ד"ר תותרי-ג'ובראן מנאל

ד"ר
ד"ר תותרי-ג'ובראן מנאל
טלפון: 
משרד : 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

משפט ומרחב, משפט וחברה, תכנון ובניה, רב תרבותיות וזכויות מיעוט.

קורות חיים

לקובץ pdf לחץ כאן

השכלה

מרץ – ספטמבר 2015 פוסט דוקטורט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

מאי 2015                 תואר שלישי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. כותרת עבודת הדוקטורט: "בשם שיח השונות: תפקיד המשפט בעיצוב מרחבי מגורים על בסיס לאומי בעיר", בהנחיית פרופ' ישי בלנק (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב)

אפריל 2005             מוסמך במשפטים (LL.M) (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, מסלול משפט, חברה ופוליטיקה. כותרת העבודה: "וואדי נסנאס, בחינת דפוסי השתתפות והתנגדות במסגרת חוק התכנון והבניה", בהנחיית פרופ' רונן שמיר (הפקולטה למדעי החברה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה) וד"ר ישי בלנק הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב)

נובמבר 2001               קבלת רשיון עריכת דין

נובמבר 2000              בוגרת במשפטים (LL.B), אוניברסיטת חיפה

ניסיון עבודה

2015 ואילך             מרצה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן, מעבירה קורסים בנושא "רב תרבותיות וזכויות מיעוט", "דיני שלטון מקומי", "דיני תכנון ובניה", "דיני מכרזים" ומנחה שותפה ב"תכנית לטיפוח מצוינות"

מרץ - יולי 2015       ריכוז סדנה בנושא "רב תרבותיות" במשותף עם הפקולטה למשפטים והחוג למדעי החברה- האוניברסיטה העברית

אפריל 2015            מרצה בקורס "השפעת התושבים בתהליכי תכנון והתחדשות עירונית בקהילה",    במסגרת פרויקט הדגל של אוניברסיטת חיפה "אקדמיה בקהילה"

2011- 2015            מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

2004- 2009            סגנית עורך, כתב העת "דין ודברים", כתב עת משפטי בין- תחומי שיוצא לאור על ידי        הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

מאי- יוני 2008        מרצה לשיעורי "דיני קניין" בקורס "הסביבה המשפטית של ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין", במסגרת תכנית מוסמך במנהל עסקים – התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה

2006 –2007         מתרגלת (פרונטלית) בקורס "דיני קניין", ד"ר אמנון להבי, בי"ס למשפטים- המרכז הבינתחומי, הרצליה

2006 - 2007         עורכת כתב העת "מחברות עדאלה", כתב עת משפטי היוצא לאור על ידי מרכז עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

2001 – 2006        עוזרת הוראה בקורס "דיני קניין", ד"ר מיכאל בירנהק וד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

2005                    חוקרת במסגרת מחקר בנושא "משטר המקרקעין בישראל, 1998-1948: היווצרות,    שינוי, משמעויות והצעה לרפרומה", במימון קרן המדע הלאומית, חוקרים ראשיים: אלכסנדר (סנדי) קדר ואורן יפתחאל

2004                   עוזרת הוראה בקורס "תורת המשפט", ד"ר אביטל מרגלית הפקולטה למשפטים-  המכללה למינהל

2002 - 2003        מתרגלת בתוכנית ללימודי משפטים לתלמידי תיכון בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, מרכז רבין לשלום ופר"ח

2002- 2003          עוזרת הוראה בקורס "משפט חברה ותרבות" ובקורס "דיני קניין", ד"ר אביטל מרגלית, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת בר- אילן והפקולטה למשפטים - אוניברסיטת חיפה

2001 - 2002          עוזרת הוראה, בקורס "משטר המקרקעין בישראל", ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, הפקולטה  למשפטים- אוניבסיטת תל –אביב; המכללה למינהל- ראשון לציון והפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

2001- 2002           עוזרת מחקר בנושא "מעמדם המשפטי של הזקנים בישראל", ד"ר ישראל דורון, הפקולטה ללימודי הרווחה ובריאות- אוניברסיטת חיפה

