בוקר עיון, מרכז רקמן

03/03/2017 - 09:00 - 12:00

מארגן: מרכז רקמן לקידום מעמד האשה