קורסים באנגלית משפטית שנה"ל תשע"ח

שלום רב,

מצ"ב הקישור למועדי ההרצאות:

http://law.biu.ac.il/files/law/shared/english_courses_-_2017-2018_0.pdf

כל המפגשים יתקיימו בכיתה משפטים 110, קומה ראשונה בבנין משפטים החדש מס'  306.

למקרה של שינוי במיקום, תישלח הודעה לתלמידי הקורס.

בברכה,

הפקולטה למשפטים.