פתיחת ההרשמה לבקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון - תשע"ח

שלום רב,

מצ"ב

הפקולטה למשפטים