כנס המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בנושא "אחריות"

04/06/2017 - 08:30 - 22:00
05/06/2017 - 09:00 - 20:00

מרכז: פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן, ראש המרכז

תכנית: