מאגר חדש: משפט משווה גלובלי Global Comparative Law (GCL)

Global Comparative Law (GCL)

מכיל פסיקה ממספר מדינות מובילות בתחום, בהן ארצות-הברית, אנגליה, קנדה ואוסטרליה, בתחומי המשפט הכלכלי ובעיקר בדיני חברות. בנוסף המאגר מכיל טקסט מלא של כתב העת Debate כמו גם מסמכים של הרשויות לניירות ערך של המדינות הנ"ל.

Contains case material from a few leading countries like the United States, England, Canada and Australia on subject of economic law, more specifically, corporations and corporate finance. In addition, the database contains full text of the periodical Debate as well as information from the various official security authorities of these countries.