ד"ר תותרי-ג'ובראן מנאל

ד"ר
ד"ר תותרי-ג'ובראן מנאל
טלפון: 
משרד : 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

משפט ומרחב, משפט וחברה, תכנון ובניה, רב תרבותיות וזכויות מיעוט.

פירסומים

 1. מנאל תותרי- ג'ובראן, "התהוות הערים המעורבות בהתהוות: בין הפרטי לציבורי", עתיד להתפרסם בדין ודברים ט2 (2016)

 2. מנאל תותרי- ג'ובראן, "הפרטה והדרה בעיר: העמותות לבניה עצמית כמייצרות מובלעות מרחביות מופרדות", עתיד להתפרסם בכתב העת משפטים מ 2016

 3. Israel Doron, Manal Totry-Jubran, Guy Enosh and Tal Regev, An American Friend in an Israeli Court: An Empirical Perspective, 2 The Israel Law Review 48 (2015)
 4. ישראל (איסי) דורון, מנאל תותרי-ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב עשור ל"ידיד בית המשפט": ניתוח אמפירי של החלטות בתי המשפט עיוני משפט לד 667 (2011)
 5. מנאל תותרי- ג'ובראן "שיתוף הציבור בחוק התכנון והבנייה: המצוי והרצוי – ואדי נסנאס כמקרה-בוחן" משפט וממשל י 701 (תשס"ז)
 6. Israel Doron and Manal Totry-Jubran, Too Little, Too Late? An American Amicus In An Israeli Court, 19 Temple International and Comparative Law Journal 105 (2005)
 7. ישראל דורון ומנאל תותרי- ג'ובראן "לידתו והתפתחותו של "ידיד בית- משפט" ישראלי" עלי משפט ה 65 (תשס"ו)

קורות חיים

השכלה:

מרץ – ספטמבר 2015 פוסט דוקטורט, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

מאי 2015                תואר שלישי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. כותרת עבודת הדוקטורט: "בשם שיח השונות: תפקיד המשפט בעיצוב מרחבי מגורים על בסיס לאומי בעיר", בהנחיית ישי בלנק (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב)

אפריל 2005            מוסמך במשפטים (LL.M) (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, מסלול משפט, חברה ופוליטיקה. כותרת העבודה: "וואדי נסנאס, בחינת דפוסי השתתפות והתנגדות במסגרת חוק התכנון והבניה", בהנחיית רונן שמיר (הפקולטה למדעי החברה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה) וישי בלנק הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב)

נובמבר 2001          קבלת רשיון עריכת דין

נובמבר 2000         בוגרת במשפטים (LL.B), אוניברסיטת חיפה

 

ניסיון עבודה:

אוקטובר 2015 ואילך  מרצה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

מרץ - יולי 2015      ריכוז סדנה בנושא "רב תרבותיות" במשותף עם הפקולטה למשפטים והחוג למדעי החברה- האוניברסיטה העברית

אפריל 2015           מרצה בקורס "השפעת התושבים בתהליכי תכנון והתחדשות עירונית בקהילה", במסגרת פרויקט הדגל של אוניברסיטת חיפה "אקדמיה בקהילה"

2011- ואילך          מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

יוני 2004- 2009   סגנית עורך, כתב העת "דין ודברים", כתב עת משפטי בין- תחומי שיוצא לאור על ידי הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

מאי- יוני 2008       מרצה לשיעורי "דיני קניין" בקורס "הסביבה המשפטית של ניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין", במסגרת תכנית מוסמך במנהל עסקים – התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה

2006 –2007        מתרגלת (פרונטלית) בקורס "דיני קניין", ד"ר אמנון להבי, בי"ס למשפטים- המרכז הבינתחומי, הרצליה

2006- 2007        עורכת כתב העת "מחברות עדאלה", כתב עת משפטי היוצא לאור על ידי מרכז עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

2001 – 2006      עוזרת הוראה בקורס "דיני קניין", ד"ר מיכאל בירנהק וד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

2005                  חוקרת במסגרת מחקר בנושא "התהוות משטר המקרקעין בישראל"

2004                 עוזרת הוראה בקורס "תורת המשפט", ד"ר אביטל מרגלית הפקולטה למשפטים- המכללה למינהל

2002- 2003      מתרגלת בתוכנית ללימודי משפטים לתלמידי תיכון בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  חיפה, מרכז רבין לשלום ופר"ח

2002- 2003     עוזרת הוראה בקורס "משפט חברה ותרבות" ובקורס "דיני קניין", ד"ר אביטל מרגלית, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת בר- אילן

2001- 2002     עוזרת הוראה, בקורס "משטר המקרקעין בישראל", ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר,הפקולטה למשפטים - אוניבסיטת תל - אביב; המכללה למינהל- ראשון לציון והפקולטה למשפטים - אוניברסיטת חיפה

