דין וחשבון של הוועדה לבחינת דרוג כתבי עת במשפטים – מדד בר אילן

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים