פרויקט חדשני: קורס דת קהילה ומדינה בניית הסכמות

שלום רב,

מצ"ב:

מידע אודות הקורס

סילבוס הקורס

פרסום הקורס

בברכה,

הפקולטה למשפטים