קבוצת מחקר בנושא קהילות במשפט,

14/03/2017 - 14:00 - 15:30

מרכז: ד"ר שי שטרן

מרצה: פרופ' אמיתי עציוני

"Communitarian antidotes to populism "

בנין 306, אולם 200

program: