסתר על הסדרי דת ומדינה", קתדרה 136 (תש"ע), עמ' 121–150.  

22. "בית הדין הרבני בין בג"ץ לבד"ץ: מעמדם ההלכתי של בתי הדין והשפעת פסיקתו של בית המשפט העליון עליו", יג משפט וממשל (תשע"א), עמ' 271–355.

23. "Fifty Shekels of Silver", in: Kathleen Abraham and Joseph Fleishman (eds.), Looking at the ancient Near East and the Bible through the same eyes: a tribute to Aaron Skaist, CDL Press, University Press of Maryland 2012, pp. 355-374.

24. "Problematic Halakhic 'Creativity' in Israeli Rabbinical Courts Rulings", 20 Jewish Law Annual (2013), pp. 103-177.

25. "Annulment of Divorce in Israeli Rabbinical Courts", 23 Jewish Law Association Studies (2013), pp. 193-217.

26. "המבוכה הרוחנית: ההלכה בת זמננו ושאלת ההגנה על זכויות היוצרים", קניין רוחני: עיונים בינתחומיים, בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר, נבו תשע"ו, עמ' 169–214.

27. "We Act as Their Agents' and the Prohibition of Judgment by Laymen: A Discussion of BT Gittin 88b", 37 AJS Review (2013), pp. 257–283.

28. "The Irish Influence on the Israeli Constitution Proposal, 1948", Eoin Carolan (ed), The Irish Constitution: Perspectives and Prospects (Bloomsbury, 2012), pp. 69-89.

29. "hoda’ot ve-halva’ot, (admissions of liability and loans)", Jubilee Volume for Ranon Katzoff (David Schaps et. Al. eds.).(30-40 pages).

30. "אכן, רטוריקה בלבד" (מאמר תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך: רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? על נישואין אזרחיים בעקבות פרשת "בני נח"), משפחה במשפט וז (תשע"גהתשע"ד), 579–604.

31. "צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה - על גאולת המשפט וגאולה באמצעות המשפט: מבוא להגותו המשפטית של שבתי בן דב", עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא כרך עשירי ('גלויות ישראליות', 2015), 355-319.

32. "'מעגנת את עצמה': על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית", עתיד להתפרסם בספר הזכרון למנחם אלון (אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן וברכיהו ליפשיץ, עורכים).

33. "לא המדרש עיקר אלא המעשה: על סידור גיטין לאחר תביעות נזיקין ועל מדיניות הפרסום של הפסיקה הרבנית", משפטים מה (תשע"ה), עמ' 5–84.

33. "Jewish Law in Pre-State Palestine", to be published in: Christine Hayes (ed.), Judaism and Law: An Introduction, part of The Cambridge Companion to Religions series.

34. "חוק מקרקעין עברי: על עוד ניסיון (מרשים אך כושל) להחדרת המשפט העברי לחקיקה הישראלית", שנתון המשפט העברי כח (תשע"ד-תשע"ה) 319-239.

35. "Guardianship of Orphans in Talmudic Law" - M. Faraguna, U. Yiftach (eds.), Legal Documents in Ancient Societies VI: Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World, Proceedings of a Colloquium held at the Israel Academy of Sciences and Humanities, 4-5.11.2013 (Triest, forthcoming).

36. "The Israeli legislation as both Halakhic Problem and its Solution:

The complicated case of Heter ha-Mekhirah", to be published in JSIJ [Jewish Studies Internet Journal].

37. "Inheritance from Uncle Sam: The American Influence on Israeli Succession Law", to be published in Comparative Legal History, issue 1/2016.

38.  “The Impact of Supreme Court Rulings on the Halakhic Status of the Official Rabbinical Courts in Israel” to be published in Leora Batnitzky and Hanoch Dagan (eds.), Institutionalizing Rights and Religion: Competing Supremacies, Cambridge University Press.

 

* הערך 'Appeal' במהדורה החדשה של אנציקלופדיה יודאיקה.

