עדכון - מועדי בחינות שנה"ל תשע"ח - תואר ראשון

שלום רב,

מצ"ב מועדי הבחינות לשנה"ל תשע"ח:

סמסטר א' מועדי א'

סמסטר א' מועדי ב'

סמסטר ב' מועדי א'

טרם פורסמו מועדי ב' של סמסטר ב'.

בברכה,

הפקולטה למשפטים