2001                    התמחות בבית המשפט המחוזי- שלום בחיפה, כב' השופטת בר-זיו

2000                    התמחות בבית משפט המחוזי בחיפה, כב' השופט גריל

1998                    עוזרת מחקר שנערך בבתי משפט לתביעות קטנות, ד"ר יונתן יובל- הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

1998                    עוזרת מחקר ב"מרכז יהודי- ערבי לפיתוח כלכלי"

רשימת פרסומים

  1. מנאל תותרי- ג'ובראן, "הפרטה והדרה בעיר: העמותות לבניה עצמית כמייצרות מובלעות מרחביות מופרדות", עתיד להתפרסם במשפטים מו (2017)
  1. מנאל תותרי- ג'ובראן, "התהוות הערים המעורבות בהתהוות: בין הפרטי לציבורי", עתיד להתפרסם בדין ודברים ט2 (2016)
  1. Israel Doron, Manal Totry-Jubran, Guy Enosh and Tal Regev, An American Friend in an Israeli Court: An Empirical Perspective, 2 The Israel Law Review 48 (2015)
  1. ישראל (איסי) דורון, מנאל תותרי-ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב "עשור ל"ידיד בית המשפט": ניתוח אמפירי של החלטות בתי המשפט" עיוני משפט לד 667 (2011)
  1. מנאל תותרי- ג'ובראן "שיתוף הציבור בחוק התכנון והבנייה: המצוי והרצוי – ואדי נסנאס כמקרה-בוחן" משפט וממשל י 701 (תשס"ז)
  1. Israel Doron and Manal Totry- Jubran, Too Little, Too Late? An American Amicus In An Israeli Court, 19 Temple International and Comparative Law Journal 105 (2005)
  1. ישראל דורון ומנאל תותרי- ג'ובראן "לידתו והתפתחותו של "ידיד בית- משפט" ישראלי" עלי משפט ה 65 (תשס"ו)

הרצאות בכנסים מדעיים

יולי 2017          "The NGO-ization of Space in Israel", ICON-S Conference “Courts, Power, Public Law”, University of Copenhagen                                  

 

                       מרץ 2017         "צדק חלוקתי בשינוי שטחי השיפוט", הכנס השנתי השלישי של  ICON-S Israel

           (הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי), אוניברסיטת בר אילן

 

מרץ 2017         Transitional Justice in Housing Injustice”, Housing Law Symposium, Malmö University, Sweden                       

 

פברואר 2017    "אתגר התכנון בערים המעורבות בהתהוות", כנס "סביבה 2050", מלון הילטון תל אביב

 

פברואר 2017    ״הלאמת״ מקרקעי הקרן הקיימת לישראל: הגבלה מרצון", כנס משפט וחברה 2017, המכללה האקדמית נתניה

 

ספטמבר 2016   Dilemmas of Minorities In Israel”, Identity, Citizinship and Integration: Minority Groups in Germany and Israel, The Konrad Adenauer Program for Jewish-Arab Cooperation, Faculty of Humanities, Tel Aviv University

 

ספטמבר 2016   “Dilemmas of Minorities inside Minorities In Israel”, 5th Annual Conference on Israel Studies 2016 ‘Thinking about Israel: Borders, Boundaries and Cultures, European Association of Israel Studies, SOAS, University of London                  

                       יוני 2016          “The Impact of Gated Communities on Gating Communities”, ICON-S Conference “ Borders, Otherness and Public Law”,

Humboldt University, Berlin                                                     

                        יוני 2016            יו"ר מושב בכנס 100 Years of Zoning, ב"ס למשפטים,   המרכז  הבנתחומי  בהרצליה

                       אפריל 2016          "השפעת הקהילות המגדרות על הקהילות המגודרות: ישראל במקרה בוחן" כנס משפט  וחברה 2016, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פברואר 2016      “Theory Comes to Life: The Ngo-ization of Space in Israel", 10th

Annual Conference of the International Academic Association for

Planning Law and Property Rights, Bern Switzerland

           דצמבר 2015     "זכויות קבוצתיות במדינת הלאום היהודית: דילמות של מיעוט בתוך מיעוט",  הרצאה שהוצגה במסגרת כנס "משפט יהודי ודמוקרטי: הגדרת הגבולות מחדש", הפקולטה למשפטים, אוניברסטת בר אילן

