מפגש מחקרי משפט,

22/03/2017 - 18:00 - 19:30

עם ד"ר תמי קריכלי כץ, אוניברסיטת תל אביב, וד"ר טלי רגב, המרכז הבינתחומי IDC

בנין משפטים 306, אולם 200