פרופ' פרז אורן דיקן

פרופ'
פרופ' פרז אורן דיקן
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד : 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

 

משפט ומדיניות סביבתית, גלובליזציה, רגולציה, נזיקין, תאוריה של המשפט ודמוקרטיה אלקטרונית.

קישורים

פירסומים

 1. 'שימוש בחקירה ההיפותטית לבדיקת הקשר הסיבתי - מקסם שווא או הכרח המציאות?' פלילים ג' (1992) (עם ניר אפשטיין), 147 - 167.
 2. 'סחר חופשי ואיכות הסביבה ביקורת ולקחים אפשריים לארגון הסחר העולמי ולאזור הסחר העתידי באגן הים התיכון', עתיד להתפרסם בספר "ארגון הסחר העולמי וישראל: משפט, כלכלה ופוליטיקה" בעריכת ד"ר אריה רייך (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן). המאמר התפרסם גם במסגרת סדרת ניירות העמדה של תוכנית אונגר בפקולטה למשפטים בבר-אילן (ראו: http://www.biu.ac.il/law/unger/working_papers/3-02.doc).
 3. 'זכויות חברתיות-כלכליות ואיכות הסביבה', התפרסם בספר 'זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל', בעריכת יורם רבין ויובל שני  (הוצאת רמות, 2004)
 4. 'תכנון במקרקעי ישראל: לקראת פיתוח בר-קיימא' (עם דפנה ברק-ארז), 'משפט וממשל' כרך ז(2) (2004) 865.
 5. בחינת החקיקה האירופית הסביבתית מול החקיקה. הסביבתית הישראלית (2005) דוח עבור המשרד להגנת הסביבה (עם אריה רייך) http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0354_1.pdf.
 6. "כרוניקה של הגמוניה תכנונית: המעמד של מערכת הבטחון בהליכי התכנון בראי המאבק הסביבתי להצלת חוף עתלית (2001-2003)", מחקרי משפט כג(2) (2007) (עם אתי רוזנבלום).
 7. ההשפעה של החשיבה הכלכלית על דיני איכות הסביבה בישראל: מבט ביקורתי, עיוני משפט לא, 2009, 429 – 487.
 8. ניהול סביבתי עצמי: אפקטיביות, שינוי ארגוני ולקחים למערכת הרגולציה הסביבתית (עם יאיר המבורגר) מחקרי משפט (2008) – 633-703
 9. אורן פרז ואסתר רוזנבלום, דיני איכות הסביבה במשפט הבינלאומי, 'משפט בינלאומי' בעריכת רובי סייבל, 2010.
 10. המשפט המנהלי בישראל והאתגר הגלובלי, עתיד להתפרסם, עיוני משפט 2011 (עם דפנה ברק-ארז)
 11. הנעה לפעולה באמצעות עיצוב דיפרנציאלי של המכשיר המשפטי: ניתוח אמפירי של ההשפעה של תמריצי מחזור על אוכלוסייה רב גונית, מחקרי משפט (2013) (עם יובל פלדמן, אורן פרז וקרן שמואלי-סידי)
 12.  שיתוף הציבור בחוק אוויר נקי: מציאות, חזון או פיקציה? (יחד עם גלית עופר) (חוקים, 2015).
 13. על הפרוצדורה, תכלית ושיקול דעת שיפוטי בדיני הנזיקין: בחינת ההסדרים למינוים וחקירתם של מומחים רפואיים בתביעות נזקי גוף, דין ודברים ז תשע"ד 369 (יחד עם אורית נינאי-קליין).

 