אוקטובר 2015  "The NGO-ization of Space in Israel", 3rd TAU Workshop Junior Scholars, Faculty of Law, Tel Aviv University

פברואר 2015    "בין הפרטי לציבורי במרחב הישראלי: תפקיד הקק"ל בעיצוב "הערים המעורבות בהתהוות" הרצאה שהוצגה במסגרת כנס משפט וחברה 2015, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

דצמבר 2013     "קהילות מגורים עירוניות בישראל: בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה במסגרת דיני המכרזים", הרצאה שהוצגה במסגרת כנס משפט וחברה 2013, ב"ס למשפטים, מכללת רמת גן

                        נובמבר 2013      "קהילות מגורים עירוניות בישראל: בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה במסגרת דיני  המכרזים", הרצאה שהוצגה במסגרת כנס "דור העתיד" הפקולטה למשפטים, אוניברסטת בר אילן

                        יוני 2011             "ואדי נסנאס": תודעה משפטית- כוח ומרחב", הרצאה שהוצגה בפנל במחלקה  לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון לרגל הוצאתו לאור של גיליון מיוחד של כתב העת Hagar

                       מאי 2011         Segregation Of Communities In Urban Residential Spaces In Israel: Legal and Theoritical Aspects, presented in "LAW, PLACE AND SPACE- Annual Conference of the University of Ottawa Graduate Students in Law Association (GSLEDD)"

                      אוקטובר  2010  "ואדי נסנאס"- "על היסטוריה ותודעה משפטית באמצעות בחינת דפוסי השתתפות  והתנגדות במסגרת חוק התכנון והבניה", הרצאה שהוצגה במסגרת הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, יד יצחק בן צבי, מכון דיויד ברג למשפט והיסטוריה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

מאי 2010         "על שימור מבנים בהצעת חוק התכנון והבניה החדש", הרצאה שהוצגה במסגרת יום עיון בנושא הרפורמה בחוק התכנון והבניה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

 

מאי 2009         "הטמעת עיקרון פיתוח בר קיימא במסגרת הליכי תכנון המרחבי של חוף הים", הרצאה שהוצגה במסגרת הכנס ה- 37 של האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה, מכון דוידסון לחינוך מדעי

 

 

השתתפות בקורסים ופרויקטים בינלאומיים

אוקטובר 2015  השתתפות בפרויקט משותף בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (IASH)  ו- Alexander von Humboldt Foundation (AvH)- Berlin, Germany במסגרת ה- 7th Annual German-Israeli Frontiers of Humanities Symposium (GISFOH), בנושא "Boundaries and Bridges: The Dynamics of Urban Diversity" (הזמנה להשתתף באופן אישי)

 

מאי 2015         השתתפות בפרויקט משותף גרמניה- ישראל בנושא: Living Futures שנערך בברלין- גרמניה ובהמשך בנובמבר 2015 בתל אביב- ישראל. הפרויקט כולל השתתפות בסדנאות בנושאים הבאים: מימדים של הגירה; פלורליזם ושונות; העצמה ודו שיח בין קהילות.

ספטמבר 2010   השתתפות בסמינר אקדמי לחוקרים צעירים מגרמניה וישראל שנערך באוניברסיטת Christian Albrechts- Keil, Germany בנושא:“Diversity in Society: Challenges for Germany and Israel“.

