תוכנית תיגר - תואר שלישי במשפט עברי

שלום רב,

מצ"ב מידע על התוכנית

מצ"ב קול קורא

בברכה,

הפקולטה למשפטים