כנס השנתי הרביעי של תחרות הדיקן לעבודות מצטיינות במשפטים

26/06/2017 - 15:30 - 17:00