 

אוגוסט 2000     השתתפות בקורס בדנמרק בנושא "חינוך לדימוקרטיה בקרב צעירים ערביים ממדינות ערב", הנסיעה היתה במסגרת מלגה מעמותת ה- Danish Youth Counsil

 

אוקטובר 1998   השתתפות בפרויקט שנערך בארצות הברית לקידום פעילות חברתית ופיתוח קליניקות משפטיות בפקולטות למשפטים בארץ, כנציגת הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

 

מענקי מחקר

2016                מענק מחקר ממכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן בנושא "קבוצות רכישה לאן?: לקראת רגולציה משפטית של התופעה"

 

2015                מענק מחקר מהמועצה להשכלה גבוהה

 

2015                מענק מחקר מ-The European Union (EU) Regional Program “MedCulture”, Minority Rights Group International לעריכת מחקר בנושא "זכויות התרבותיות של המיעוט הערבי בישראל"

 

2014                מענק מחקר ממרכז מינרבה לזכויות האדם הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב בנושא, "זכויות אדם: גישה היסטורית וביקרותית"

מלגות

2015-2018       מלגת "מעוף" למרצים ערבים מצטיינים מטעם המועצה להשכלה גבוהה

 

2012                מלגה לסטודנטים ערבים ע"ש לואיס ומרטין וויטמן – תשע"ב

 

2004                     מלגה מטעם "המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" על מחקר לתואר שני בנושא תכנון ובניה במגזר הערבי

2003                מלגה על שם אריאל רוזן צבי ז"ל

פרסים

מאי 2009            פרס "שפיצר" עבור מקום שני בפרס הרצאה מצטיינת בכנס ה- 37 של האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה

 

דצמבר 2005       פרס עבודה מצטיינת לתואר שני בנושא דיני השלטון המקומי, מאת קרן הפרסים והמלגות של עיריית תל-אביב-יפו, ע"ש צבי זילביגר ז"ל

 

יוני 2003          פרס מטעם "מכון וולטר ליבך", בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב לשנת הלימודים תשס"ג, בגין תרומה לקידום יחסי שוויון והגינות בין יהודים וערבים בישראל

תפקידים ופעילויות אקדמיות

 

2016-2017       חברה בועדה האקדמית של כנס הסניף הישראלי של ארגון ה- ICONs  (האגודה

                           הבינלאומית למשפט ציבורי) שיתקיים במרץ 2015 בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר          

                           אילן

 

2016                  חברה בועדה לקבלת תלמידים, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

 

2016                  חברה בועדת הקליניקות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

                                                                                                                       

2013- 2014       חברה בועדה האקדמית לארגון כנס העשור לאגודת היסטוריה ומשפט

 

2010                    חברה בועדה האקדמית של הכנס ILSA (החברה הישראלית למשפט וחברה) שהתקיים

                            בדצמבר 2010 במרכז הבינתחומי בהרצליה

 

2003- 2004        חברת מערכת בכתב העת "עיוני משפט", כתב עת משפטי שיוצא לאור מטעם הפקולטה

              למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

 

פעילויות חברתיות

2017                 חברה בקבוצת מחקר בנושא "הסדרת המרחב הציבורי בישראל: מסמך החזון שביסוד פעולת הקבוצה" בהובלת פרופ' מני מאוטנר, בחסות מרכז מציל"ה

2016                חברה במועצה הציבורית: "אתיקה של שימוש במשאבי לאום", במסגרת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

 

2013  ואילך     חברה בהנהלת ארגון הבוגרים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 

2009- 2010      חברה בצוות התכנון במסגרת פרויקט "מעיר מעורבת לעיר משותפת" בחיפה, שהוקם על ידי ארגון שתיל, ושמטרתו לקיים דיונים והערכת מצב לקראת פרסומה של תכנית המתאר המחוזית לעיר חיפה

 

2008 ואילך      חברת דירקטריון באגודה לצדק חלוקתי

 

2003- 2005      יושבת ראש הועד המנהל של עמותת "ניסן- מנהיגות צעירות", עמותה לקידום מנהיגות צעירה בקרב בחורות צעירות יהודיות וערביות

 

2001                    השתתפות בקורס להנחיית קבוצות נשים מטעם עמותת "ניסן- מנהיגות צעירות"

 

1995                     השתתפות בכנס הבינלאומי הרביעי לנשים בביג'יין- סין, כנציגת עמותת "ניסן- מנהיגות צעירות" במסגרת משלחת הארגונים הלא ממשלתיים (NGO)

קורסים

99-395-01 רב תרבותיות וזכויות מיעוט

99-396-01 דיני שלטון מקומי

99-532-01 דיני תכנון ובניה

99-904-01 דיני מכרזים