 • מאמרים ופרקים בספרים
 1. Oren Perez, 'Reconstructing Science: the Hormone Conflict between the EU and the United  States.” European Foreign Affairs Review 3:563-82 (1998), available at: http://www2.cid.harvard.edu/cidtrade/Issues/perez.pdf.
 2. Oren Perez, ‘Using Private-Public Linkages to Regulate Environmental Conflicts: the Case of International Construction Contracts’, Journal of Law & Society 29 (1):77-110 (2002).
 3. Oren Perez, “Reflections on an Environmental Struggle: P&O, Dahanu and the Regulation of Multinational Enterprises.” Georgetown International Environmental Law Review 15(1): 1-27 (2002).
 4. Oren Perez,Global Legal Pluralism and Electronic Democracy. In Electronic Democracy: Mobilisation, Organisation and Participation via New ICTs, edited by R. Gibson, A. Roemmele and S. Ward. London: Routledge/ECPR Studies in European Political Science (2004), pp. 133-152.
 5. Oren Perez, ‘The Many Faces of the Trade-Environment Conflict: Some Lessons for the Constitutionalization Project’, in Christian Joerges, Inger-Johanne Sand and Gunther Teubner (eds.), ‘Constitutionalism and Transnational Governance’ (Hart Publishing, 2004). Also published in European Integration online Papers (EIoP) Vol. 6 (2002) N° 11; http://eiop.or.at/eiop/texte/2002-011a.htm.
 6. Oren Perez,Normative Creativity and Global Legal Pluralism: Reflections on the Democratic Critique of Transnational Law. Indiana Journal of Global Legal Studies, 10 (2): 25-64 (2003).
 7. Oren Perez, 'Electronic Democracy as a Multi-dimensional Praxis', North Carolina Journal of Law & Technology, Vol. 4, No. 2, pp. 275-306, 2003.
 8. Oren Perez, 'Global Governance and Electronic Democracy: E-Politics as a Multidimensional Experience', in P. Shane ed., 'Democracy Online: the Prospects for Political Renewal through the Internet', (Routledge, 2004), pp. 83-94.
 9. Oren Perez, ‘     ‘Law in the Air: A Prologue to the World of Legal Paradoxes’, In Paradoxes and Inconsistencies in Law, edited by O. Perez and G. Teubner. Oxford: Hart Publishing (2006) (3-38).
 10. Oren Perez,The Institutionalization of Inconsistency: from Fluid Concepts to Random Walk. In Paradoxes and Inconsistencies in Law, edited by O. Perez and G. Teubner. Oxford: Hart Publishing (2006) (119-143).
 11. Oren Perez,Facing the Global Hydra: Ecological Transformation at the Global Financial Frontier: The Ambitious Case of the Global Reporting Initiative, in Christian Joerges/ Ernst-Ulrich Petersmann (eds)  CONSTITUTIONALISM, MULTILEVEL TRADE GOVERNANCE AND SOCIAL REGULATION  (Oxford: Hart, 2006) 459-487.
 12. Oren Perez, 'International Trade Law and the Environment', In Environmental Law for Sustainability: A Critical Reader, edited by Benjamin Richardson and Stepan Wood. (Oxford: Hart, 2006) (381-411).
 13. Oren Perez, 'Multiple Regimes, Issue Linkage and International Cooperation: Exploring the Role of the WTO', University of Pennsylvania Journal of International Economic Law Vol 26, no. 4 (2006) 735 - 778;
 14. Oren Perez, The New Universe of Green Finance: From Self-Governance to Multi-Polar Governance in Olaf Dilling, Martin Herberg & Gerd Winter Eds., Responsible Business: Self-Governance and Law in Transnational Economic Transactions (HART, Oxford, 2008) 151-180.
 15. Oren Perez, 'Anomalies at the Precautionary Kingdom: Reflections on the GMO Panel's Decision', 6 World Trade Review (a Cambridge U. Press Journal, 2007) 265-280.
 16. Oren Perez, "Complexity, Information Overload and Online Deliberation", 5 I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society (2008/9) 43-85.
 17. Oren Perez, 'Purity Lost: the Paradoxical Face of the New Transnational Legal Body', 33(1) Brooklyn International Law Journal (2007) 1-58.
 18. Oren Perez, Regulation as the Art of Intuitive Judgment: A Critique of the Economic Approach to Environmental Regulation 4 International Journal of Law in Context (2008) 291-313.
 19. Oren Perez, 'Law as a Strange Loop' in 'Sociological Jurisprudence – Liber Amicorum Gunther Teubner' eds. Gralf-Peter Calliess, Andreas Fischer-Lescano, Dan Wielsch & Peer Zumbansen (Gruyter, Berlin 2009).
 20. Oren Perez, How Law Changes the Environmental Mind: An Experimental Study of the Effect of Legal Norms on Moral Perceptions and Civic Enforcement, 36 Journal of Law & Society (May 2009) 501-535. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1411567 (with Feldman, Yuval).
 21. Oren Perez, The Dynamic of Corporate Self-Regulation: ISO 14001, Environmental Commitment and Organizational Citizenship Behavior(May 1, 2009). 43 Law & Society Review (2009) 593-630. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1407227 (with Hamburger, Yair and Shterental, Tammy).
