November 2015

ספרים חדשים בספריה למשפטים נובמבר 2015

 

CIVIL PROCEDURE


91.9אלר[שמור]
אלרואי, יורם,מחבר. "לא" הוא פתיחה טובה : על מכשולים ומלכודות במשא ומתן ובגישור וכיצד להתגבר עליהם / יורם אלרואי. בני ברק : בורסי, תשע"ה, 2015.[000617029]
 

COLLECTIONS


03.1 לפי
ספר אריה לפידות / בעריכת דוד גליקסברג. שריגים-ליאון : נבו, תשע"ה, 2015
 

COMMERCIAL LAW


32.3(73) EVA 2005
Evans, David S.,author. Paying with plastic : the digital revolution in buying and borrowing / David S. Evans and Richard Schmalensee. Second edition Cambridge, Mass : MIT Press, 2005.[000616976]
 

COMMUNICATION


56.2 WU
Wu, Tim,author. The master switch : the rise and fall of information empires / Tim Wu. New York, NY : Vintage Books, 2011.[000616980]
 

CONSTITUTIONAL LAW


62 ORD
Order from transfer : comparative constitutional design and legal culture / edited by Günter Frankenberg. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2013[000616732]

62.2 PER
Perspectives on privacy : increasing regulation in the USA, Canada, Australia and European countries / edited by Dieter Dörr and Russell L. Weaver. Berlin : De Gruyter, 2014.[000616567]

62.5 OST
Oster, Jan,1978- ,author. Media freedom as a fundamental right / Jan Oster. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.[000616929]

62.8 SAL RIG
Salát, Orsolya,author. The right to freedom of assembly : a comparative study / Orsolya Salát. Oxford : Hart Publishing, 2015[000616892]
 

62.8שחור[שמור]
שחור-לנדאו, חוה,מחבר. האמנה האירופית לזכויות אדם : מדריך בלווית השוואות למשפט בישראל / חוה שחור-לנדאו. תל אביב : בורסי, תשע"ה, 2015
 

CONTRACTS, OBLIGATIONS


22 FRI 2015
Fried, Charles,1935- ,author.. Contract as promise : a theory of contractual obligation / Charles Fried. Second edition. New York, NY : Oxford University Press, 2015[000616922]
 

22.7 ידי[שמור]
ידין, שרון,מחבר. רגולציה : המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים / שרון ידין. תל אביב : בורסי, תשע"ו, 2016
 

CORPORATIONS AND CORPORATE FINANCE


37(42) BOY 2014
Boyle & Birds' company law / editors: John Birds, Bryan Clark, Gerard McCormack, Matteo Solinas, Michael R. Varney, Charlotte Villiers ; consultant editor: A.J. Boyle. 9th edition Bristol : Jordans Publishing Limited, 2014[000616809]
 

CREDITORS RIGHTS, BANKRUPTCY


34.2(42) SEA 2015
Sealy, L. S.,author. Annotated guide to the insolvency legislation / Len Sealy, David Milman, Peter Bailey. Eighteenth edition London : Sweet & Maxwell, 2015.[000616792]
 

34.6מאו[שמור]
מאור, עודד,מחבר. על כונס נכסים : כינוס נכסים בהוצאה לפועל ובהליכי אכיפה מנהלית / עודד מאור, אסף דגני. [ירושלים] : השדה המשפטי, תשע"ה, 2015
 

CRIMINAL LAW


80.6(42) GIL
Gillespie, Alisdair A.,author. Cybercrime : key issues and debates / Alisdair Gillespie. Abingdon, Oxon : Routledge 2015.[000616643]

80.15 DON
Donnelly-Lazarov, Bebhinn,author. A philosophy of criminal attempts / Bebhinn Donnelly-Lazarov. Cambridge : Cambridge University Press, 2015[000616796]
 

ECONOMIC, FINANCE, TRADE


31.6 ANT
Anteby, Michel,author. Manufacturing morals : the values of silence in business school education / Michel Anteby. Chicago, IL : University of Chicago Press, 2013[000616973]

31.31 SOR RES
Sornarajah, M.,author. Resistance and change in the international law on foreign investment / M. Sornarajah. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.[000616805]
 

EVIDENCE


92.2 XIE
Xie, Guoxing, author. The exclusionary rule of evidence : comparative analysis and proposals for reform / by Kuo-Hsing Hsieh, National Chung Cheng University, Taiwan. Farnham : Ashgate, 2014[000616626]
 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS


13.1 WIT WES
Witte, John,1959-author. The western case for monogamy over polygamy / John Witte, Jr. New York, NY : Cambridge University Press, 2015.[000616884]

