סמינר חוקרים בחקר ההלכה והמשפט העברי

14/06/2017 - 16:00 - 16:45

מרצה: ד"ר רונית עיר-שי

בנין 306, קומה ב'