פתיחת הרשמה להגשת מועדות למלגה או הלוואה לשנת הלימודים תשע"ז

שלום רב,

מצ"ב קובץ

בברכה,

הפקולטה למשפטים