2002               עוזרת הוראה בקורס "משפט, חברה ותרבות", ד"ר אביטל מרגלית, הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

2001- 2002    עוזרת מחקר בנושא "מעמדם המשפטי של הזקנים בישראל", ד"ר ישראל דורון, הפקולטה ללימודי הרווחה ובריאות- אוניברסיטת חיפה

2001               התמחות בבית המשפט המחוזי- שלום בחיפה, כב' השופטת בר-זיו

2000               התמחות בבית משפט המחוזי בחיפה, כב' השופט גריל

1998               עוזרת במחקר שנערך בבתי משפט לתביעות קטנות, ד"ר יונתן יובל- הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

1998               עוזרת מחקר ב"מרכז יהודי- ערבי לפיתוח כלכלי"

 

רשימת פרסומים:

 1. Israel Doron, Manal Totry-Jubran, Guy Enosh and Tal Regev, An American Friend in an Israeli Court: An Empirical Perspective, 2 The Israel Law Review 48 (2015)
 1. ישראל (איסי) דורון, מנאל תותרי-ג'ובראן, גיא אנוש וטל רגב עשור ל"ידיד בית המשפט": ניתוח אמפירי של החלטות בתי המשפט עיוני משפט לד 667 (2011)
 1. מנאל תותרי- ג'ובראן "שיתוף הציבור בחוק התכנון והבנייה: המצוי והרצוי – ואדי נסנאס כמקרה-בוחן" משפט וממשל י 701 (תשס"ז)
 1. Israel Doron and Manal Totry- Jubran, Too Little, Too Late? An American Amicus In An Israeli Court, 19 Temple International and Comparative Law Journal 105 (2005)
 1. ישראל דורון ומנאל תותרי- ג'ובראן "לידתו והתפתחותו של "ידיד בית- משפט" ישראלי" עלי משפט ה 65 (תשס"ו)

הרצאות בכנסים:

דצמבר 2015   "זכויות קבוצתיות במדינת הלאום היהודית: דילמות של מיעוט בתוך מיעוט", הרצאה שהוצגה במסגרת כנס "משפט יהודי ודמוקרטי: הגדרת הגבולות מחדש", הפקולטה למשפטים, אוניברסטת בר אילן

אוקטובר 2015 "The Ngo-ization of Space in Israel", 3rd TAU workshop junior scholars, Faculty of Law, Tel Aviv University

פברואר 2015  "בין הפרטי לציבורי במרחב הישראלי: תפקיד הקק"ל בעיצוב "הערים המעורבות בהתהוות" הרצאה שהוצגה במסגרת כנס משפט וחברה 2015, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

דצמבר 2013   "קהילות מגורים עירוניות בישראל: בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה במסגרת דיני המכרזים", הרצאה שהוצגה במסגרת כנס משפט וחברה 2013, ב"ס למשפטים, מכללת רמת גן

נובמבר 2013   "קהילות מגורים עירוניות בישראל: בין הזכות לשוויון לזכות לקהילה במסגרת דיני המכרזים", הרצאה שהוצגה במסגרת כנס "דור העתיד" הפקולטה למשפטים, אוניברסטת בר אילן

יוני 2011          "ואדי נסנאס": תודעה משפטית- כוח ומרחב", הרצאה שהוצגה בפנל במחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון לרגל הוצאתו לאור של גיליון מיוחד של כתב העת Hagar

מאי 2011        Segregation Of Communities In Urban Residential Spaces In Israel: Legal and Theoritical Aspects, presented in "LAW, PLACE AND SPACE- Annual Conference of the University of Ottawa Graduate Students in Law Association (GSLEDD)"

אוקטובר  2010 "ואדי נסנאס"- "על היסטוריה ותודעה משפטית באמצעות בחינת דפוסי השתתפות והתנגדות במסגרת חוק התכנון והבניה", הרצאה שהוצגה במסגרת הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט, יד יצחק בן צבי, מכון דיויד ברג למשפט והיסטוריה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

מאי 2010        "על שימור מבנים בהצעת חוק התכנון והבניה החדש", הרצאה שהוצגה במסגרת יום עיון בנושא הרפורמה בחוק התכנון והבניה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

מאי 2009        "הטמעת עיקרון פיתוח בר קיימא במסגרת הליכי תכנון המרחבי של חוף הים", הרצאה שהוצגה במסגרת הכנס ה- 37 של האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה, מכון דוידסון לחינוך מדעי

השתתפות בקורסים ופרויקטים בינלאומיים

אוקטובר 2015 השתתפות בפרויקט משותף בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (IASH)  ו- Alexander von Humboldt Foundation (AvH)- Berlin, Germany במסגרת ה- 7th Annual German-Israeli Frontiers of Humanities Symposium (GISFOH), בנושא "Boundaries and Bridges: The Dynamics of Urban Diversity" (הזמנה להשתתף באופן אישי)

מאי 2015        השתתפות בפרויקט משותף גרמניה- ישראל בנושא: Living Futures שנערך בברלין- גרמניה ובהמשך בנובמבר 2015 בתל אביב- ישראל. הפרויקט כולל השתתפות בסדנאות בנושאים הבאים: מימדים של הגירה; פלורליזם ושונות; העצמה ודו שיח בין קהילות.

