הסמינר המחלקתי

25/04/2017 - 14:00 - 15:30

Prof. Nadav Shoked, Northwestern University

"Reclaiming Fiduciary Law for the City"