ערב סיום שנת פעילות הקליניקות המשפטיות

19/06/2017 - 16:30 - 19:00