יום עיון טרום נסיעה ללימודים בארה"ב- קרן פולברייט -6.6.17

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים