ד"ר שפירא חיים

ד"ר
ד"ר שפירא חיים
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד : 
שעות קבלה: 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

משפט עברי; תורת המשפט; היסטוריה של עם ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

פירסומים

Publications in Hebrew

 1. "הדחת רבן גמליאל-בין אגדה להיסטוריה"

ציון סד (תשנ"ט), עמ' 38-5.

 1. "פולמוסי הבתים: המחלוקת המטא-הלכתית בין בית שמאי לבית הלל"

עיוני משפט כב (תשנ"ט), עמ' 498-461.

 1. "בית המדרש בארץ-ישראל: המושג והמוסד",

דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות (חטיבה ב), ירושלים תש"ס, עמ' 68-45

 1. "בין ספרות להיסטוריה"

 ציון סו (תשס"א) עמ' 379-371.

 1. "איגרת השמד לרמב"ם: ויכוח הרטמן-סולובייצ'יק בראי הפילוסופיה של המשפט" מחויבות יהודית מתחדשת (עורכים: אבי שגיא וצבי זוהר תשס"א), עמ' 373-345. (עם יאיר לורברבוים).
 2. "על נשיא ועל שושלת"

ציון ע (תשס"ה), עמ' 109-103.

 1. "בית הדין ביבנה: מעמד, תפקידים וסמכויות"

 דיין ודיון: קובץ מחקרים (עורכים: י' חבה וע' רדזינר), אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז, עמ' 334-305.

 1. "'כי המשפט לא-לוהים הוא' -  על הזיקה בין המשפט לאל במקרא ובמסורת ההלכתית", מחקרי משפט, כו (2010), עמ' 89-51.
 2. "עקרונות דמוקרטיים במסורת הפוליטית היהודית: שלטון הציבור והכרעת הרוב", בדרך הדמוקרטית - היסודות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית (עורכים אלון גל ואח'), הוצאת אוניברסיטת בן גוריון 2012, עמ' 53-15.
 3. "מעמדם ההלכתי של בתי המשפט בישראל – הלכה ואידיאולוגיה",

הלכה ציונית (עורכים: י' שטרן וי' שלג), המכון הישראלי לדמוקרטיה 2014 (בדפוס)

 1. "נישואי בני נח – בין טבע למשפט", דיני ישראל (בדפוס)

Articles in English:

 1. “The Schools of Hillel and Shammai” 17 Jewish Law Annual (2007), pp. 159-208.
 2. “The Law of the Pursuer and the Source of Self-defense” 16 Jewish Law Associations (2007), pp. 150-169.
 3. “Maimonides’ Epistle on Martyrdom in light of Legal Theory” Dinei Israel 25 (2008), pp. 123-169 (English Section)
 4. “The Talmudic Debate Over Compromise and the Goals of Judicial Process”, 26-27 Dinei Israel (2009-2010) pp.183-228 (English Section)
 5. "For the judgment is God's –Human Judgment and Divine Justice in Jewish Tradition", 27 Journal of Law and Religion (2012), pp.101-154.
 6. "Majority Rule in the Jewish Legal Tradition" 82-83 Hebrew Union College Annual (2011-2012), 161-201.
 7. "The Right for Political Participation in the Jewish Legal Tradition" Religion and the Discourse of Human Rights, Israel Democracy Institute, Jerusalem 2014, 266-297.
 8.  "Adjudication and Judicial Discretion in Jewish Law", in: Jewish Law and Legal Theory, Cardozo School of Law (forthcoming)
 9. "Mercy in the Court of Law – Jewish Law perspective", Journal of Law, Religion and State (forthcoming)

Books – editor

 1. Editor

Journal of Law, Religion and State v. 1-3 (2012-2014)

Brill Publications

 1. Co-Editor

The Jewish Political Tradition, v. 4

Yale University Press (forthcoming)

פרסומים בהכנה

שפות זרות

מחקרים

 1. IV The Jewish Political Tradition: Politics in History (Yale University Press).

קורות חיים

השכלה:

2001 Ph.D . מדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1997 LL.M משפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1994 LL.B משפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

1985 M.A. היסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית.

1983 B.A. תלמוד והיסטוריה של עם ישראל האוניברסיטה העברית.

 

השתלמויות והוראה במוסדות אקדמיים בחו"ל:

2013-2014 – עמית מחקר בביה"ס למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק

2006-2005 עמית מחקר במכון ללימוד מתקדמים, פרינסטון, ארה"ב.

2004 מרצה אורח במכון האירופי ללימודי יהדות, שטוקהולם, שוודיה

 

תחומי הוראה:

משפט עברי, תורת המשפט, דת ומדינה

 

עריכת כתבי עת אקדמיים:

2009 – עורך ראשי: The Journal of Law, Religion and State, Brill Publishing.

2006- 2009 עורך אחראי: מחקרי משפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 

ארגון כנסים אקדמיים:

 

Law and Emotions, Cardozo Law School, New York, April 2014

Revelation and Interpretation, New York University School of Law, September 2012

International Conference on: Religious Law and State Affairs, Bar-Ilan University, May 2011

Religious Education in a Democratic State, Bar-Ilan University, June 2010

The Bi-Annual International conference of the Jewish Law Association, Bar-Ilan University, July 2006

Revolutions in law and Society, Bar-Ilan University, August 2005 (international workshop)

Law, Identity and Community, Bar-Ilan University, June 2004 (international workshop)

קורסים

מבוא לתורת המשפט

משפט ושיפוט בתקופת המשנה והתלמוד

תורת השפיטה ההלכתית – תיאוריה ומעשה

סמינר: קדושת החיים

סמינר: מדינה יהודית ודמוקרטית

99-003-01 Formalism and Values in Jewish Law

99-072-01/02 Jurisprudence

99-072-01 Jurisprudence

99-111-01 Introduction to Jewish Law

99-569-01 Jewish Jurisprudence in the Talmudic Period

99-835-01 Jewish and Democratic State