הרצאת אורח

22/05/2017 - 10:00 - 12:00

מר דוד לופובצקי

מרכזת: עו"ד רוני רוטלר, הלקליניקה לזכויות לבעלי מוגבלויות

בנין 306, קומה ב'