הודעה לגבי מתחם הקליניקות

סטודנטים יקרים שלום,

אנחנו מבקשות להזכירכם, שמתחם הקליניקות מיועד לצרכי הקליניקות בלבד. לפיכך, אין לעשות שימוש בחדרי הקליניקות לצורך לימוד למבחנים. 

תודה רבה,

צוות הקליניקות