הזמנה לאירוע משפטים נפגשים

 אירוע משפטים נפגשים של המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, יתקיים אי"ה ביום ה' 20.4.17