 22. Oren Perez, Precautionary Governance and the Limits of Scientific Knowledge: a Democratic Framework for Regulating Nano-Technology. 28 UCLA Journal of Enviornmental Law & Policy 29 (2010).
 23. Oren Perez, "Private Environmental Governance as Ensemble Regulation: A Critical Exploration of Sustainability Indexes and the New Ensemble Politics," Theoretical Inquiries in Law: Vol. 12 : No. 2, Article 7 (2011).
 24. Oren Perez, Democracy, Transnational Organizations, and the Challenge of New Techno-Intermediation, Connecting Democracy: Online Consultation and the Flow of Political Communication (S. Coleman and P. M. Shane eds,  2011).
 25. Oren Perez, Between soft law and greenwash: the compliance dynamic of civil forms of environmental regulation, In David Levi-Faur, ed. Handbook on the Politics of Regulation (Edward Elgar, 2011).
 26. Oren Perez, Responsive Regulation and Second-Order Reflexivity: On the Limits of Regulatory Intervention, 44 University of British Columbia Law Review (2011) 743
 27. Oren Perez & Feldman, Yuval, Motivating Environmental Action in a Pluralistic Regulatory Environment: An Experimental Study of Framing, Crowding Out, and Institutional Effects in the Context of Recycling Policies (May 2, 2011). Law & Society Review Volume 46, Issue 2, pages 405–442, June 2012" .
 28. Perez, Oren, Legal Pluralism (October 10, 2011). THE OXFORD ENCYCLOPEDIA OF AMERICAN POLITICAL AND LEGAL HISTORY, Donald T. Critchlow and Philip R. VanderMeer, eds., 2012. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1929395.
 29. Perez, Oren. 2013. Open Government, Technological Innovation and the Politics of Democratic Disillusionment: (E-)Democracy from Socrates to Obama. I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society Forthcoming, http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/is/volume-91/ .
 30. Perez, Oren,  Science, Politics and Transnational Regulation: Regulatory Scientific Institutions and the Dilemmas of Hybrid Authority (with Adi Ayal & Ronen Hareuveny) 2 Transnational Environmental Law, TEL (2013) 45-68.
 31. Perez Oren & Daphne Barak-Erez Whose Administrative Law is it Anyway? How Global Norms Reshape the Administrative State 46 CORNELL INT’L L.J. 455 (2013).
 32. Oren Perez, Courage, Regulatory Responsibility, and the Challenge of Higher-Order Reflexivity, Regulation and Governance Volume 8, Issue 2, pages 203–221, June 2014
 33. Perez, Oren, The Hybrid Legal-Scientific Dynamic of Transnational Scientific Institutions (May 15, 2014). Forthcoming, European Journal of International Law, 2014. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2437400;
 34. Oren Perez & Daphne Barak-Erez, The Administrative State Goes Global (with), forthcoming in "Negotiating State and Non-State Law: The Challenge of Global and Local Legal Pluralism" edited by Michael Helfand (Cambridge University Press, 2015).
 35. Oren Perez, Can Experts Be Trusted and What Can Be Done About it? Insights from the Biases and Heuristics Literature (September 15, 2014). Forthcoming in 'Nudging and the Law: A European Perspective'; Alberto Alemanno and Anne-Lise Sibony Eds. (HART, 2015).. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2490407;
 36. Oren Perez, Fuzzy Law: A Theory of Quasi-Legal Systems, 28 Canadian Journal of Law & Jurisprudence, July 2015, pp 343 – 370.
 37. Oren Perez, Judicial Strategies for Reviewing Conflicting Expert Evidence: Biases, Heuristics and Higher-order Evidence, forthcoming (2015) American Journal of Comparative Law, http://ssrn.com/abstract=2623074 .
 38. Oren Perez, "The Green Economy Paradox: A Critical Inquiry into Sustainability Indexes" , forthcoming  Minnesota Journal of Law, Science and Technology (MJLST)(2015-2016).
 • ספרים
 1. 'Ecological Sensitivity and Global Legal Pluralism: Rethinking the Trade and Environment Conflict', Hart Publishing (June 2004).
 1. 'Paradoxes and Inconsistencies in Law' (Hart Publishing, 2006) (ed. together with Gunther Teubner).
 • ביקורת ספרים:
 • PENELOPE CANAN AND NANCY REICHMAN, Ozone Connections: Expert Networks in Global Environmental Governance (Sheffield: Greenleaf Publishing, 2002), 12(1) Social & Legal Studies (2003), pp. 147-149.
 • Pollution in a Promised Land: An Environmental History of Israel. By Alon Tal. Berkeley: University of California Press, 2002. 23(1) Israel Studies Forum: an Interdisciplinary Journal (forthcoming, May 2008).
 • Bob Hancke (2009) Intelligent Research Design: A Guide for Beginning Researchers in the Social Sciences. Oxford: Oxford University Press, in Political Studies Review (2010)

