קול קורא - עמיתי מחקר

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים