קול קורא – מלגות הנשיא תשע"ח

 

קול קורא – מלגות הנשיא תשע"ח

http://www1.biu.ac.il/File/news/file_biu_17_05_07_7_43.pdf

 

טופס הגשת המועמדות:

http://www1.biu.ac.il/File/Milgatnasi.pdf