רשימת מצטייני דיקן ורקטור בפקולטה למשפטים - לשנה"ל תשע"ו

שלום רב,

מצ"ב הרשימה.

בברכה,

הפקולטה למשפטיפ