פרסומים שאינם שפיטים

1.     "Reason as a Supreme Principal in Halacha", Justice 13 (June 1997), pp. 40-42.

2.  "The Validity of a Contractual Obligation for Payment", Justice 23 (Spring 2000), pp. 31-34.

3. "נתינת גט קודם יציאה למלחמה", תחומין כז (תשס"ז), עמ' 418–425.

4. חוקה שלא כתובה בתורה, מחקר מדיניות 69, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ז, 108 עמודים (יחד עם שוקי פרידמן).

5. "Halakha, Mishpat Ivri and the State of Israel", Justice 45 (Spring 2008).

6. "יחסו של הגרי"א הרצוג למשפט השוואתי למשפט העברי", משואה ליצחק, ספר זכרון לרב הרצוג זצ"ל, תשס"ט, עמ' 532-506.

7. "פסיקת גט מוטעה בשל הפרת הסכם הגירושין", תחומין ל (תש"ע), עמ' 256–274.

8.  "צוואה גורלית: המאבקים על הירושה של "הרוטשילד מעדן", האומה 200 (תשע"ו), (עם נתן ברון),עמ' 162178.

קורות חיים

קורות חיים:           

2006-1996:   הוראת משפט-עברי במכללת "שערי-משפט", הוד-השרון.

1997- 2001:   לימודי תואר-שלישי באוניברסיטת בר-אילן.

2006-1999 :   עבודת מחקר במסגרת 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' בנושאי דת ומדינה.

2000-      :   הוראה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. מ-2001 מדריך דוקטור בתקן מלא.

  2002 - 2007:   דרגת 'מרצה'. הוראה במחלקה לתלמוד (בנוסף לפקולטה למשפטים), אוניברסיטת בר-אילן.

2006-2005: חוקר אורח במכון לחקר המשפט העברי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2008 - 2011: דרגת 'מרצה בכיר' וקבלת קביעות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

2011-          :  פרופסור חבר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

Spring 2012: Visiting Professor, Southern Methodist University,       Dedman School of Law, Dallas, Texas

Spring 2014: Visiting Scholar, Osgoode Hall Law School, York University, Toronto.

 

לימודים אקדמיים

תואר-ראשון במשפטים ובתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן.

לימודים במסלול ישיר לתואר שלישי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

בנוסף, לימוד קורסים שונים באוניברסיטת בר-אילן במחלקות: לימודים קלאסיים, לשון עברית ולשונות שמיות, תנ"ך, תולדות ישראל וביחידה לשפות. כמו-כן, שני קורסים במחלקה לתלמוד באוניברסיטת ת"א.

שפות

עברית ואנגלית.

גרמנית (קריאה בלבד).

לימוד, ברמות שונות, של שפות עתיקות: ארמית (בבלית, גלילית, סורית), יוונית קלאסית, לטינית, פרסית בינונית.

 עבודת הדוקטור

"יסודות בדיני קנסות במשפט התלמודי", בהנחיית פרופ' ברכיהו ליפשיץ, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ופרופ' ידידיה שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

העבודה אושרה בחודש סיון תשס"א, בציון: מעולה.

כנסים – אירגון והשתתפות

1. יוזם ומארגן (לצד ד"ר יעקב חבה) של כנס בר-אילן הראשון למשפט עברי (בנושא 'דיין ודיון') והרצאה   בו. הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, 20–21 בדצמבר 1999.

2. הרצאה בכנס "המשפט בתעודות מדבר יהודה", כנס בין-לאומי משותף של הקרן הלאומית למדע (מיסודה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים) והמחלקה ללימודים קלאסיים של אוניברסיטת בר-אילן, 2–4 ביוני 1998.

3. הרצאה בכנס במשפט פלילי לכבודו של פרופ' א' אנקר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן,
29–30 במאי 2000.

4. הרצאה בקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, ירושלים 12–16 באוגוסט 2001.

5. הרצאה בכנס "יחסי גומלין בין השופט לחברה במזרח הקדום ובמשפט העברי", כנס בין-לאומי משותף של Society for the Study of Ancient Near Eastern Law, הפקולטה למשפטים והמחלקה לתנ"ך של אוניברסיטת בר-אילן, 16–18 בדצמבר 2001.

6. הרצאה בכנס "דת ודין: תרומתה של הדת לדין במסגרת רב-תרבותית", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, 30 באפריל-1 במאי 2003.

7. הרצאה בכנס "מורשתו ההלכתית, הרעיונית והציבורית של הרב בן ציון מאיר חי עזיאל זצ"ל", הפקולטה למדעי היהדות והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, 22–23 באוקטובר 2003.

8. הרצאה בכנס חוקרים בינלאומי: "ההלכה והפילוסופיה של ההלכה: היבט רב-תחומי" (הכנס השני בתחום הפילוסופיה של ההלכה), האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון-ליר, 4–6 בינואר 2005.

9. הרצאה בכנס "פמיניזם, משפט ושינוי חברתי", אוניברסיטת תל-אביב, 3–5 באפריל 2005.

10. הרצאה בכנס "'המשפט העברי' – בין מורשת לחזון", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 7 ביולי 2005.

11. הרצאה בכנס "המשפט בימי המנדט הבריטי", אוניברסיטת בר-אילן, 28–29 בנובמבר 2005.

12. הרצאה בכנס לכבודו של פרופ' י' אנגלרד, אוניברסיטת בר-אילן, 21–22 בדצמבר 2005.

13. הרצאה בכנס "לקראת קודיפיקציה – תרבות, חברה והיסטוריה. בעקבות הצעת חוק דיני ממונות", אוניברסיטת בר-אילן, 4–5 בינואר 2006.

14. הרצאה בכנס הבינלאומי הארבעה-עשר של המשפט העברי, האגודה הבינלאומית למשפט עברי, אוניברסיטת בר-אילן, 12–15 ביוני 2006.

15. הרצאה בכנס "קרן קימת לישראל, היישוב היהודי ובניין הארץ", הקק"ל ואוניברסיטת בר-אילן, 20 ביוני 2006.

16. הרצאה בכנס הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, יד יצחק בן-צבי, 26 בספטמבר 2006.

17. הרצאה בכנס חוקרים בינלאומי: "הלכה ואידיאולוגיה" (הכנס השלישי בתחום הפילוסופיה של ההלכה), האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון-ליר, 12–14 בדצמבר 2006.

18. הרצאה בכנס גבורות לכבוד השופט טל, אוניברסיטת בר-אילן, 30 באפריל-1 במאי 2007.

19. הרצאה בכנס הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, יד יצחק בן-צבי, 18 בספטמבר 2007.

20. הרצאה בכנס השנתי לדיני משפחה של מרכז רקמן, אוניברסיטת בר-אילן, 1 בינואר 2008.

21. הרצאה ביום עיון לזכר ד"ר אברהם חיים פריימן, במלאות ששים שנה לטבח שיירת הר-הצופים, האוניברסיטה העברית, 9 באפריל 2008.

22. הרצאה בכנס 'משפט ומקרא', הפקולטה למשפטים והמחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, 12 במאי 2008.

23. הרצאה בכנס השנתי ה-32 להיסטוריה: 'ישראליזציה – חברה ותרבות בהתהוות מתמשכת', החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שז"ר, 14–15 ביולי 2008.

24. הרצאה בכנס האגודה הישראלית למשפט וחברה, האוניברסיטה העברית, 24–26 בדצמבר 2008.

25. הרצאה בקונגרס העולמי ה-15 למדעי היהדות, 2 באוגוסט 2009.

26. יו"ר הועדה המארגנת של הכנס השנתי החמישי של האגודה הישראלית למשפט והיסטוריה, יד יצחק בן-צבי, 29.9.2009.

27. Lecture – 'Jewish Family Law, the Agunah and General Issues in Jewish Law', Fordham University, New-York, February 7-8, 2010.

28. הרצאה בכנס הייסוד של האגודה הישראלית למשפט פרטי, 17 במרץ 2010.

29. הרצאה בכנס הבינלאומי השישה-עשר של האגודה למשפט עברי, מכללת נתניה, 22-24 ביוני, 2010.

30. הרצאה בכנס על זכויות וחובות ביהדות ובמשפט, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 17 בנובמבר, 2010.

31. הרצאה בערב העיון לכבוד הספר "חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאשה: נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט", אוניברסיטת בר-אילן, 28.3.2011.

32. הרצאה בכנס "המרחב הבינתחומי של דיני הקניין הרוחני", אוניברסיטת בר-אילן והמרכז הבין תחומי, 2 ליוני 2011.

33. Lecture – 'Association for Israel Studies, 27th Annual Conference, June 13-15, 2011, Brandeis University, Waltham, MA.

34. הרצאה ודיון בכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית למשפט והיסטוריה, יד יצחק בן-צבי, 27.10.2011.

35. הרצאה בכנס לכבוד חתני פרס אמת, האוניברסיטה העברית, 21.11.2011.

36. הרצאה בכנס "הכרזת העצמאות הישראלית: קריאה חדשה", אוניברסיטת ת"א והמרכז הבינתחומי, 11-12.12.2011.

37. Lecture – "Israel between Orient and Occident", Workshop 2012, Israel Studies Program, University of Calgary, 4-6.3.2012

38.  Comment - Halakhah and Reality, The Skirball Department for Hebrew and Judaic Studies NYU; Tikvah Center, NYU Law School; Cardozo Law School, YU, NYU, 29.4-1.5.2012

39. ארגון והרצאה, הכנס השנתי הראשון להלכה ודיני משפחה, מרכז רקמן, אוניברסיטת בר-אילן, 16.5.2012.

40. הרצאה בכנס השנתי של המחלקה לתלמוד, לכנס השנתי של המחלקה לתלמוד, בנושא: הלכה, משפט וספרות תלמודית. אוניברסיטת בר-אילן, 18.6.2012.

41. Lecture - Conference to mark the 75th anniversary of the enactment of the Irish Constitution, UCD Constitutional Studies Group, University College Dublin, 28-30.6.2012.

42. Lecture - The Jewish Law Association 17th International Conference, Yale University, 30.7-2.8.2012.

43. Lecture - International Conference on Legal Interpretation of Religious Texts, NYU, 11-12.9.2012.

44. הרצאה בכנס השנתי השמיני של האגודה הישראלית למשפט והיסטוריה, יד יצחק בן-צבי, 15.10.2012.

45. הרצאה בכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה, מכללת רמת גן, 20.12.2012.

46. הרצאה בכנס הבין-לאומי על תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית, מכון ון ליר, 26-27.12.2012.

47. השתתפות בשולחן עגול על 'נישואין אזרחיים בישראל – בעקבות בג"ץ "בני נח"', האוניברסיטה העברית, הפורום לדיני משפחה, המכון לחקר המשפט העברי, 15.1.2013.

48. Lecture, Princeton workshop on Law and Zionism, Princeton U. 10-11.3.13.

49. Lecture, The Oriental Institute of the University of Oxford. The seminar on Orthodoxy, Theological Debate and Contemporary Judaism: A Critical Exploration of Questions Raised in the Thought of Louis Jacobs, 23.5.13.

50. Comment, The 4th Berg International Conference- In-Between: Trade and Legal Pluralism in the Era of the Geniza, Tel Aviv University Faculty of Law May 29-31st, 2013

51. הרצאה בכנס ההלכתי של מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, 12.6.13.

52. Jofa and Tikvah Center, NYU Agunah Summit, 24.6.13.

53. הרצאה בקונגרס העולמי למדעי היהדות, ירושלים 30.7.2013.

54. חבר בוועדה המארגנת של הכנס הישראלי למשפט והיסטוריה, 2013.

55. אירגון והרצאה – כנס לציון 60 שנה לפטירתו של הרב עוזיאל, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן, 20-22.10.2013.

56. ריכוז וניהול קבוצת המחקר במשפט עברי במסגרת הפקולטה למשפטים וארגון הכנס המסכם (28.10.13) בנושא היחס בין פוסק ההלכה ובין הביוגרפיה שלו.

57. Lecture, 2013 Annual Meeting, The American Society for Legal History, Miami, November 7-10, 2013.

58. תגובה ודיון בפורום חוקרים צעירים, המכון לחקר הציונות, אוניברסיטת תל-אביב, 15.11.13.

59. הרצאה,The Second Agunah Summit 2014: Resolving the Agunah Problem: State Solutions vs. Non-State Solutions, אוניברסיטת בר-אילן, 3.3.14.

60. הרצאה בכנס זהויות ושסעים בחברה המנדטורית והישראלית: היבטים היסטוריים-משפטיים, המכון לחקר הציונות ומכון ברג למשפט והיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב, 4.3.14.

 

פרסים, מלגות ומענקי מחקר

 

1. הפרס ע"ש ד"ר יעקב הרצוג ז"ל לעבודת מחקר במשפטים, תשנ"ט.

2. פרס 'קרן וולף' לתלמידי מחקר מצטיינים, תש"ס.

3. פרס הרקטור על הצטיינות במחקר לתואר שלישי, תש"ס.

4. מלגת 'קרן שופף' של אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס.

5. מלגת 'קרן הזכרון לתרבות יהודית' (ניו-יורק), 2000-1999; 2001-2000.

6. פרס הקרן ע"ש פנחס ריקליס ז"ל לחוקר משפט-עברי, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ב.

7. מענק מחקר מקרן דהאן לחקר יהדות המזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשס"ג.

8. מלגת פוסט-דוקטורט, קרן הזיכרון לתרבות יהודית, 2004-2005.

9. פרס צגלה (מטעם אוניברסיטת תל-אביב) למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים לשנת תשס"ח (עבור מאמר מס' 18 ברשימה דלעיל).

10. מענק מחקר מהקרן הלאומית למדע לשנים 2008–2011 (מס' 697/08) בנושא: "מערכת בתי הדין הרבניים הרשמיים בתקופת המנדט ובראשית שנות המדינה - הקמתה, עיצובה, פסיקתה".

11. פרס תיגר למאמר מצטיין במשפט העברי לשנת תש"ע (מקום ראשון מבין עשרים ושלושה מאמרים) (עבור מאמר מס' 20 ברשימה דלעיל).

12. מענק מחקר מקרן איהל, אוניברסיטת בר-אילן.

הנחיית תלמידי מחקר

לתואר שני:

עמית גיל-בייז (יחד עם פרופ' יוסי כץ), סיימה תשס"ו

משה הרשקוביץ, סיים תשס"ח

איתיאל גבעון, סיים תשע"א

 

צבי דורות

דניה הרוש

ניפון מיצוליס

 

לתואר שלישי:

נעמה סט, סיימה תשס"ח

אילן פוקס (יחד עם פרופ' קימי קפלן), סיים תשס"ט

תהילה בארי, סיימה תש"ע

יוסי שרעבי, סיים תשע"ב

 

משה הרשקוביץ

אמיר זוארץ

 

שונות

 מקום ראשון בין מרצי ומורי הפקולטה למשפטים בסקר רמת ההוראה האוניברסיטאי, תשס"ב.

 עורך ראשי, הדין והדיין – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, רבעון, מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג-.

 

 

 

קורסים

99-002-01 היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה בישראל

99-417-01 סוגיות במשפט ציבורי עברי (סמינריון)

99-507-01 היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה בישראל

99-546-01 דיני קניין במשפט העברי

99-840-01 דיני נישואין וגירושין (סמינריון)