הסמינר המחלקתי

28/03/2017 - 14:00 - 15:30

Prof. Kim Rubenstein, Australian National University

"The Vulnerability of Dual Citizenship: from Supranational Subject to Citizen to Subject ?"

בנין משפטים 306, אולם 200