   

פרסומים בהכנה

 • A Legally Inspired Degree-Theoretic Model of Speech Acts
 • Private Transnational Governance as Ensemble Regulation: a Social Network Analysis

  אחריות לנזקי סביבה ובטוחות פיננסיות (עם קובי נוסים)

   

קורות חיים

רקע אקדמי:

1993: בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב בהצטיינות.

1995: תואר שני (,(specialization: legal theory & history) (LLM ב-London School Of Economics and Political Science (“LSE”). נושא התזה: Enforcing Environmental Responsibility: a Theoretical Investigation.

2001: PhD, מ-LSE. נושא התזה: -‘Ecological Sensitivity and Global Legal Pluralism: Rethinking the Trade and Environment Debate. עבודת המחקר הונחתה על ידי פרופ' Gunther Teubner מ- LSE ואוניברסיטת גתה בפרנקפורט ופרופ' Damian Chalmers מ- LSE.

2015: BA Philosophy, University of London, First Class Honours

מלגות ופרסים:

 • 1994: מלגה מטעם משרד החוץ הבריטי לצורך הלימודים לתואר שני ב- LSE (British Council Chevening Award).
 • 1998-2001: Marie Curie Fellowships  - במסגרת לימודי הדוקטורט ב-LSE.
 • 2002 : מענק מחקר מטעם המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה לצורך ביצוע מחקר על השפעת סטנדרטים סביבתיים בין-לאומיים, דוגמת ISO 14001, על פירמות ישראליות (בצוותא עם ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר מהמחלקה לפסיכולוגיה).
 •  & for 2010 Government of Canada’s Faculty Research Award for 2006.
 • 2006-7: מענק מה-International Institute for the Sociology of Law – לצורך עריכת כנס בינלאומי שיעסוק בכתיבה המשפטית של הסוציולוג הגמני ניקלאס לוהמן (Law after Luhmann:  Critical Reflections on Niklas Luhmann’s Contribution to Legal Doctrine and Theory) (עם Peer Zumbansen).
 • 2006-2008: The Israeli Science Foundation (with Yuval Feldman)
 • 2008-2009: The Israel Science Foundation (With Yuval Feldman) (an international research workshop grant - The Regulatory State at the 21st Century: Fundamental Questions in the Design of Regulatory Policy -   Lessons from the Environmental Field).

  (מדינת הרגולציה במאה-ה-21: שאלות יסוד בעיצוב מדיניות רגולטורית ולקחים מתחום איכות הסביבה)

 • 2010-2012 - Environmental Health Fund (Formation of Environmental Health Policy in a Contested Science Environment) (with Nadav Davidovitch, Adi Ayal, Ronen Hareuveni)
 • 2009-2010 –  מענק של הקרן של איגוד חברות הביטוח (על פרוצדורה, תכלית ושיקול דעת שיפוטי בדיני נזיקין: בחינת ההסדרים למינוי וחקירת מומחים רפואיים בתביעות נזקי גוף)
 • 2014-2016, The Israel Science Foundation (With Reuven Cohen) ‘Private Transnational Governance as Ensemble Regulation: a Social Network Analysis

  ניסיון אקדמי ומשפטי:

  1994-1993: התמחות בלשכה המשפטית של משרד הביטחון, ובמשרד ש. הורוביץ ושות'.

  1997-1995: עורך דין במשרד ש. הורוביץ ושות'.