ספטמבר 2010 השתתפות בסמינר אקדמי לחוקרים צעירים מגרמניה וישראל שנערך באוניברסיטת Christian Albrechts- Keil, Germany בנושא:“Diversity in Society: Challenges for Germany and Israel“.

אוגוסט 2000   השתתפות בקורס בדנמרק בנושא "חינוך לדימוקרטיה בקרב צעירים ערביים ממדינות ערב", הנסיעה היתה במסגרת מלגה מעמותת ה- DANISH YOUTH COUNCIL

אוקטובר 1998 השתתפות בפרויקט שנערך בארצות הברית לקידום פעילות חברתית ו]יתוח קליניקות משפטיות בפקולטות למשפטים בארץ, כנציגת הפקולטה למשפטים- אוניברסיטת חיפה

 

פרסים, מענקים ומלגות:

2015       מענק על עריכת מחקר בנושא "הזכויות התרבויות של המיעוט הערבי בישראל" מטעם: European Union (EU) Regional Programme “MedCulture”, Minority Rights Group International, in partnership with the Prince Claus Fund for Culture and Development,the Civic Forum Institute Palestine, and Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies

2015-2018     קבלת מלגת "מעוף" למרצים ערבים מצטיינים מטעם המועצה להשכלה גבוה

2014               קבלת מענק מחקר ממרכז מינרבה לזכויות האדם בנושא "זכויות אדם: גישה היסטורית וביקרותית", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

2012               קבלת מלגה לסטודנטים ערבים ע"ש לואיס ומרטין וויטמן – תשע"ב

2009- 2015    עמיתה במרכז צבי מייתר ללימודים מתקדמים

מאי 2009        קבלת פרס "שפיצר" עבור מקום שני בפרס הרצאה מצטיינת בכנס ה- 37 של האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה

דצמבר 2005   קבלת פרס עבודה מצטיינת לתואר שני בנושא דיני השלטון המקומי, מאת קרן הפרסים והמלגות של עיריית תל-אביב-יפו, ע"ש צבי זילביגר ז"ל

פברואר 2004 קבלת מלגה מטעם "המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" על מחקר לתואר שני בנושא תכנון ובניה במגזר הערבי

 יוני 2003          קבלת פרס מטעם "מכון וולטר ליבך", בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב לשנת הלימודים תשס"ג, בגין תרומה לקידום יחסי שוויון והגינות בין יהודים וערבים בישראל

יוני 2003          קבלת מלגה על שם אריאל רוזן צבי ז"ל

 

פעילויות אקדמיות:

2013- 2014          חברה בועדה האקדמית לארגון כנס העשור לאגודת היסטוריה ומשפט

יוני 2010              חברה בועדה האקדמית של הכנס ILSA (החברה הישראלית למשפט וחברה) שהתקיים

                            בדצמבר 2010 במרכז הבינתחומי בהרצליה

2003- 2004          חברת מערכת בכתב העת "עיוני משפט", כתב עת משפטי שיוצא לאור מטעם הפקולטה

למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פעילויות חברתיות:

יולי 2013  ואילך   חברה בהנהלת ארגון הבוגרים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

2009- 2010    חברה בצוות התכנון במסגרת פרויקט "מעיר מעורבת לעיר משותפת" בחיפה, שהוקם על ידי ארגון שתיל, ושמטרתו לקיים דיונים והערכת מצב לקראת פרסומה של תכנית המתאר המחוזית לעיר חיפה

2008 ואילך      חברת דירקטריון באגודה לצדק חלוקתי

2003- 2005    יושבת ראש הועד המנהל של עמותת "ניסן- מנהיגות צעירות", עמותה לקידום מנהיגות צעירה בקרב בחורות צעירות יהודיות וערביות

2001               השתתפות בקורס להנחיית קבוצות נשים מטעם עמותת "ניסן- מנהיגות צעירות"

אוגוסט 1995   השתתפות בכנס הבינלאומי הרביעי לנשים בביג'יין- סין, כנציגת עמותת "ניסן- מנהיגות צעירות" במסגרת משלחת הארגונים הלא ממשלתיים (NGO)

קורסים

99-395-01 רב תרבותיות וזכויות מיעוט

99-396-01 דיני שלטון מקומי

99-532-01 דיני תכנון ובניה

99-904-01 דיני מכרזים