סדרת הבימה הציבורית: הפרדה מגדרית

23/03/2017 - 17:30 - 20:00

המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי

בנין משפטים 306, אולם 200

מרכזת: ד"ר הילה בן-אליהו

תכנית: