כנס היסוד של תלמידי תואר שלישי

15/03/2017 - 17:00 - 19:30
16/03/2017 - 09:00 - 19:00

בנין 306, קומה ב'

program: