הרצאת אורח הקליניקה לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות

22/05/2017 - 10:00 - 12:00

מרכזת: עו"ד רוני רוטלר

בנין 306, אולם 200

program