משפט מבוים של מרכז רקמן

12/06/2017 - 16:30 - 20:00

בנין משפטים 305, אולם 11