13.2 AFT
After legal equality : family, sex, kinship / edited by Robert Leckey. Abingdon, Oxon ; Routledge 2015.[000616882]
 

GOVERNMENTAL AND POLITICAL SCIENCE, POLITICAL THEORY


63מכו[שמור]
קידר, ניר,מחבר. האם נכון לעגן את הזהות היהודית במשפט הישראלי? / ניר קידר. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ה, 2015
  

HOLOCAUST


99.2 BOL [entrance floor]
Bolchover, Richard,author. British Jewry and the Holocaust / Richard Bolchover. Cambridge : Cambridge University Press, 1993[000616875]

99.2 EAR [entrance floor]
Earl, Hilary Camille,1963- ,author. The Nuremberg SS-Einsatzgruppen trial, 1945-1958 : atrocity, law, and history / Hilary Earl. New York, NY : Cambridge University Press, 2009.[000616867]
 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY


41.1 BAL
Balancing copyright law in the digital age : comparative perspectives / Roberto Caso, Federica Giovanella, editors. Heidelberg : Springer, 2015[000616799]

41.1 DRA
Drassinower, Abraham,1962- ,author. What's wrong with copying? / Abraham Drassinower. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2015.[000616953]
 

41דרו[שמור]
דרורי, יונתן,מחבר. תרופות כספיות בהליכי קנין רוחני / יונתן דרורי. תל אביב : פרלשטיין גינוסר, תשע"ה, 2015
 

INTERNATIONAL LAW


98.8 FRE FAI
Freedman, Rosa,author. Failing to protect : the UN and the politicisation of human rights / Rosa Freedman. Oxford : Oxford University Press, 2015[000616889]

98.75(42) WAL BLA 2014
Walker, Clive,author. Blackstone's guide to the anti-terrorism legislation / Clive Walker. Third edition Oxford : Oxford University Press, 2014.[000616822]
 

JURISPRUDENCE, PHILOSOPHY OF LAW


06 MACK
Macklem, Timothy,1951-,author. Law and life in common / Timothy Macklem. Oxford : Oxford University Press, 2015.[000616795]
 

LABOR LAW


57.2(612) AL-H
Al-Hadad, Naeima Faraj A. A.,author. Working women and their rights in the workplace : international human rights and its impact on Libyan law / Naeima Faraj A.A. Al-Hadad. Farnham : Ashgate, 2015[000616808]

57(42) BLA 2014
Blackstone's statutes on employment law, 2014-2015 / edited by Richard Kidner. 24th edition. Oxford : Oxford University Press, 2014.[000616910]
 

SOCIAL SECURITY AND SOCIAL LEGISLATION


58.1גוט
גוטמן, חנה,מחבר. המדריך המקיף לחוק הבטוח הלאומי / חנה גוטמן. פתח תקוה : אוצר המשפט, תשע"ו, 2015
 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH


08.4 LEG MAC
Legal lexicography : a comparative perspective / edited by Máirtín Mac Aodha. Farnham : Ashgate, 2014[000616556]

08.4 MCA
McAdams, Richard H.,author. The expressive powers of law : theories and limits / Richard H. McAdams. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2015.[000616794]
 

LEGISLATION


65 FAG
Fagan, Frank,author. Law and the limits of government : temporary versus permanent legislation / Frank Fagan. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2013[000616735]
 

LOCAL GOVERNMENT


69.6דנה[שמור]
דנה, שרית,מחבר. דיני תכנון ובניה / שרית דנה ושלום זינגר. צפרירים
: נבו, תשע"ה, 2015
 

MEDICAL JURISPRUDENCE


29.3גרי[שמור]
גרין, יוסי,מחבר. השתלת אברים : חקיקה, פסיקה ומעשה, תל אביב : רסלינג, 2015 / יוסי גרין.
 

29.45(42) CLA
Clarke, Elinor J.,author. Law and ethics for midwifery / Elinor J. Clarke. Abigdon : Routledge, 2015.[000613580]
 

TAXATION


73.7 HOL 2014
Holmes, Kevinauthor. International tax policy and double tax treaties : an introduction to priciples and application / Kevin Holmes. Second revised edition. Amsterdam : IBFD, 2014[000616650]
 

TRADE REGULATION


42.1 DAV
Davis, Peter J.,(Peter John),1970- ,author. Quantitative techniques for competition and antitrust analysis / Peter Davis and Eliana Garcés. Princeton : Princeton University Press, 2010.[000616975]

42.1 OXF
The Oxford handbook of international antitrust economics / edited by Roger D. Blair and D. Daniel Sokol. Oxford : Oxford University Press, 2015[000616741]