שעות הפתיחה של הספריה למשפטים בחנוכה

שלום רב,

מצ"ב

הפקולטה למשפטים