  2000 - : חבר סגל, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. 2000-2004 מרצה; 2004-2008 מרצה בכיר; 2008-2013 פרופסור חבר; 2013- פרופסור מן המניין.

  2004  - 2006 מורה אחראי, 'מחקרי משפט'.

  2005-2001: מרצה אורח הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב (סמינר בדיני איכות הסביבה).

  2006 (סתיו) – פרופ' אורח, Osgoode Hall Law School, York University, Toronto, Canada

  ספטמבר 2014 – פרופ' אורח – University of Georgia Law School

  2005 -: חבר בועדה הציבורית לענין מדד מעלה (ובתת הועדה לעניני איכות הסביבה).

  אפריל 2015: O'Brien Fellow in Residence, McGill Center for Human Rights & Legal Pluralism

  שיפוט - המדען הראשי, המשרד לאיכות הסביבה, German-Israeli Foundation, European Journal of International Law ועוד

  תלמידי מחקר בהווה ובעבר:

  ד"ר אור קרסין

  ד"ר רעות שניר

  אבישי קליין

  ציפי איסר-איציק

  עו"ד אורית קליין (מסטר)

  כנסים שיזמתי:

  2002: ''Paradoxes and 'Self-Reference in Law – הכנס נערך בשיתוף עם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת פרנקפורט בדצמבר 2002 (עם פרופ' Gunther Teubner). הכנס עסק בתיאוריה של המשפט, והשתתפו בו חוקרים מובילים מכל העולם.

  2003: 'ישראל, סחר חופשי וגלובליזציה' – הכנס עסק בהשפעות הגלובליזציה על ישראל. הכנס נערך ביוני 2003 בשיתוף עם ידידי כדור הארץ המזרח התיכון והפורום החברתי הישראלי.

  2004: שולחן עגול: שיתוף הציבור בגיבוש מדיניות הסחר של ישראל וחתימה על הסכמי סחר, אוניברסיטת בר אילן, 17-6-2004 (בשיתוף עם ידידי כדור הארץ)

  2004: ''The WTO at A Cross-Roads (ביחד עם פרופ' אריה רייך) הכנס עסק בארגון הסחר העולמי ונערך באוניברסיטת בר-אילן בדצמבר 2004 והשתתפו בו חוקרים מכל העולם.

  2005 (דצמבר): 'משפט וכלכלה במשפט הישראלי' (באוניברסיטת בר-אילן ובחסות 'מחקרי משפט').

  2007: Law after Luhmann:  Critical Reflections on Niklas Luhmann’s Contribution to Legal Doctrine and Theory

  2009: The Regulatory State at the 21st Century: Fundamental Questions in the Design of Regulatory Policy

  דצמבר 2011: הכנס השנתי של האגודה למשפט וחברה, אוניברסיטת בר-אילן (עם פרופ' מיכל אלברשטיין וד"ר בני שמואלי);

  מאי 2012: Global Environmental Risk Governance under Conditions of Scientific Uncertainty: Legal, Political and Social Transformations, which was held at Bar Ilan University, Israel ( under the framework of European COST Acton IS0802 on the Transformation of Global Environmental Governance, with Reut Snir).

  יוני 2012: Academic Director, ATLAS annual AGOGRA (2 weeks PhD students workshop), Bar Ilan, June

  יולי 2012: Bar-Ilan – Osgoode Joint Symposium on Critical Reflections on Legal Pluralism in the State and Beyond, (with Poonam Puri).

  מאי 2013 - Annual Meeting, Society of Envuironmental Law and Economics, Bar Ilan 22-23 May 2013 (with Jacob Nusim)

  דצמבר 2013: Democratization of Risks Governance (עם אור קרסין ואיסי רוזן צבי)

  דצמבר 2014 "מנגנונים פיננסים להתמודדות עם בעיות אכיפה סביבתית" (עם ד"ר קובי נוסים)

  נובמבר-דצמבר 2015: Environmental Regulation –Experimenting Across Scales (עם אור קרסין ואיסי רוזן צבי)

   

קורסים

Workshop on empirical legal studies (with Yuval Feldman)

Research Seminar (for MA/PhD students)

Paradoxes and Absurd in Law (seminar)

Globalization & the Law (seminar)

Regulation, Politics and Environment (seminar)