סמינר מחלקתי

20/06/2017 - 14:00 - 15:30

עם פרופ' בני שמואלי, אוניברסיטת בר-אילן

בנין 306, קומה ב'